<strong>„Wizerunek Kobiety-Lidera w XXI wieku”</strong>
Przeczytasz w 6 minuty

„Wizerunek Kobiety-Lidera w XXI wieku”

W XXI wieku rola kobiet na stanowiskach kierowniczych i zarządczych nabiera coraz większego znaczenia. Kobiety wielokrotnie udowadniały, że mają umiejętności, wiedzę i doświadczenie potrzebne do skutecznego prowadzenia biznesu.

Jednak budowanie wizerunku kobiety-lidera w XXI wieku nie jest zadaniem łatwym. Wymaga to bardzo świadomego wysiłku, aby zakwestionować i zmienić tradycyjne role płciowe oraz wciąż panujące stereotypy, które od dawna dominują w społeczeństwie.

Budowanie wizerunku kobiety-lidera w XXI wieku wymaga również zmiany sposobu myślenia o przywództwie. Tradycyjne modele przywództwa często opierały się na cechach kojarzonych głównie z męskością, takich jak asertywność i dominacja.

Najnowsze badania wykazały, że te cechy niekoniecznie są najskuteczniejsze w przywództwie i że kobiety często posiadają inne, ale równie cenne cechy przywódcze…

Na przykład badanie przeprowadzone przez Harvard Business Review wykazało, że kobiety liderki częściej posiadają inteligencję emocjonalną, czyli zdolność rozumienia własnych emocji i emocji innych osób oraz zarządzania nimi. Ta umiejętność jest szczególnie ważna i wręcz nieoceniona w przywództwie, ponieważ pozwala liderom budować silne relacje, odpowiednio wspierać współpracę, a także skutecznie rozwiązywać konflikty zespołowe oraz wewnątrz firmowe.

Inne badanie przeprowadzone przez Catalyst wykazało, że firmy, w których zarządach jest więcej kobiet, mają lepsze wyniki finansowe niż te, w których jest ich mniej. Sugeruje to, że kobiety liderki wnoszą wyjątkowe perspektywy i umiejętności, które mogą prowadzić do lepszego podejmowania decyzji i lepszych wyników biznesowych.

Oprócz przytoczonych powyżej prowadzone są pogłębione badania na temat budowania wizerunku kobiety-lidera w XXI wieku.

Oto niektóre z kluczowych wniosków wynikających z tych badań:

  • Liderki są skuteczniejszymi komunikatorami.

Badania wykazały, że kobiety liderki są bardziej skutecznymi komunikatorami niż ich koledzy. Często są one lepsze w słuchaniu, empatii i budowaniu relacji, które są kluczowymi umiejętnościami przywódczymi.

  • Liderki są niedostatecznie reprezentowane na najwyższych stanowiskach.

Pomimo postępów poczynionych w ostatnich latach, kobiety nadal są niedostatecznie reprezentowane na najwyższych stanowiskach kierowniczych i zarządczych. Według badania McKinsey & Company kobiety stanowią zaledwie 38% menedżerów pierwszego szczebla, 22% menedżerów wyższego szczebla i zaledwie 5% dyrektorów generalnych.

  • Nadal istnieją stereotypy i uprzedzenia.

Chociaż poczyniono postępy w zwalczaniu stereotypów i uprzedzeń związanych z płcią, nadal istnieją one w świecie biznesu oraz wielu organizacjach. Na przykład przywódcze kobiety mogą być postrzegane jako mniej kompetentne lub mniej zaangażowane w swoją pracę niż przywódcy płci męskiej. To uprzedzenie może prowadzić do zmniejszenia szans kobiet na awans i może stworzyć wrogie środowisko pracy dla kobiet-liderek.

  • Różnorodność i integracja są powiązane z wynikami biznesowymi.

Istnieje coraz więcej badań sugerujących, że różnorodność i integracja są powiązane z wynikami biznesowymi. Firmy o zróżnicowanych zespołach kierowniczych są zwykle bardziej innowacyjne, mają lepsze wyniki marketingowe i sprzedażowe oraz przyciągają i zatrzymują największe talenty. Dzięki budowaniu wizerunku kobiety-lidera oraz promowaniu różnorodności i integracji, organizacje mogą czerpać te korzyści.

  • Kobiety Liderki stają przed wyjątkowymi wyzwaniami.

Liderki stają przed wyjątkowymi wyzwaniami, które mogą utrudniać im osiągnięcie sukcesu, takimi jak równowaga między życiem zawodowym a prywatnym, brak mentoringu i sponsoringu oraz nieświadome uprzedzenia. Organizacje muszą być świadome tych wyzwań i zapewniać wsparcie, aby pomóc kobietom je przezwyciężyć.

Istnieje bardzo dużo przykładów odnoszących sukcesy kobiet-liderów, które przeciwstawiły się stereotypom i uprzedzeniom związanym z płcią, aby osiągnąć sukces. I które robią rewolucję w swoich społecznościach oraz organizacjach.

