Tag: czasopismo dla kobiet biznesu  
 
Czy Polacy planują swoje wydatki? Na jak długi okres ustalamy nasz budżet? Kobiety w większym stopniu analizują wydawane sumy, a większość Polaków nie ma wyuczonej praktyki planowania budżetu z wyprzedzeniem – między innymi takie wnioski płyną z najnowszego raportu „Sytuacja materialna Polaków”[1],
Redakcja magazynu Businesswoman & life przygotowuje inspirujący cykl video wywiadów. W filmach będą brały udział kobiety, które odniosły sukces na płaszczyźnie zawodowej. Każda bohaterka będzie opowiadać o swojej metodzie na rozwój biznesu oraz dawać wskazówki innym kobietom, które zastanawiają