Polityka Prywatności Serwisu businesswomanlife.pl

I. Administrator danych
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane
osobowe danych są podmioty należące do Fundacji Międzynarodowy Inkubator Kobiet Biznesu.
W celu usunięcia danych, ich edycji możesz skontaktować się z Administratorem danych pod
poniższym adresem email: redakcja@businesswomanlife.pl.

II. Cel przetwarzania danych osobowych
1. Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne w celu:
a. korzystania z Serwisu businesswomanlife.pl (na podstawie Regulaminu)
b. otrzymywania newsletter-a drogą mailową
c. prowadzenia działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego
własnych usług bądź towarów Usługodawcy oraz usług bądź towarów jego Zaufanych Partnerów.
d. monitorowania i dopasowania oferty handlowej do Twoich zainteresowań (profilowanie)
e. dopasowania reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi przez Ciebie treściami (profilowanie)
f. prowadzenia badań i analiz statystycznych – analityka
g. obsługi Twoich próśb i żądań.
2. Podanie danych osobowych w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną jest
dobrowolne i nie jest konieczne do prawidłowego korzystania z Serwisu.
3. W razie niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych pozostawianych przeze Ciebie
w ramach korzystania ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym
zapisywanych w plikach cookies Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w tym celu.

III. Okres przechowywania danych osobowych
1. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres, w którym usługi Serwisu te będą świadczone.
Po zakończeniu świadczenia usług dane mogą być nadal przetwarzane, jednak wyłącznie, jeżeli jest
to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach
statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń. W takim przypadku dane będą
przetwarzane jedynie przez okres niezbędny do realizacji tego typu celów, nie dłużej niż 6 lat po
zakończeniu świadczenia usług (okres przedawnienia roszczeń).
2. Dane będą przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego do momentu złożenia sprzeciwu
przeciwko takiemu przetwarzaniu danych a w przypadku przesyłania informacji handlowych
drogą elektroniczną lub przesyłania newslettera do momentu wycofania zgody na takie
przetwarzanie.
3. Dane będą przetwarzane w celu monitorowania i dopasowania oferty handlowej do twoich
zainteresowań oraz w celu dopasowania reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi przez Ciebie
treściami do momentu złożenia sprzeciwu przeciwko takiemu przetwarzaniu danych, a jeżeli takie
przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody – do czasu jej wycofania.

IV. Uprawnienia
1. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w dowolnym momencie
poprzez skierowanie takiej prośby na adres: redakcja@businesswomanlife.pl
2. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
3. Usługodawca zapewnia spełnienie wszystkich przysługujących praw wynikających z RODO:
a. Prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych
b. ich sprostowania
c. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
d. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
e. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
f. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie

V. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
1. W odniesieniu do świadczenia usług oraz rozpatrywania reklamacji lub innych roszczeń przez
Administratora Twoje dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) (jest to niezbędne do
wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą).
2. Podstawą prawną wysyłania newslettera lub informacji handlowych drogą elektroniczną jest
Twoja dobrowolna zgoda.
3. Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych w celach marketingowych, jest art. 6 ust. 1
lit. a) RODO – Twoja zgoda na przetwarzanie danych, w tym na profilowanie.

VI. Udostępnianie danych osobowych
1. Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie
Administratora przy czym, takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z
administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

VII. Polityka cookies
1. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz
optymalizacji korzystania ze stron internetowych;
b. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają
ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.