Najlepsi w sprzedaży nagrodzeni po raz siódmy! Kapituła Sędziowska PNSA wyłoniła najlepszych w sprzedaży w Polsce!
Przeczytasz w 7 minuty

Najlepsi w sprzedaży nagrodzeni po raz siódmy! Kapituła Sędziowska PNSA wyłoniła najlepszych w sprzedaży w Polsce!

Osiąganie wyznaczonych celów sprzedażowych przy zachowaniu najwyższych standardów etycznych, to charakterystyka laureatów VII edycji konkursu Polish National Sales Awards, którzy zostali nagrodzeni w 17 kategoriach podczas uroczystej Gali 16 listopada 2015 r. w Hotelu InterContinental w Warszawie. Przyznano również nagrodę Super Sprzedawcy oraz po raz pierwszy w historii PNSA nagrody specjalne, nagrodę Prezesa PNSA za: „Dotychczasowy dorobek życia w sprzedaży i biznesie” dla Anny Podniesińskiej, Właścicielki i Prezes wielu firm w holdingu rodziny Podniesińskich oraz nagrodę Zarządu PNSA „Dobry Duch w sprzedaży” dla prof. UW dr hab. Jacka P. Męciny. Uroczystość prowadzili: Elżbieta Pełka, Prezes Polish National Sales Awards oraz Jacek Rozenek. Gościem specjalnym wydarzenia był Jan van der Oord, Partner Zarządzający A.T. Kearney Benelux.

Polish National Sales Awards to najbardziej prestiżowy konkurs sektora sprzedaży w Polsce. Jego celem jest nie tylko nagradzanie najlepszych profesjonalistów, ale również promowanie dobrych praktyk i najwyższych standardów etycznych. Dzięki unikalnej metodologii komisja sędziowska,w skład której wchodzą doświadczeni teoretycy i praktycy sprzedaży, w dwuetapowym procesie oceny wyłania laureatów, którzy wykazali się nie tylko najlepszymi wynikami, ale również wykazali się zdolnościami pracy zespołowej, kreatywności i innowacyjności oraz etyką postępowania.

Tomasz Ambroziak,P4, Laureat nag-rody PNSA Super Sprzedawca 2015;-Anna Gola, Komisja Sędziowska PN-SA, Elżbieta Pełka, Prezes PNSA.-jpg
Tomasz Ambroziak,P4, Laureat nagrody PNSA Super Sprzedawca 2015; Anna Gola, Komisja Sędziowska PNSA, Elżbieta Pełka, Prezes PNSA

W Gali wzięło udział ponad 300 gości, w tym wielu prezesów, dyrektorów organizacji sprzedażowych, przedstawicieli świata nauki oraz przedstawiciele organów Polish National Sales Awards.
W konkursie PNSA starujemy już po raz trzeci, nasza obecność w nim powoli staje się częścią kultury organizacyjnej Avon Cosmetics Polska. Doroczny proces wyłaniania naszych kandydatów stanowi coraz bardziej przemyślany koncept, który wykorzystujemy do nagradzania i promowania najlepszych ludzi. Wyłaniając najlepszych członków zespołów i zapraszając ich do reprezentowania w konkursie PNSA, w oczywisty sposób doceniamy ich osiągnięcia, a jednocześnie jest to okazja do dodatkowego inwestowania w ich rozwój i osiąganie kolejnych sukcesów. Mam tutaj na myśli np. programy szkoleniowe, które dostarczamy naszym kandydatom, wzmacniające ich umiejętności komunikacji, potrzebne do perfekcyjnego przygotowania się do walki o sukces w konkursie PNSA. Sukcesy naszych ludzi są z kolei znakomitą okazją do promowania tych sprzedawców, którzy w najdoskonalszy sposób potrafią pogodzić znajomość produktów, umiejętność nawiązywania relacji i przestrzeganie kodeksu etycznego. Istotne jest też to, że chociaż jest to konkurs, który dotyczy sprzedaży, rośnie liczba kategorii wspierających sprzedaż, takich jak: Innowacje w Dziedzinie Sprzedaży czy Menedżer ds. Obsługi Klienta, co pomaga promować i doceniać pracę zespołową i pokazuje, że sprzedaż jest sukcesem całych zespołów, a nie tylko wąsko rozumianych działów sprzedaży.” Powiedział Dariusz Świętek, Dyrektor Sprzedaży Avon Cosmetics Polska.

