Wiara ważniejsza niż sukces. Wyniki badania „Znaczenie wartości w życiu zawodowym”.
Przeczytasz w 4 minuty

Wiara ważniejsza niż sukces. Wyniki badania „Znaczenie wartości w życiu zawodowym”.

Jakimi wartościami warto się kierować, aby osiągnąć sukces? Wyniki najnowszego badania Okaeri Consulting i Human Graph na temat znaczenia wartości w życiu zawodowym pokazują, że wbrew dość powszechnej opinii, w miejscu pracy i w prowadzeniu firmy warto kierować się czymś więcej niż ambicjami i zyskiem. Wyższe wartości, w tym wartości religijne są istotne, zarówno dla pracodawców jak i pracowników.

Pracowników i pracodawców (małe, średnie i duże firmy) zapytano o istotne wartości w życiu zawodowym i ich wpływ na odniesienie sukcesu. Celem badania przeprowadzonego pod koniec 2015 roku było sprawdzenie znaczenia wartości, w tym wartości religijnych, w relacjach zawodowych. Badanie wykazało ich istotne miejsce w życiu zawodowym.

Dla pracodawców ważne uczciwe życie, dla pracowników wykształcenie i dobrobyt

W badaniu „Znaczenie wartości w życiu zawodowym” respondenci (pracownicy i pracodawcy) zostali poproszeni o wskazanie trzech wartości, które powinny przyświecać osobom pragnącym osiągnąć sukces w biznesie. Jedną z najważniejszych wartości wskazanych przez respondentów było „uczciwe życie”. Odpowiedź tę wskazała połowa pracodawców (51 %) i 38 % pracowników. Z kolei pośród pracowników powszechniejszą niż u pracodawców wartością jest wykształcenie – takiej odpowiedzi udzieliło 35% badanych (21% wśród pracodawców).

Bardzo ważnym elementem jest uczciwe prowadzenie biznesu, w tym najbardziej podstawowym znaczeniu tego słowa. Głęboko wierzę, że droga na skróty nie istnieje, tak w życiu prywatnym jak i w życiu zawodowy. – powiedział Mirosław Józefczuk, Członek Zarządu jednej z największych firm budowlanych w Polsce, Warbud S.A.

25% pracowników jako istotną w biznesie wartość wskazało dobrobyt i bogacenie się, jednak wśród pracodawców taki wybór był dużo rzadszy (5%). Zdaniem części pracowników istotne jest również grono przyjaciół (14%; 1% wśród pracodawców).

Wiara ważniejsza niż sukces zawodowy

9% badanych pracowników i 6% pracodawców jest zdania, że osobom, które chcą osiągnąć sukces w biznesie powinna przyświecać wiara religijna. Wyniki wykazały też związek istniejący pomiędzy taką deklaracją, a wskazaniem uczciwości w biznesie. Zarówno wśród pracowników jak i pracodawców, większość osób (67%), które wskazały wiarę religijną, wskazywało także uczciwe życie. Spośród tych pracowników, którzy nie wskazali wiary religijnej, nie jest to tak istotna wartość. Uczciwość wybrało 36% pracowników i połowa pracodawców. Zarówno dla jednej jak i drugiej grupy wiara okazała się być ważniejsza niż sukces i sława.

Musimy być spójni w tym co wyznajemy w domu i w pracy, prywatnie i publicznie, wobec bliskich i wobec obcych, wobec zwolenników i wobec konkurentów. Wtedy możemy wydać owoce w postaci takich cech jak wiarygodność, rzetelność w tym, co robimy, która jest blisko związana z jakością oraz spójność tego, co mówimy i deklarujemy z tym, co praktykujemy codziennie. – skomentował wyniki Krzysztof Jędrzejewski, przewodniczący rad nadzorczych oraz główny udziałowiec dwóch dużych grup kapitałowych – Kopex SA i Mostostal Zabrze SA.