Poniżej kilka przykładów Kobiet-Liderek na świecie:

-Jacinda Ardern, premier Nowej Zelandii, była powszechnie chwalona za swój współczujący styl przywództwa, szczególnie w odpowiedzi na strzelaninę w meczecie w Christchurch w 2019 roku.
Jodi Bondi Norgaard, założycielka Dream Big Toy Company, jest odnoszącym sukcesy przedsiębiorcą, który tworzy produkty zachęcające dziewczęta do realizowania swoich marzeń i zainteresowań w dziedzinach STEM.
-Dr Ayanna Howard, przewodnicząca School of Interactive Computing w Georgia Tech, jest wiodącą robotyczką, której pasją jest zwiększanie różnorodności w dziedzinach STEM i wzmacnianie pozycji nowej generacji kobiet-liderów.

W Polsce również mamy liderki, które odniosły sukcesy na wielu polach.

Poniżej kilka przykładów Kobiet-Liderek w naszym kraju:

-Beata Daszyńska-Muzyczka, która jest Prezesem BGK od 2016 roku. Pod jej kierownictwem bank wzmocnił swoją aktywność poza granicami Polski i otworzył przedstawicielstwa zagraniczne: w Londynie, Brukseli, Frankfurcie i Amsterdamie. Jest także pomysłodawcą i inicjatorem powołania najważniejszego przedsięwzięcia finansowego w Europie Środkowo-Wschodniej – Funduszu Trójmorza i od 2019 r. pełni w nim funkcję przewodniczącej rady nadzorczej.

-Dominika Bettman, która jest Dyrektor Generalną Microsoft w Polsce od grudnia 2021. Odpowiedzialna za wszystkie działania Microsoft w Polsce, w tym za realizację planu transformacji Polskiej Doliny Cyfrowej. Jest wiceprezydentką Konfederacji Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”, przewodniczy Radzie Odpowiedzialnego Przywództwa Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz Radzie Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji.

-Joanna Pieńkowska – Olczak, która jest Prezesem PayU od kwietnia 2020 roku. Dołączyła do PayU w maju 2011 roku, mając za zadanie utworzenie PayU Acquiring Centre, które rozpoczęło działalność 9 miesięcy później. W tym czasie jako Dyrektor Ds. Produktów i Usług Płatniczych, rozwijała portfolio usług finansowych PayU w Polsce. Od kwietnia 2017 r. pełniła funkcję Country Managera PayU Polska, a od grudnia 2018 r. Członka Zarządu PayU S.A.

-Iwona Kossmann, która jest Prezesem Zarządu Deni Cler Group od października 2019 roku. Deni Cler Group to firma mająca sieć 50 ekskluzywnych butików z odzieżą luksusową i akcesoriami dla kobiet. Wcześniej była prezesem Revo Technologies, spółki zajmującej się finansowaniem zakupów konsumenckich w handlu detalicznym. W 2012 r. założyła firmę Kossmann Fashion zajmującą się projektowaniem i produkcją odzieży dla kobiet biznesu.

-Teresa Mokrysz, która jest Założycielką firmy Mokate. Od 1990 roku prowadzi firmę, która z lokalnej stała się międzynarodową. Z sukcesem wprowadziła Mokate do czołówki europejskich producentów żywności. Sprzedaje dziś swoje produkty do ponad 70 państw na całym świecie. Jest członkiem Polskiej Rady Biznesu. Patronuje przedsięwzięciom ze sfery kultury i nauki, wspomaga materialnie funkcjonowanie placówek służby zdrowia, domów opieki, szkół.

Te kobiety to tylko kilka przykładów z wielu skutecznych liderek w Polsce, które osiągnęły sukcesy na różnych polach. Ich przywództwo i wkład stanowią inspirację dla przyszłych pokoleń liderek w Polsce oraz poza nią.

Powyższe przykłady pokazują, że kobiety-liderki mogą wnieść wyjątkowe perspektywy, umiejętności i doświadczenia oraz że promując różnorodność i integrację, organizacje mogą tylko skorzystać z ich wkładu.

<strong>„Wizerunek Kobiety-Lidera w XXI wieku”</strong>

Poniżej kilka wskazówek, jak dziś budować wizerunek Kobiety-Lidera:

1.Postaw na autentyczność, różnorodność i integrację.

Jednym z najważniejszych elementów w budowaniu wizerunku kobiety-lidera jest autentyczna postawa, świadomość różnorodności i zrozumienie integracji. Jednym z podstawowych zadań skutecznej liderki jest stworzenie kultury, w której każdy czuje się mile widziany i ceniony, niezależnie od płci, rasy, pochodzenia etnicznego, religii, orientacji seksualnej lub jakiegokolwiek innego czynnika.

