BERM realizuje projekt dla Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii
Przeczytasz w 3 minuty

BERM realizuje projekt dla Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii

Agencja BERM Creative Production Group została wybrana do realizacji działań promocyjnych, informacyjnych oraz edukacyjnych przy trzech projektach realizowanych przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa: CAPAP, K-GESUT oraz ZSIN 2.

Agencja odpowiadać będzie za opracowanie i wykonanie działań promocyjnych, informacyjnych i edukacyjnych dla zadań i produktów tworzonych przez GUGiK w ramach unijnego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. BERM będzie wspierać Urząd w realizacji projektów: Centrum Analiz Przestrzennych Administracji Publicznej (CAPAP), Krajowa baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (K-GESUT) oraz Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach – Faza II (ZSIN 2). Zgodnie z założeniami projekty te mają ułatwiać obywatelom dostęp do danych gromadzonych w ramach krajowej infrastruktury informacji przestrzennej. Efektem ich wdrożenia będzie szereg e-usług, które dadzą większą możliwość łatwego wykorzystania danych przestrzennych w codziennym życiu.

Celem naszych działań będzie przede wszystkim informowanie i edukowanie z zakresu realizowanych projektów, ale także jednocześnie wspieranie pozytywnego wizerunku Urzędu. Wymienione projekty to temat bardzo złożony, dotykający wielu sfer z codziennego życia, dlatego też szeroki jest zakres naszych działań. Będziemy realizować wiele aktywności promocyjno-edukacyjnych na różnych polach. Chcemy nie tylko wyjaśniać na czym polegają te trzy projekty i informować o postępach w ich realizacji, ale przede wszystkim pokazywać jak są przydatne, jakie niosą korzyści oraz w jaki sposób mogą być wykorzystywane. Podejmowane przez nas aktywności mają podnosić świadomość społeczeństwa w zakresie geoinformacji – komentuje Janusz Jabłoński, Prezes Zarządu BERM Creative Production Group. Współpraca z GUGiK z racji złożonej natury projektów to dla nas ciekawe zadanie, a jednocześnie duże wyzwanie. Cieszymy się, że powierzono je właśnie nam – dodaje.

Centrum Analiz Przestrzennych Administracji Publicznej to pierwszy z projektów, przy którym informacyjnie i promocyjnie urząd wspierać będzie Agencja BERM Creative Production Group. Celem tego projektu jest zwiększenie stopnia wykorzystania danych przestrzennych będących w dyspozycji administracji publicznej oraz innych podmiotów, które będą chciały włączyć się w inicjatywę, przez obywateli, przedsiębiorców i administrację publiczną. Im właśnie będą świadczone usługi CAPAP.

Krajowa baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu to kolejny projekt realizowany przez GUGiK. Projekt ma na celu stworzenie spójnej, aktualnej i zharmonizowanej informacji przestrzennej o sieciach uzbrojenia terenu poprzez usprawnienie procesów organizacyjnych, technicznych oraz technologicznych. Powstanie bazy przyczyni się do poprawy jakości i wiarygodności danych, obniżenia kosztów ich prowadzenia oraz podniesienia poziomu obsługi obywateli i przedsiębiorców.

Projekt Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach – Faza II (ZSIN 2) to kontynuacja projektu ZSIN realizowanego w ramach POIG. Jego głównym celem jest zwiększenie efektywności pracy Urzędów w zakresie rejestrów związanych z nieruchomościami oraz podniesienie poziomu obsługi obywateli i przedsiębiorców w działaniach związanych z pozyskiwaniem informacji o nieruchomościach.

Do zadań BERM Creative Production Group należeć będzie kompleksowa realizacja działań zarówno stricte promocyjnych, jak i informacyjno-edukacyjnych skierowanych do grup odbiorców wszystkich trzech projektów. Naszym zadaniem będzie m.in. organizacja spotkań informacyjnych głównie z myślą o młodzieży ponadgimnazjalnej oraz konferencji prasowych. Nasi eksperci zajmą się także opracowaniem księgi znaków oraz przygotowaniem projektów materiałów informacyjnych, promocyjnych i edukacyjnych – wyjaśnia Janusz Jabłoński, Prezes Zarządu BERM Creative Production Group.

Oferta przedstawiona przez BERM została wybrana na drodze przetargu nieograniczonego, spełniając wszelkie wymogi i otrzymując najwyższą liczbę punktów za kryteria wymagane w postępowaniu przetargowym.

Za projekt dla GUGiK po stronie Agencji BERM odpowiada Magda Świderska – Maruszak, Project Manager BERM Creative Production Group.

***

Agencja BERM Creative Production Group oferuje kompleksowe rozwiązania w zakresie kampanii wizerunkowych oraz event marketingu poprzez: organizację konferencji i kongresów, szkoleń, targów, roadshows, gal oraz imprez masowych. Agencja od lat realizuje największe wydarzenia dla branży rozwoju osobistego w Polsce, które przyciągają tysiące osób. W 2015 roku, jako jedyna agencja, przez ponad 2 miesiące promowała Polskę na Światowej Wystawie EXPO 2015 w Mediolanie. Wśród innych znaczących realizacji należy wymienić: aranżację przestrzeni Domu Forum w ramach promocji Spółek Skarbu Państwa podczas XXVI Forum Ekonomicznego w Krynicy, realizację kampanii społecznej „Mediacja. Rozmowa, zrozumienie, rozwiązanie” dla Ministerstwa Sprawiedliwości, kompleksową organizację udziału Beneficjentów VII Osi PO IG w targach przemysłowych, realizację wydarzenia „Życie Bez Ograniczeń 2” w Tauron Arena w Krakowie oraz kompleksową organizację 41. Sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO w Krakowie.​ W ramach działalności CSR wspiera akcje charytatywne, w tym Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce oraz Fundację im. Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej. Agencja jest laureatem nagrody Top Event 2015.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.