Już za tydzień VIII Kongres HR Spółek Giełdowych SEG!
Przeczytasz w 3 minuty

Już za tydzień VIII Kongres HR Spółek Giełdowych SEG!

24-25 kwietnia br. w Hotelu Warszawianka w Jachrance odbędzie się ósma edycja Kongresu HR Spółek Giełdowych SEG, który od 2011 roku jest jednym z najważniejszych spotkań przedstawicieli działów personalnych w polskich spółkach giełdowych. Tematem wydarzenia będzie „Rola HR dziś i jutro”.

Cyfrowa transformacja wkracza w nasze życie w szalonym tempie, czy tego chcemy czy nie. Niesie ze sobą wiele obaw – o to, czy się w niej odnajdziemy, o nasze stanowiska pracy, o sposób pracy w przyszłości i jakie zmiany wokół nas będziemy musieli zaakceptować. Do tego dochodzi analiza ryzyk wynikających ze zmian regulacyjnych, a także myślenie o nowych benefitach w kontekście rozwoju pracownika. Odpowiedzią na rewolucję trwającą na rynku pracy jest Kongres HR, który dla HR’owców stanie się miejscem  inspiracji i źródłem wiedzy, jak realnie wspierać budowanie przewagi konkurencyjności spółki w zmieniających się czasach – mówi Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych.

Pierwszego dnia Kongresu zaplanowane zostały 3 bloki tematyczne – motywacja pracowników; zmiany regulacyjne dotyczące pracowników i pracodawców oraz technologia i cyfryzacja w obszarze HR. Podczas pierwszej sesji dotyczącej motywacji pracowników, prelegenci omówią takie kwestie, jak: programy dla pracowników i zarządzanie świadczeniami w spółce; programy innowacji pracowniczych jako element motywacyjny oraz programy motywacyjne oparte o akcje.

Ważnym elementem motywacji i budowania zaangażowania pracowników jest słuchanie ich pomysłów. Odpowiednie wykorzystanie ich potencjału innowacyjnego może być źródłem przełomowych innowacji produktowych, procesowych czy zmian organizacyjnych, będących wynikiem indywidualnych obserwacji. Stworzenie odpowiednich warunków organizacyjnych pozwalających zbierać pomysły pracownicze i wdrażać te najlepsze, przekłada się nie tylko na wyniki finansowe ale podnosi również poziom motywacji i zabezpiecza firmę przed odpływem talentów – opowiada Marta Kolimaga, Hype Innovation Partner.

W drugim bloku  pt. „Zmiany regulacyjne dotyczące pracowników i pracodawców” będzie mowa o: roli HR w compliance; wdrażaniu PPK z korzyścią dla spółki i pracowników; zmianach w zakresie prawa pracy; Post – RODO oraz zatrudnieniu i płacach w kontekście regulacji antymonopolowych.

W otoczeniu prawnym przedsiębiorców w ostatnim czasie wyraźnie dają się zaobserwować tendencje akcentujące  formalne regulowanie wewnętrznych procesów i zaostrzające szeroko rozumianą odpowiedzialność – zarówno spółek, jak i zarządzających nimi menedżerów. Z jednej strony są to już obowiązujące regulacje, z drugiej – wciąż projektowane, jak nowa rewolucyjna ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, czy też Dyrektywa Unii Europejskiej dotycząca ochrony sygnalistów, odbierania od nich informacji i zarządzania tak otrzymanymi danymi. Rynek również zaczyna dostrzegać konieczność efektywnej prewencji przed wewnętrznymi nadużyciami, pozwalającej chronić nie tylko bezpieczeństwo organizacji, ale również kadry zarządzającej. Nie bez znaczenia są też wydane w 2018 r. przez Giełdę Papierów Wartościowych standardy rekomendowane dla systemu zarządzania zgodnością w zakresie przeciwdziałania korupcji oraz systemu ochrony sygnalistów. Wspólnym mianownikiem jest tu wyraźny nacisk na mechanizmy należytej staranności w zapewnieniu zgodności działalności spółki z prawem i etyką, w zarządzaniu i w przeciwdziałaniu nadużyciom (compliance). Rola działów HR w tych procesach będzie natomiast nie do przecenienia – zarówno na poziomie wdrażania konkretnych mechanizmów proceduralnych i dbania o ich wykonywanie, jak również na poziomie kompetencji miękkich, np. związanych z upowszechnianiem wiedzy w załodze – mówi Salwador Milczanowski, Senior Counsel, Adwokat, Olesiński & Wspólnicy.