Najlepsi w sprzedaży nagrodzeni po raz siódmy! Kapituła Sędziowska PNSA wyłoniła najlepszych w sprzedaży w Polsce!
Elżbieta Pełka, Prezes PNSA, Gala finałowa VII edycji Konkursu PNSA

Elżbieta Pełka, Prezes Zarządu Polish National Sales Awards dziękując gościom PNSA podkreśliła rolę standardów etycznych, którymi powinien się kierować każdy sprzedawca: „Dlaczego tak często zapominamy o etycznym wymiarze sprzedaży i biznesu? Często tego przyczyną jest brak systemu nagród, w którym premiowany będzie nie tylko doraźny wynik finansowy. To zadanie dla właścicieli i zarządów wszystkich firm i koncernów. Jak zbudować system, w którym nagradzana będzie nie tylko jak największa sprzedaż, ale przede wszystkim sprzedaż zgodna ze standardami etycznymi. Przyznając nasze doroczne nagrody PNSA właśnie do tego chcemy się przyczynić. Kryteria oceny osiągnięć kandydatów ustalone zostały tak, by aspekty etyczne ważyły w ostatecznym wyniku tyle samo, co wynik finansowy.” – Mówiła zwracając się do gości.

W przemówieniu Elżbieta Pełka zwróciła również uwagę, jak ważne jest kształtowanie etosu sprzedawcy i jak wielką w tym rolę odgrywają zarządy firm i polityka etycznego zarządzania sprzedażą, ponieważ to najwięksi wpływają na standardy i to oni są przykładem dla innych, mniejszych firm. Prezes PNSA zaznaczyła też, że Polish National Sales Awards to nie tylko nagradzanie najlepszych, ale również miejsce, w którym możliwa jest wymiana doświadczeń, dyskusja w gronie specjalistów, a przede wszystkim drogowskaz, jakimi przesłankami powinien się kierować współczesny biznes.

W tym roku statuetki przyznano w 17 kategoriach: Key Account Manager, Menedżer Sprzedaży, Sprzedawca w Punkcie Sprzedaży, Dyrektor Sprzedaży, Zespół Sprzedaży, Trener Sprzedaży, Innowacje w Dziedzinie Sprzedaży, E-commerce, Agent Ubezpieczeniowy, Menedżer Zespołu Sprzedaży Ubezpieczeń, Dyrektor Sprzedaży Ubezpieczeń, Doradca Klienta w Banku, Menedżer Zespołu Sprzedaży w Banku, Dyrektor Sprzedaży w Banku, Sprzedawca Roku – Sprzedaż Bezpośrednia, Menedżer Sprzedaży Bezpośredniej, Telesprzedaż oraz w kategorii Super Sprzedawca. Po raz pierwszy przyznano też trzy nagrody specjalne. VII edycja konkursu PNSA to łącznie 18 laureatów, 28 wyróżnionych i 3 laureatów wyróżnionych nagrodami specjalnymi.

Gala finałowa VII edycji Konkurs-u PNSA_1
Gala finałowa VII edycji Konkursu PNSA

Laureaci i wyróżnieni oprócz statuetek i dyplomów otrzymali nagrody w postaci szkoleń, ufundowanych przez: Sandler Training, Franklin Covey, Pasja Grupa Dobrych Trenerów oraz PEP Worldwide. W czterech kategoriach konkursowych nie przyznano nagród: Przedstawiciel Handlowy, Menedżer ds. Obsługi Klienta, Menedżer Sprzedaży B2B i Przedstawiciel Handlowy B2B.