Zdaniem 13% pracowników i 17% pracodawców wiara ma znaczenie w prowadzeniu firmy w ich branży. Deklarowane wartości religijne mogą mieć znaczący wpływ na wybory dokonywane zarówno przez pracowników jak i pracodawców. W oczach pracodawców, wartości wyznawane przez kandydatów na pracowników mają duże znaczenie. 63% pracodawców zadeklarowało, że wartości ogółem mają wpływ na wybór dokonywany w trakcie rekrutacji.

Rozmowy o wartościach

W miejscu pracy rozmawia się na temat wyznawanych wartości. Bez względu na ich rodzaj większość badanych potwierdza, że takie rozmowy mają miejsce pomiędzy podwładnymi (72%) i przełożonymi (87%). Rzadziej jednak rozmawia się na temat samej religii. Ponad połowa pracowników zadeklarowała, że rozmawia na ten temat ze swoimi przełożonymi. Deklaracje takich rozmów z podwładnymi złożyło 35% pracodawców. Częściej tego typu rozmowy w firmie deklarowały osoby, dla których wiara jest istotna.

Zdecydowanie rozmowy na temat wartości na gruncie zawodowym pozwalają w sposób jednoznaczny, czytelny i transparentny ustalić zasady współpracy w zespołach pracowników, jak i oczekiwania oraz formę realizacji celów. Są one nieodłącznym elementem procesu ustalania celów dla organizacji czy celów indywidualnych pracowników oraz oceny osiąganych wyników. Otwarta komunikacja w obszarze wartości podnosi efektywność komunikacji w firmie i jakość współpracy, przekładając się w konsekwencji na osiągane zyski – powiedziała Bożena Chmielarczyk, Prezes Eniro Polska.

Religia budzi emocje – podsumowanie

– Ciekawą obserwacją podczas badania było agresywne przerywanie wywiadów przez pracodawców w momencie w którym padało pierwsze pytanie zawierające słowo „Religia”. Może to wynikać z faktu iż wiele osób religijnych oddziela aspekt zawodowy od życia duchowego, uważając ze nie należy on do sfery sacrum. Zestawiając jednak te dane z danymi iż 70% naszego życia poświęcamy na pracę a z jej owoców utrzymujemy rodzinę, działamy społecznie i wspieramy społeczności religijne do których należymy – argument o życiu zawodowym jako profanum wydaje się nietrafiony. Ciekawe, więc czemu w Polsce tak emocjonalnie reagujemy na słowo religia lub rozmowę o niej? W świecie zachodnim nieraz spotykamy firmy jasno deklarujące wartości religijne; do takich organizacji należy m.in. międzynarodowa grupa hoteli Marriott czy odzieżowa firma Timberland. Przeprowadzone badanie i komentarze ekspertów zwróciły uwagę na istotne znaczenie wartości w biznesie i życiu zawodowym. Wartości, które pracownicy uważają za determinantę sukcesu nieco różnią się jednak od tych wskazywanych przez pracodawców i właścicieli firm – podsumował Michał Nowak, CEO Okaeri Consulting.


Raport „Znaczenie wartości w życiu zawodowym”
w całości dostępny jest na stronie http://www.okpr.pl/files/raport.pdf

___________________________

Okaeri Consulting – butik consultingowy dostarczający rozwiązań w zakresie crisis management, corporate PR i wsparcia komunikacyjnego w realizacji inwestycji. Okaeri w języku japońskim oznacza „witaj w domu”, co w pełni wyraża ideę przyświecającą firmie Okaeri w budowaniu uczciwych i partnerskich relacji z Klientem. Okaeri to doświadczeni konsultanci, których łączy profesjonalizm, zaangażowanie, tradycyjne – chrześcijańskie wartości i wspólna pasja.
www.okpr.pl

Human Graph – instytut badań marketingowych działający na rynku od 2002 roku. Prowadzi badania marketingowe, badanie tajemniczy klient, badania jakościowe, badania ilościowe, CATI, eye tracking, shopper tracking i inne.
http://www.humangraph.pl/

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.