Ostatni blok poświęcony jest technologii i cyfryzacji w obszarze HR. Zaproszeni eksperci podczas trzech debat omówią i przedstawią problematykę takich zagadnień, jak: sztuczna inteligencja, nowe technologie w zakresie doskonalenia zawodowego oraz cyfrowa transformacja HR w praktyce.

Mówiąc o cyfrowej transformacji HR w praktyce warto poruszyć istotny temat jakim jest rozwój kompetencji pracowników. W APN Promise na co dzień mamy do czynienia z praktycznym wymiarem zmian technologicznych w firmach. Jednym z kluczowych wyzwań przy procesach transformacji cyfrowej okazuje się kwestia korzystania z wdrażanych technologii, a wcześniej przeprowadzanie procesów adopcji. Ideą każdej nowej technologii jest wsparcie biznesu i operacji firmy, ale to od ludzi zależy czy będą umieli korzystać z nowego oprogramowania czy rozwiązania. Podczas VIII Kongresu HR, jako partner technologiczny, podejmiemy temat jak można realnie wspierać rozwój kompetencji pracowników takich jak umiejętności współpracy i komunikacji w zespole, produktywność czy analityczne myślenie poprzez zwiększanie otwartości i motywacji do codziennego korzystania z technologii.– opowiada – Piotr Paszczyk, Prezes Zarządu, APN Promise.

Uczestnicy będą mieli możliwość wzięcia udziału w warsztatach integracyjnych – ratowanie zdrowia i życia. W podziale na drużyny, uczestnicy będą zarówno zdobywać umiejętności udzielania pierwszej pomocy, jak także rywalizować na 5 stacjach – symulacjach zdarzeń z życia codziennego. Zwieńczeniem dnia będzie Wieczorna Gala z uroczystą kolacją oraz zabawą przy muzyce.

Drugiego dnia Kongresu odbędą się dwie tury  warsztatów tematycznych, które dotyczyć będą takich zagadnień,  jak:

  • Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych: rola HR w wykazywaniu należytej staranności
  • Programy motywacyjne i systemy kafeteryjne – kontrowersje wokół opodatkowania i oskładkowania
  • Narzędzia doskonalenia zawodowego pracowników w procesach transformacji cyfrowej organizacji
  • Świadczenia pozapłacowe to dla firmy opłacalna inwestycja
  • Pracownicze Plany Kapitałowe- prosto i wygodnie
  • Jak budować zaangażowanie pracowników wykorzystując cyfrowe narzędzia HR?
  • Zabezpieczenie przed roszczeniami o mobbing i dyskryminację

Na zakończenie wydarzenia zaplanowana jest dyskusja panelowa „Nowe wyzwania HR w spółce giełdowej” podczas której poruszone zostaną takie kwestie, jak: procedury dotyczące wszystkich pracowników (sygnaliści, antykorupcja etc.) oraz zagadnienia pracownicze w raportach niefinansowych.

Gospodarzem Kongresu będzie Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych. Partnerstwo nad wydarzeniem objęli: Benefit Systems, CRIDO, Extended Tools, Kancelaria Kochański i Partnerzy, Olesiński i Wspólnicy oraz Kancelaria Raczkowski Paruch jako Partnerzy; APN Promise oraz Unicomp-WZA  jako Partnerzy Technologicznii oraz PKO TFI jako Partner Instytucjonalny.

Kongres odbędzie się w Hotelu Warszawianka w Jachrance. Szczegółowe informacje na temat VIII Kongresu HR Spółek Giełdowych SEG dostępne są na stronie internetowej www.seg.org.pl.

strona Kongresu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.