2. Rzuć rękawicę stereotypom.

Stereotypy związane z płcią od dawna stanowią przeszkodę dla awansu kobiet na stanowiska kierownicze i zarządcze. Kobiety są często postrzegane jako emocjonalne, opiekuńcze i pasywne, podczas gdy mężczyźni są postrzegani jako asertywni, silni i pewni siebie. Te stereotypy mogą ograniczać szanse kobiet i utrudniać im poważne traktowanie jako liderek. Aby zbudować wizerunek kobiety-lidera w XXI wieku, należy rzucać wyzwania i na bieżąco przełamać te stereotypy.

3. Zachęcaj do mentoringu.

Mentoring zapewnia kobietom wskazówki, wsparcie i porady. Wspierając programy mentorskie, możemy stworzyć grupę utalentowanych liderek, które są dobrze przygotowane do zajmowania stanowisk kierowniczych i zarządczych.

4. Doceniaj osiągnięcia kobiet.

Osiągnięcia kobiet powinny być uznawane i celebrowane na wszystkich poziomach organizacji. Podkreślając sukcesy kobiet, możemy inspirować i motywować innych do pójścia w ich ślady. Istotne jest również rozpoznanie wyjątkowych wyzwań, przed którymi stoją kobiety na stanowiskach kierowniczych i zarządczych oraz zapewnienie im wsparcia, którego potrzebują, aby odnieść sukces.

5. Promuj równowagę pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym.

Kobiety często stają przed trudnym zadaniem pogodzenia pracy z obowiązkami rodzinnymi, co może stanowić istotną barierę ich sukcesu na stanowiskach kierowniczych i zarządczych. Tworząc kulturę, w której ceni się równowagę między życiem zawodowym a prywatnym, możemy przyciągać i zatrzymywać utalentowane kobiety-liderki, które są oddane zarówno swojej karierze, jak i rodzinie.

6. Zainwestuj w rozwój przywództwa kobiet.

Kobiety często napotykają wyjątkowe wyzwania i bariery na stanowiskach zarządczych, takie jak nieświadome uprzedzenia, brak pewności siebie i syndrom oszusta. Zapewniając kobietom rozwojowe szkolenia i zasoby potrzebne do sprostania tym wyzwaniom, możemy wyposażyć je w umiejętności i wiedzę potrzebne do odniesienia sukcesu jako liderki.

7. Zbuduj sieć wsparcia.

Kobiety potrzebują wsparcia swoich bliskich, a także współpracowników i mentorów, aby odnosić sukcesy na stanowiskach kierowniczych i zarządczych. Tworząc wspierające środowisko, w którym kobiety mogą dzielić się swoimi doświadczeniami i uczyć się od siebie nawzajem, można umożliwić im wykorzystanie pełnego ich potencjału.

Podsumowując, budowanie wizerunku kobiety-lidera w XXI wieku wymaga skoordynowanych wysiłków w celu podważenia stereotypów i uprzedzeń związanych z płcią, promowania autentyczności, różnorodności i integracji. Podejmując działania na rzecz budowania wizerunku kobiety-lidera, organizacje mogą tworzyć bardziej ludzkie i sprawiedliwe miejsca pracy dla wszystkich, a same kobiety prowadzące własny biznes mogą mieć równe szanse na rynku w wielu dziedzinach.

Chcesz dowiedzieć się, jak w praktyce budować wizerunek lidera i skutecznie osiągać cele pracując w firmie lub prowadząc własną? Zapraszam na wydarzenie marki Prosto o marketingu i sprzedaży, podczas którego poruszane są szerokie tematy związane ściśle z biznesem tj. marka, marketing, sprzedaż, zarządzanie, przywództwo, motywacja — a to wszystko w warunkach, które zapewniają autentyczność, pozwalają na integrację oraz motywują do działania! Więcej na stronie www.prostoomarketingu.pl.

<strong>„Wizerunek Kobiety-Lidera w XXI wieku”</strong>

___

JUDYTA KOWALCZYK — Strateg, menedżer i projektant marek.

Ekspert w dziedzinie Psychologii Brandingu i Reklamy.

CEO Agencji wizerunku i reklamy iClouders, Project & Brand Manager marki Prosto o marketingu i sprzedaży. Autorka praktycznej książki pt. „10 przykazań skutecznej marki”, wielu projektów biznesowych oraz artykułów eksperckich.

Prowadzi autorskie szkolenia, warsztaty, webinaria, a także tworzy treści. Regularnie publikuje artykuły na blogu, prowadzi podcast oraz grupy wsparcia dla właścicieli marek.

Pomaga budować, kreować i rozwijać skuteczne marki oraz rozumieć odczucia odbiorców.

Uczy i udowadnia, że najsilniejsze marki to marki prowadzone z głową, które są autentyczne, etyczne oraz nie są dla wszystkich.


___

https://www.linkedin.com/in/judytakowalczykbm/

https://www.facebook.com/judytakowalczykbm/

https://www.instagram.com/judytakowalczyk_bm/

https://prostoomarketingu.pl/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.