Spośród wszystkich kategorii zostały wyłonione trzy osoby, które ubiegały się o tytuł Super Sprzedawcy 2015. Tytuł Super Sprzedawcy w VII edycji PNSA otrzymał Tomasz Ambroziak z firmy P4 Sp. z o.o., wyróżnienia otrzymali Tomasz Drabik z P4 Sp. z o.o. i Bogumiła Ślązak z Coca-Cola HBC Polska. Nagrodę Super Sprzedawca przyznaje Kapituła Sędziowska PNSA na podstawie oceny osiągnięć kandydata oraz punktów uzyskanych w IV etapie konkursu, podczas prezentacji finalistów.

Sprzedawca XXI wieku to przysłowiowy człowiek renesansu, który łączy bardzo wiele talentów takich jak m.in. zdolności do: posługiwania się nowoczesnymi technologiami, analitycznego myślenia, nawiązywania i utrzymywania relacji z klientami oraz realizacji planów sprzedażowych. Przed sprzedawcą XXI wieku stoi bardzo wiele wyzwań, w tym również umiejętność planowania i egzekwowania tych planów z uwzględnieniem elastycznego dostosowywania się do zmiennych warunków otoczenia, zarówno w skali makroekonomicznej, jak i mikroekonomicznej oraz z pozostawieniem pola na innowacje. Konkurs Polish National Sales Awards posiada ogromną wartość, ponieważ ukazuje tę wielość ról obecnych sprzedawców, dzięki niemu widzimy też, w obszarze jak ogromnej liczy znaków zapytania sprzedawca musi się poruszać i zamieniać je na kontrakty i zyski dla swojej firmy, ponieważ działa pod presją najbardziej bezwzględnego wskaźnika, jakim jest wynik finansowy, czyli przychód firmy.” Powiedział Marek Sodolski, Wiceprezes Zarządu ds. Marketingu i Sprzedaży, E-point S.A.

Na zakończenie Gali na ręce Prezesów firm uczestniczących w konkursie PNSA wręczono Certyfikaty Etycznego Zarządzania Sprzedażą i Obsługą Klienta. Certyfikaty otrzymały zarządy firm, które zgłosiły udział swoich pracowników w konkursie, a tym samym czynnie przyczyniły się do wspierania i promowania misji konkursu PNSA wśród członków swoich zespołów.

Goście dzisiejszej Gali zostali zachęceni do tego, aby stali się Ambasadorami PNSA w swoich organizacjach i aby już dziś rozpoczęli przygotowania do kolejnej, VIII edycji konkursu.

Lista laureatów i wyróżnionych:

Nagrody Specjalne:

1. Nagroda Prezesa PNSA za: „Dotychczasowy dorobek życia w sprzedaży i biznesie”
• Anna Podniesińska, Właścicielki i Prezes wielu firm w holdingu rodziny Podniesińskich

Prof. UW dr hab. Jacek Męcina od-biera nagrdę zarządu PNSA Dobry -Duch w sprzedaży
Prof. UW dr hab. Jacek Męcina odbiera nagrodę zarządu PNSA Dobry Duch w sprzedaży

2. Nagroda Zarządu PNSA: „Dobry Duch w sprzedaży”
• prof. UW dr hab. Jacek Męcina

Kategoria: Super Sprzedawca Roku
• Tomasz Ambroziak / P4 Sp. z o.o. – Laureat
• Tomasz Drabik / P4 Sp. z o.o. – Wyróżnienie
• Bogumiła Ślązak / Coca-Cola HBC Polska – Wyróżnienie

1. Kategoria: Key Account Manager
Bogumiła Ślązak / Coca-Cola HBC Polska Sp. z o.o. – Laureat
Łukasz Tymorek / Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. – Wyróżnienie
Dominik Wojtyna / P4 Sp. z o.o. – Wyróżnienie

2. Kategoria: Menedżer Sprzedaży
Tomasz Drabik / P4 Sp. z o.o. – Laureat
Krzysztof Maciejewski / Totalizator Sportowy Sp. z o.o. – Wyróżnienie
Krzysztof Rydziński / Coca-Cola HBC Polska Sp. z o.o. – Wyróżnienie

