Dofinansowania unijne dla MŚP – sposoby ich pozyskania
Przeczytasz w 4 minuty

Dofinansowania unijne dla MŚP – sposoby ich pozyskania

Na rynku istnieje wiele możliwości na pozyskanie dotacji unijnych skierowanych dla małych i średnich przedsiębiorstw. Środki przyznawane są m.in. w programach takich jak: Program Polska Wschodnia, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Program Inteligentny Rozwój, Program Infrastruktura i Środowisko oraz programy regionalne w danym województwie.

Rozwój działalności firmy

Każde, nawet małe i średnie przedsiębiorstwa mają potrzeby inwestycyjne. Te pozwalają rozwinąć zakres usług, rozszerzyć skalę produkcji, czy wejść na nowy rynek. Dzięki temu firma zyskuje przewagę wśród konkurencji.

Takie środki są dostępne głównie w formie preferencyjnych pożyczek (czyli kredytów bankowych udzielanych na korzystniejszych warunkach niż warunki rynkowe) od Funduszu Europejskiego. Po wykorzystaniu należy zwrócić uzyskaną kwotę. Jest to również pomocne w razie potrzeby zaciągnięcia kredytu. W takim wypadku Fundusze Europejskie dają poręczenie bankowi w Twoim imieniu.

Środki na rozwój firm pochodzą z programów regionalnych realizowanych w każdym województwie oraz z kredytów, pożyczek i poręczeń oferowanych w ramach wspólnotowej inicjatywy JEREMIE (ang. Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises). Jest to program Unii Europejskiej, którego inicjatorem jest Komisja Europejska. To źródło jest dostępne tylko w kilku regionach Polski. Jeśli prowadzi się firmę na wsi, można pozyskać środki również dzięki Programowi Rozwoju Obszarów Wiejskich (przykładowo więcej informacji dla przedsiębiorców z małopolski – https://www.prow.malopolska.pl/).

Wdrażanie innowacji

Dotacja na wdrożenie innowacyjnych rozwiązań do firm typu MŚP przeznaczona jest na tworzenie  produktów, usług oraz ponadregionalnych produktów sieciowych, łączących rozproszone podmioty (atrakcje, miejsca lub obiekty) w taki sposób, że utworzą jedną markę.  Może to być atrakcja turystyczna, produkt lub usługa edukacyjna.

We wszystkich tych przypadkach wniosek powinien zostać złożony do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Funduszy na ten cel należy szukać w szczególności w Programie Polska Wschodnia oraz w programie regionalnym w danym województwie (np. małopolska – https://www.rpo.malopolska.pl/).

Projekty badawcze

Chcąc stworzyć nowe rozwiązanie technologiczne albo dopracować i przetestować już istniejące, można uzyskać dofinansowanie na przeprowadzenie prac badawczych. Opracowana technologia będzie mogła zostać wdrożona w firmie bądź zaoferowana kontrahentom.

Aby dostać dofinansowanie, należy zaplanować przebieg całego procesu i spełnić 2 warunki: projekt musi być innowacyjny przynajmniej na skalę województwa oraz zakres badań powinien wpisywać się w krajowe lub regionalne inteligentne specjalizacje.

Dofinansowania na prace badawcze są przyznawane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Infrastruktura do badań

Kolejną możliwością na uzyskanie funduszy, w celu zakupu i instalacji niezbędnych sprzętów, aparatury badawczej czy programów informatycznych. Do wniosku o dofinansowanie powinna zostać dołączona agenda badawcza, w której opisane będzie, na jakie badania i prace rozwojowe wykorzystany będzie zakupiony sprzęt. Zakres prowadzonych badań dzięki nabytej infrastrukturze powinien być zgodny z krajowymi bądź regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami.

Można również całkowicie przebranżowić swoją firmę na działalność badawczą. Wtedy dofinansowanie przeznacza się na przekształcenie firmy w centrum badawczo-rozwojowe. Taki status nadaje Ministerstwo Rozwoju (https://www.gov.pl/web/rozwoj).

Dofinansowanie na infrastrukturę można uzyskać w Programie Inteligentny Rozwój (https://www.poir.gov.pl/) oraz w programie regionalnym w danym województwie. W Programie Inteligentny Rozwój wnioski są przyjmowane przez Ministerstwo Rozwoju. W regionach za realizację programów odpowiadają natomiast Urzędy Marszałkowskie bądź instytucje, którym zostały zlecone takie zadania.

