Czy zwiększenie dostępności w firmie może pomóc wszystkim pracownikom?
Przeczytasz w 3 minuty

Czy zwiększenie dostępności w firmie może pomóc wszystkim pracownikom?

W dzisiejszych, zróżnicowanych środowiskach pracy, dostępność jest kluczowym elementem inkluzywności. Choć często kojarzona z dostosowywaniem miejsc dla osób z niepełnosprawnościami, jej korzyści wykraczają poza tę grupę. Zwiększenie dostępności biura może poprawić produktywność i morale wszystkich pracowników, a rozumienie „dostępności” jako czegoś dla wszystkich pracowników, może przynieść zaskakujące rezultaty.

Poszerzenie definicji dostępności

Dostępność w pracy tradycyjnie koncentruje się na usuwaniu barier fizycznych dla osób z niepełnosprawnościami. Obejmuje to instalowanie ramp, zapewnianie ergonomicznych mebli oraz dostępnych toalet. Jednak prawdziwa dostępność obejmuje szersze spektrum, w tym dostępność cyfrową, elastyczne formy pracy i inkluzywne praktyki komunikacyjne. We współczesnym dyskursie coraz częściej proponuje się również widzenie wszystkich ludzi jako znajdujących się na spektrum potrzeb dotyczących dostępności (a niekoniecznie mających status osoby niepełnosprawnej), np. osoby mające różne dysfunkcje i wady wzroku, schorzenia kręgosłupa, osoby nieneurotypowe. W takim myśleniu każdy potrzebuje mniejszych lub większych dostosowań, które usprawnią jego codzienną pracę.

Zwiększenie produktywności i efektywności

Dostępność cyfrowa zapewnia, że narzędzia online są użyteczne dla wszystkich, niezależnie od zdolności fizycznych czy poznawczych. Może to obejmować korzystanie z oprogramowania kompatybilnego z czytnikami ekranowymi, dostarczanie napisów do filmów lub projektowanie stron z możliwością dostosowania kontrastu i czytelnymi czcionkami. Takie środki są usprawnieniem nie tylko dla osób niewidomych lub niedowidzących, ale również dla użytkowników bez znacznych wad wzroku – odpowiednie dostosowanie może pomóc choćby w niwelowaniu zmęczenia wzroku u osób pracujących cały dzień przy komputerze.

Elastyczne formy pracy, takie jak praca zdalna czy regulowane godziny pracy mogą zaspokoić różne potrzeby, od obowiązków rodzicielskich po radzenie sobie z przewlekłymi lub czasowymi chorobami. Dostosowanie formy pracy może prowadzić do bardziej zmotywowanej i lojalnej siły roboczej w całej firmie, a także pomóc przy rekrutacji – taka elastyczność otwiera pracodawcę na zupełnie nowy rynek pracowników i zupełnie nowe talenty.

Czy zwiększenie dostępności w firmie może pomóc wszystkim pracownikom?

Inkluzywne praktyki komunikacyjne, takie jak używanie prostego języka i różnorodnych form przekazywania informacji, zapewniają, że wszyscy pracownicy mogą je w pełni zrozumieć i uczestniczyć w działalności firmy, dzięki czemu pracodawca może w pełni korzystać z umiejętności wszystkich pracowników oraz najefektywniej korzystać z czasu pracy – idealnym przykładem są tu długie spotkania, nie raz trwające nawet ponad godzinę – kiedy nowoczesna wiedza wskazuje, że spotkania powinny mieścić się w przedziale czasu od 15 do maksymalnie 45 minut, gdzie optymalny czas spotkania to 30 minut, a tematy zajmujące więcej czasu powinny być podzielone na kilka spotkań pomiędzy którymi zapewnimy krótkie przerwy. Takie dostosowanie pozwala zapewnić większe skupienie i wkład pracowników w spotkanie, limit czasowy zachęci za to organizatorów i prezentujących do stworzenia bardziej efektywnych planów spotkań oraz do przekazywania informacji w zwięzły i jasny sposób.  Ergonomiczne stanowiska pracy dostosowane do różnych typów ciał oraz zachęcające do utrzymywania odpowiedniej postawy, to kolejne wyzwanie stające przed pracodawcami oferującymi zarówno pracę biurową, jak i zdalną. Oprócz zwiększenia komfortu i efektywności pracowników, może przenieść się również na mniejsze wykorzystanie dni chorobowych (problemy z postawą mogą skutkować nie tylko bólami kręgosłupa czy kończyn, ale również silnymi bólami głowy, problemami z układem oddechowym oraz wieloma innymi problemami zdrowotnymi).

Dostępność a wizerunek firmy

Wraz z wzrostem trendów i zainteresowania sektorami Diversity, Equity & Inclusion (DE&I), wśród potencjalnych klientów czy pracowników pojawia się coraz częściej chęć przyjrzenia się zewnętrznym i wewnętrznym praktykom firmy. Dobre praktyki dostępności w firmie wysyłają silny sygnał o wartościach organizacji i demonstrują zaangażowanie w inkluzywność i szacunek dla wszystkich pracowników, niezależnie od ich zdolności fizycznych. Wykazywanie działań w obszarze zwiększania dostępności może być wobec tego nastawione nie tylko na poprawę wizerunku wśród przyszłych i obecnych pracowników, ale również partnerów biznesowych oraz klientów.

Ostatecznie dostępne miejsce pracy nie polega tylko na usuwaniu barier; chodzi o budowanie mostów, które umożliwiają wszystkim pracownikom osiągnięcie sukcesu i innowacyjności. Inwestycja w dostępność to inwestycja w przyszłość pracy, w której każdy ma możliwość wniesienia swojego wkładu i rozwoju.

A jak najlepiej dostosować swoją firmę do potrzeb osób niewidomych? Tego można dowiedzieć się na spotkaniach i szkoleniach z osobami niewidomymi w Centrum Nauki i Zmysłów WOMAI – zapraszamy do zajrzenia na nasz LinkedIn, chętnie dowiemy się, jak możemy Wam pomóc!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.