Tag: akademia leona koźmińskiego  
 
Dwudziestowieczne brandy były „krzyczącymi markami”. Było im łatwo. Marki XXI wieku są „markami słuchającymi”, a wrażliwość na kulturę jest nowym Świętym Graalem globalnego marketingu – mawia Simon Anholt, doradca polityczny z Wielkiej Brytanii. Dlatego na znaczeniu zyskują obecnie badania i analizy
Akademia Leona Koźmińskiego wychodząc naprzeciw potrzebom osób 50+ rozpoczęła realizację innowacyjnego projektu Activ50+- instrumenty wspierające aktywność zawodową pracowników. Celem głównym projektu jest wypracowanie nowatorskich rozwiązań w zakresie możliwości utrzymania zatrudnienia pracujących