Ekonomia Chmur
Przeczytasz w 3 minuty

Ekonomia Chmur

EC_PL_660Ekonomia Chmur to książka prezentująca wielowymiarową perspektywę Cloud Computingu (CC): ekonomiczną, technologiczną i socjologiczną. Publikacja tłumaczy czym i dla kogo jest CC oraz jak i dlaczego należy korzystać z rozwiązań chmurowych. Ponadto, książka zawiera opis ewolucji CC od odległego wczoraj, przez głębokie dziś, po dalekie jutro. Publikacja prezentuje najnowsze i unikalne poglądy, opinie oraz wiadomości na temat rynku chmurowego. Całość wzbogacona jest o bardzo nowoczesne opracowanie graficzne, zawierające kilkadziesiąt infografik, tabel, wykresów i rysunków, dzięki którym publikacja staje się tekstowo – graficznym zapisem wiedzy i know how o CC. Poszczególne części Ekonomii Chmur mają różny profil w zależności od prezentowanego aspektu, w tym; popularnonaukowy, podręcznikowy oraz poradnikowy. Czytelnik znajdzie tu szeroką i syntetyczna wiedzę na temat Cloud Computingu oraz jego wpływu na biznes i nasze codzienne życie. Książka wzbogacona jest o praktyczne treści opisujące możliwe zastosowania rozwiązań chmurowych, a także liczne przypadki użycia CC i odniesienia do realnych zastosowań.

Struktura książki obejmuje cztery rozdziały:

I. Czas Formowania się Chmur,

II. Wielowymiarowa Architektura Chmur,

III. Fizyka Chmur,

IV. Alternatywne Scenariusze Przyszłości Ekonomii Chmur.

Pierwszy rozdział jest gruntownym wprowadzeniem do Cloud Computingu. Czytelnik wchodzi do Świata Chmur przez cztery progi czynników chmurotwórczych: politycznych, rynkowych, społecznych i technologicznych. Dzięki temu poznaje pełny proces formowania się Chmur od jego początków po dzień dzisiejszy.

Na szczególną uwagę zasługują czynniki rynkowe oraz technologiczne. Czytelnik dowiaduje się o poprzedzających Cloud Computing koncepcjach i technologiach (w tym; Utylity Computing, Grid Computing, Big Data, etc.), a wraz z powyższymi, o ekonomicznych motywach wprowadzenia, zastosowania i rozwoju CC. Podsumowaniem rozdziału pierwszego jest przegląd najświeższych i najciekawszych definicji Cloud Computingu oraz opis najbardziej charakterystycznych cech. Rozdział wzbogacony jest o graficzną prezentację historii rozwoju CC w postaci Timeline’u Ekonomii Chmur.

Rozdział drugi traktuje o Wielowymiarowej Architekturze Chmur. Odpowiada na pytania, jak funkcjonuje Chmura, jakie są jej elementy składowe, jakie są relacje między tymi elementami. Wielowymiarowa Architektura Chmur ilustruje całą złożoność rynku chmurowego w sposób, ułatwiający poruszanie się po nim. Do ciekawszych akcentów rozdziału drugiego należy zaliczyć szczegółową Taksonomię Systemu Chmur obejmującą tzw. Faunę Akronimów usług chmurowych, ChmuroSferę oraz prezentację Rezydentów Chmur. Przy czym ChmuroSfera mieści pełną typologię Chmur wraz z analizą porównawczą, natomiast opis Rezydentów Chmur ukazuje różnorodność jej uczestników od Regulatorów przez Dostawców Usług Chmurowych, Integratorów, na różnych grupach użytkowników skończywszy.

Podczas gdy dwa pierwsze rozdziały mają charakter podręcznikowo – popularnonaukowy, to najbogatszy ze wszystkich, rozdział trzeci ma charakter praktyczny i użytkowy. Tu koncentrują się wszystkie za i przeciw rozwiązaniom chmurowym. Punkt pierwszy rozdziału trzeciego ilustruje Mosty i Urwiska oferty chmurowej z perspektywy użytkownika biznesowego i prywatnego. Szczegółowa analiza korzyści i ryzyk będzie bardzo przydatna dla każdego użytkownika końcowego na różnym poziomie zaawansowania i wiedzy o CC. Podsumowaniem punktu jest ‘ważenie’ czynników pro- i anty- chmurowych.  Z kolei punkt drugi jest szerokim opisem Mechaniki Chmur, czyli możliwych zastosowań i połączeń oferty chmurowej w pakiety rozwiązań. Na szczególną uwagę w rozdziale trzecim zasługują style życia w obłokach ilustrujące sposoby i motywy korzystania z oferty chmurowej oraz WieloEkonomia przedsiębiorstwa chmurowego (w tym: Ekonomia Kooperacji, Ekonomia Zasobów Rozproszonych, Ekonomia Rzeczywistości Rozszerzonej, Ekonomia Aplikacji, Ekonomia Mutatechnologii, i oczywiście Ekonomia Chmur). Zwłaszcza ten ostatni aspekt jest arcyciekawy ze względu na złożoność i możliwości kryjące się w CC zarówno z perspektywy freelancera, pracownika, jak i przedsiębiorcy. Publikacja prowadzi nas przez meandry chmurochłonności wybranych branż i sektorów, proces ‘zachmurzenia’ przedsiębiorstwa, aż do formowania się przedsiębiorstwa nowego typu, oznaczonego akronimem ‘C.01’. Warto tu także zwrócić uwagę na punkt ‘Utopia Chmur’, sygnalizujący możliwe zastosowania chmurowe przez administrację rządową i samorządową. Podsumowaniem rozdziału trzeciego jest Mapa Drogowa i Kompas Chmur, orientujący czytelnika w szerokiej ofercie Dostawców Usług Chmurowych. Punkt ten wprowadza taksonomię usług chmurowych dla użytkowników biznesowych i prywatnych, dostępne modele cenowe oraz lokalizację miejsc zakupu usług chmurowych wraz z ich opisem.

Rozdział czwarty zajmuje się analizą trendów CC, ale też jest podsumowaniem Ekonomii Chmur w dziesięcio-wymiarowej skali. Ponadto znajdziemy tu najbogatszy z dostępnych na rynku, przegląd trendów Cloud Computingu. Dopełnieniem rozdziału jest prezentacja czterech alternatywnych scenariuszy rozwoju Ekonomii Chmur, w tym: S1. Planeta ‘Like Clouds’, S2. Świat Korporacji Chmurowych, S3. Ekosystem Wojny, Kontroli i Nadzoru i S4. MonoChmura. Punkt ‘Cloud Fiction’ opracowany został według scenariuszowej metody prognostyki strategicznej (strategic foresight).

 Ekonomia Chmur dedykowana jest użytkownikom biznesowym: przedsiębiorcom, managerom, specjalistom, freelancerom, wszystkim zainteresowanym usprawnieniem swojego kooperacyjnego oraz indywidualnego workflow. Także użytkownicy prywatni oprócz przydatnej wiedzy, odnajdą tu podpowiedzi oraz inspiracje chmurowe usprawniające organizację życia codziennego. Książka napisana jest barwnym, nie-technicznym językiem, umożliwiającym zrozumienie złożonych aspektów CC wszystkim zainteresowanym korzystaniem z bogactwa oferty i możliwości Świata Chmur.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.