Przeczytasz w 3 minuty

*Kobiety – siłą nauki i biznesu

Potencjał intelektualny kobiet Polek jest imponujący – oceniła prezes Urzędu Patentowego RP dr Alicja Adamczak podczas konferencji poświęconej kreatywności kobiet w nauce i biznesie dla rozwoju gospodarczego. Na zjeździe, który odbył się pod koniec marca w Warszawie, spotkały się 23 różne nacje: przyjechały przedstawicielki (i nieliczni przedstawiciele) Armenii, Australii, Azerbejdżanu, Białorusi, Brazylii, Grecji, Izraela, Kazachstanu, Korei Płd, Łotwy, Malezji, Niemiec, Rosji, Słowacji, Słowenii, Serbii i Czarnogóry, Sri Lanki, Syrii, Tunezji, Turcji, Uzbekistanu, Węgier i Polski.

Dr Adamczak podkreśliła, że UP RP wychodzi poza ramy swojej działalności statutowej, która polega przede wszystkim na przyjmowaniu zgłoszeń i udzielaniu ochrony na różne przedmioty własności przemysłowej. Podejmuje bowiem działania związane z upowszechnianiem wiedzy o znaczeniu praw własności przemysłowej dla rozwoju gospodarczego, konkurencyjności i przedsiębiorczości oraz na rzecz budowy innowacyjnej gospodarki.

„Co to jest i jak mierzyć innowacyjność? Potocznie uważamy, ze to jest po prostu każdego rodzaju nowość, której do tej pory nie stwierdziliśmy, nie zorganizowaliśmy – w każdej dziedzinie życia. W odniesieniu do techniki, gospodarki – miarą innowacyjności są rozwiązania o charakterze technicznym, które mają znaczenie dla rozwoju cywilizacyjnego i zaspokajania potrzeb społecznych (i nie jest to wcale górnolotne) jak również zdolność do tworzenia i absorpcji przez gospodarkę i poszczególne jej przedsiębiorstwa – wynalazków i innych innowacji technologicznych” – definiowała prezes.

Jak wyjaśniła, w tym kontekście organizatorzy corocznych konferencji poświęconych kreatywności kobiet chcą zastanowić się, w jaki sposób wykorzystać potencjał intelektualny kobiet dla potrzeb rozwoju gospodarczego, w jaki sposób zachęcić młodych ludzi do bycia twórczymi. Dyskusje pozwalają wybrać efektywne instrumenty prawne, przełamać bariery psychologiczne i ekonomiczne i dobrze zorganizować tę aktywizację kobiet „po to, ażeby żyło nam się lepiej i dostatniej”.

„Jest to być może hasło, które często się powtarza – ale de facto o co chodzi w życiu? Aby ono mogło toczyć się dobrym, właściwym rytmem, w zdrowiu, szczęściu, pomyślności. I nie jest to truizmem, bo na te hasła tak popularne i codzienne składa się tysiące różnych drobnych sytuacji, rozwiązań technicznych, technologicznych, organizacyjnych, kulturowych. A to właśnie tworzy społeczeństwo, którego większość to kobiety. W związku z tym – czy właśnie kobiety nie są tą nadzieją na to, aby gospodarka nie tylko wychodziła z kryzysu, ale również właściwie się rozwijała?” – pytała retorycznie dr Adamczak.

Zdaniem prezes, niewystarczający jest (chociaż rosnący) udział kobiet w twórczości technicznej, bo tylko ok. 15 proc. zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych pochodzi od kobiet – są one wyłącznymi twórcami albo współtwórcami tych rozwiązań. Rozpatrując te zgłoszenia eksperci UP RP stwierdzają, że ok. 17-18 proc. udzielanych praw wyłącznych to są rozwiązania, które powstają z udziałem kobiet.

Jednocześnie ponad 50 proc. kobiet to są słuchacze bądź absolwenci szkół wyższych. Stąd, zdaniem dr Adamczak, potencjał w przygotowaniu do spełniania wymagających funkcji dla rozwoju gospodarki jest spełniony.

„I pewien fenomen – aż 34 proc. MŚP w Polsce to są przedsiębiorstwa zakładane i prowadzone przez kobiety. Czyli zrobiłyśmy wiele, ale wciąż jest dużo do zrobienia. Stąd bardzo ważne jest, że na międzynarodowym forum możemy wymienić refleksje i doświadczenia, wyciągnąć wnioski, które z pewnością przełożą się – z uwagi na obecność i aktywne uczestnictwo przedstawicieli rządu polskiego i organizacji międzynarodowych – na pewne działania systemowe, które potencjał intelektualny kobiet będą mogli dostrzec i we właściwy sposób wykorzystać” – podsumowała.

Konferencja organizowana była pod patronatem ministra gospodarki Waldemara Pawlaka, minister rozwoju regionalnego Elżbiety Bieńkowskiej oraz ministra nauki i szkolnictwa wyższego prof. Barbary Kudryckiej. Ministerstwo nauki i szkolnictwa wyższego było reprezentowane przez minister Marię Orłowską, która prowadziła panel dyskusyjny o roli edukacji jako podstawy kształtowania i rozwoju innowacyjnego i twórczego potencjału kobiet (relacja z wystąpień panelowych wkrótce w serwisie Nauka w Polsce).

Współorganizatora wydarzenia – Światową Organizację Własności Intelektualnej (WIPO) – reprezentował jej dyrektor generalny dr Francis Gurry. Według prezes Adamczak, osobisty udział dra Gurry’ego, jak również przystąpienie WIPO do organizacji konferencji jest wyrazem nowego trendu w postrzeganiu potencjału drzemiącego w intelekcie i umiejętnościach kobiet tak istotnego dla rozwoju gospodarczego świata.

Wśród gości były ponadto Mi-Young Han, przewodnicząca Światowego Stowarzyszenia Stowarzyszeń Kobiet Wynalazczyń, a jednocześnie przewodnicząca Koreańskiego Stowarzyszenia Kobiet Wynalazczyń oraz Margot Frohlinger, dyrektor dyrektoriatu w Komisji Europejskiej, który zajmuje się gospodarką oparta na wiedzy (GOW). Jak zaznaczyła dr Adamczak, podstawowym aspektem budowania GOW jest ochrona własności intelektualnej w każdym jej wymiarze. To również wiąże się z ochroną dorobku kobiet. KOL

PAP – Nauka w Polsce

kap/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Proszę wpisać nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z linkiem do ustawienia nowego hasła.