Wdrożenie badań

Jeśli firma posiada wyniki badań, które są gotowe do zastosowania, można starać się o dofinansowanie na ich wdrożenie do swojej działalności. Kiedy zastosuje się nowe technologie w swojej firmie, na pewno wzrośnie jej konkurencyjność, obniżą się koszty pracy oraz poprawi się efektywność. Możliwe, że dzięki temu wzrośnie oszczędność energii i różnych surowców, albo zatrudnione zostaną kolejne osoby.

Aby wdrożyć nowatorskie rozwiązania, często potrzebne są spore fundusze. Należy dokładnie przemyśleć budżet projektu. Jest to tym ważniejsze, że część wydatków trzeba ponieść z własnych środków. W Programie Inteligentny Rozwój (https://www.poir.gov.pl/) fundusze na takie cele są dostępne m.in. w ramach instrumentu nazywanego „badania na rynek” w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (https://www.parp.gov.pl/).

Można skorzystać także z tzw. kredytu na innowacje technologiczne. Najpierw należy uzyskać promesę kredytu na technologię w banku. Potem złożyć wniosek do Banku Gospodarstwa Krajowego (https://www.bgk.pl/), a następnie dostać premię technologiczną, która następnie zostanie przeznaczona na spłatę części kapitału kredytu w banku.

Informatyzacja

Wykorzystywanie technologii informatycznych i internetowych w firmie staje się coraz bardziej niezbędne. Dlatego można ubiegać się o wsparcie także na tego typu projekty. Dofinansowanie można uzyskać, jeśli chce się przygotować portal e-usługowy, rozwinąć handel elektroniczny, czy opracować tzw. rozwiązanie B2B łączące systemy firmy z systemami jej partnerów. Poza tym środki unijne można przeznaczyć na wprowadzenie elektronicznych systemów w ramach działalności, np. dotyczących zarządzania firmą czy budowania relacji z klientami.

Fundusze na te cele można uzyskać w programie regionalnym w każdym województwie. Programy regionalne są bardzo zróżnicowane, w niektórych województwach na rozwiązania informatyczne i elektroniczne możesz dostać dotacje, a w innych tylko pożyczki na preferencyjnych warunkach. Zróżnicowane są także warunki, terminy składania wniosków czy kwoty dofinansowania.

Rozwiązania ekologiczne

Ekologia i efektywne wykorzystanie energii to kolejny ważny obszar wsparcia z Funduszy Europejskich. Jeśli chce się poprawić efektywność energetyczną swojej firmy, można starać się o środki na ten cel w programie regionalnym. Fundusze można przeznaczyć np. na: termomodernizację budynków firmy, wprowadzanie energooszczędnych technologii, czy przebudowę linii produkcyjnej.

W programie regionalnym oraz w Programie Infrastruktura i Środowisko (https://www.pois.gov.pl/) można także szukać dofinansowania na wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych. Są to projekty polegające np. na tworzeniu elektrowni: wiatrowych, słonecznych, geotermalnych oraz wykorzystujących biomasę.

Po otrzymaniu dofinansowania na ten cel, wytworzoną energię można przeznaczyć na własne cele, ale nadwyżki można też przekazywać do sieci energetycznej. W Programie Infrastruktura i Środowisko realizuje się duże projekty (wytwarzające znaczne ilości energii), a w programach regionalnych te o mniejszym zakresie. Należy pamiętać także, że niektóre możliwości dofinansowania w tym obszarze to instrumenty zwrotne, a nie dotacje.

Są różne możliwości…

Sposobów na pozyskanie funduszy dla firm z sektora MŚP, jest wiele. Oferowanych jest wiele programów, w ramach których przyznawane są środki przeznaczane na różnorodne cele, będące okazją, do rozwoju firmy. Po wybraniu konkretnego sposobu, czy programu warto zagłębić się i regularnie monitorować publikowane na stronach odpowiednich organów i instytucji zalecenia oraz komunikaty.

Więcej informacji: https://www.conquest.pl/ 

Dofinansowania unijne dla MŚP – sposoby ich pozyskania

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.