Ruszają studia podyplomowe Zarządzanie i Marketing w sektorze HORECA w Szkole Głównej Handlowej.
Przeczytasz w 2 minuty

Ruszają studia podyplomowe Zarządzanie i Marketing w sektorze HORECA w Szkole Głównej Handlowej.

Ruszają studia podyplomowe Zarządzanie i Marketing w sektorze HORECA w Szkole Głównej Handlowej.

Zarządzasz restauracją? Jesteś menedżerem w hotelu? Pracujesz jako specjalista ds. marketingu u dostawcy w branży HoReCa? Chcesz uczyć się od najlepszych ekspertów i praktyków biznesu w branży? Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie uruchomiło podyplomowe studia Zarządzanie i Marketing w sektorze HoReCa.

Celem studiów podyplomowych jest dostarczenie wiedzy i umiejętności, które pozwolą uczestnikom skutecznie i efektywnie współpracować lub zarządzać podmiotami świadczącymi usługi w branży hotelarskiej i gastronomicznej oraz skutecznie eliminować błędy i marnotrawstwo.„To kierunek, który kształci, jak prowadzić sprawne i rentowne przedsiębiorstwo w branży HoReCa, biorąc pod uwagę kompleksowość procesu: zarządzanie ludźmi, finanse, jakość produktów i usług, PR i marketing, prawo, zarządzanie kuchnią itd…” mówi partner merytoryczny studiów Agnieszka Małkiewicz (Horeca Communications).

Studia na SGH, najlepszej uczelni ekonomicznej w kraju, to też doskonała okazja do rozbudowywania sieci kontaktów biznesowych. W elitarnym gronie wykładowców kierunku „Zarządzanie i Marketing w Sektorze HORECA” znajdują się profesorowie i eksperci ze Szkoły Głównej Handlowej oraz najskuteczniejsi i wieloletni praktycy, którzy rozwojem swoim firm potwierdzili wysokie umiejętności menedżerskie oraz znajomość reguł sektora HoReCa. Oficjalna lista wykładowców i firm współpracujących zostanie przedstawiona we wrześniu 2014 r.

Dwusemestralny program obejmuje 192 godziny zajęć wykładowych i warsztatowych. Słuchacze uczyć się będą m.in. o zakładaniu działalności gospodarczej, źródłach finansowania, roli dostawców i budowaniu relacji z nimi, konfliktach i nieetycznych zachowaniach w branży, franczyzie i licencji jako formach rozwoju, warunkach zapewnienia jakości, specyfice marketingu HoReCa, wyróżnianiu i pozycjonowaniu ofert, kształtowaniu i komunikowaniu cen. Dla uczestników zaplanowano wizyty studyjne w znanych / cenionych restauracjach i hotelach. Słuchacze zespołowo pracować będą nad strategią rozwoju wybranych podmiotów z sektora HoReCa oraz projektem zintegrowanej komunikacji marketingowej dla nich. Tak opracowane projekty doradcze stanowić będą obok egzaminu warunek ukończenia studiów. Zajęcia rozpoczynają się w październiku, a kończą w czerwcu kolejnego roku.

„Inicjatywa uruchomienia tego typu studiów powstała z potrzeby podmiotów aktywnych w tym sektorze. Obserwacja sytuacji w branży i doświadczenia partnerów merytorycznych tych studiów ujawniły istnienie pewnej luki wiedzy na rynku w obszarze zarządzania biznesem w sektorze HoReCa. Widać to choćby po zjawisku powstawania wielu podmiotów na rynku, które potem na nim sobie nie radzą” – mówi kierownik studiów dr hab. Teresa Taranko, prof. SGH. W efekcie mamy do czynienia z dużą rotacją wśród lokali gastronomicznych i zamykaniem wielu z nich po krótkim czasie działalności.” – dodaje prof. Taranko.

Studia ruszą od października 2014 roku przy Katedrze Rynku, Marketingu i Jakości przy Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Kierownikiem programu jest dr hab., prof. SGH Teresa Taranko, a sekretarzem programu: dr Beata Marciniak. Uczestnikami studiów będą osoby z dyplomem studiów licencjackich lub wyższych. Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń. Więcej informacji na temat programu i warunków rekrutacji:

http://oferta.sgh.waw.pl/pl/SitePages/OfertaDydaktyczna.aspx?PID=195&ST=podyplomowe

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.