3. Kategoria: Sprzedawca w Punkcie Sprzedaży
Piotr Surma / Totalizator Sportowy Sp. z o.o. – Laureat
Monika Kubiak / Totalizator Sportowy Sp. z o.o. – Wyróżnienie

4. Kategoria: Dyrektor Sprzedaży
Tomasz Ambroziak / P4 Sp. z.o.o. – Laureat
Janusz Fijoł / Amplus Sp. z o.o. S. K. A. – Wyróżnienie

5. Kategoria: Zespół Sprzedaży
Andrzej Guzowski / Coca-Cola HBC Polska – Laureat
Aneta Sosnowska / Alior Bank S.A. – Wyróżnienie
Tomasz Hinc / Totalizator Sportowy Sp. z o.o. – Wyróżnienie

6. Kategoria: Trener Sprzedaży
Roman Szymczak / Estmi Consulting – Laureat
Małgorzata Kwiatkowska / Avon Cosmetics Polska – Wyróżnienie

7. Kategoria: Innowacje w Dziedzinie Sprzedaży
Paweł Wróblewski / Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. – Laureat
Monika Wojcieszyńska / Iron Mountain Polska Sp. z o.o. – Wyróżnienie
Justyna Mikołajczak / UPC Polska Sp. z o.o. – Wyróżnienie

8. Kategoria: e-commerce
Grzegorz Gęsik / Coca-Cola HBC Polska Sp. z o.o. – Laureat
Andrzej Iwan / Avon Cosmetics Polska Sp. z o.o. – Wyróżnienie

9. Kategoria: Agent Ubezpieczeniowy
Elżbieta Kuczkowska / Aviva Sp. z o.o. – Laureat
Małgorzata Cegiełkowska / Aviva Sp. z o.o. – Wyróżnienie
Wojciech Warzecha / Aviva Sp. z o.o. – Wyróżnienie

10. Kategoria: Menedżer Zespołu Sprzedaży Ubezpieczeń
Izabela Sobala / Aviva Sp. z o.o. – Laureat
Norbert Wilk / Aviva Sp. z o.o. – Wyróżnienie

11. Kategoria: Dyrektor Sprzedaży Ubezpieczeń
Tomasz Molski / Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. – Laureat
Patrycja Łukawska / Aviva Sp. z o.o. – Wyróżnienie

12. Kategoria: Doradca Klienta w Banku
Michał Fidurski / Alior Bank S.A. – Laureat
Sylwia Pechmann / Euro Bank S.A. – Wyróżnienie

13. Kategoria: Menedżer Zespołu Sprzedaży w Banku
Iweta Bednarek / Alior Bank S.A. – Wyróżnienie
Aneta Ceklarz / Euro Bank S.A. – Wyróżnienie

14. Kategoria: Dyrektor Sprzedaży w Banku
Paweł Łojek / Euro Bank S.A. – Laureat
Aleksandra Osadnik / Euro Bank S.A. – Wyróżnienie
Rafał Bodo / Alior Bank S.A. – Wyróżnienie

15. Kategoria: Sprzedawca Roku – Sprzedaż Bezpośrednia
Marcin Galocz / QLIK Tech – Laureat

16. Kategoria: Menedżer Sprzedaży Bezpośredniej
Małgorzata Meller / Avon Cosmetics Polska, Sp. z o.o. – Laureat
Emilia Techmańska / Avon Cosmetics Polska Sp. z o.o. – Wyróżnienie
Ewa Knotz-Biernacka / Mary Kay Cosmetics Poland Sp. z o.o. – Wyróżnienie

17. Kategoria: Telesprzedaż
Agnieszka Szewczyk / Alior Bank S.A. – Laureat
Mateusz Cieśla / Orange Polska S.A. – Wyróżnienie

Kategorie, w których nie przyznano nagród:

Kategoria: Przedstawiciel Handlowy
Kategoria: Menedżer ds. Obsługi Klienta
Kategoria: Menedżer Sprzedaży B2B
Kategoria: Przedstawiciel Handlowy B2B

Kontakt dla mediów:
Aleksandra Molędowska, Pełka 360°
e-mail: aleksandra.moledowska@epcreatives.pl
kom. 662-231-824

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.