Nanowoda w kosmetykach Nantes
Przeczytasz w 2 minuty

Nanowoda w kosmetykach Nantes

Woda jest jednym z najważniejszych zasobów naszej planety, stanowiąc ponad 70% jej powierzchni, wywiera ogromny wpływ na życie biologiczne na Ziemi. Jednocześnie jakość wody ma decydujący wpływ na jakość życia.

Woda jako ciecz składa się nie z pojedynczych cząsteczek H2O, ale z agregatów molekuł H2O połączonych oddziaływaniem wodorowym w klastry (H2O)n, gdzie n przyjmuje różne wartości, dla n= 2 są to dimery, n = 3 trimery itd. Ogólnie w normalnej (bądź zastanej)- wodzie n może osiągać znaczne wartości, 300 i więcej. Pod wpływem silnego zewnętrznego oddziaływania pola niskoczęstotliwościowej plazmy duże agregaty wody ulegają rozbiciu na mniejsze agregaty (klastery) wodne o małej liczbie n. Pojedyncza cząsteczka wody ma rozmiar mniejszy niż 1 nm, a zatem małe klastery wody mają nanorozmiary – stąd wywodzi się nazwa nanowoda.

W powszechnej opinii właściwości fizykochemiczne wody wydają się dobrze poznane, tym niemniej badania prowadzone w ostatnich kilku latach przez naukowców z firmy Nantes – Systemy Nanotechnologii w Bolesławcu we współpracy z instytutami badawczymi we Wrocławiu pozwalają wzbogacić naszą wiedzę na temat wody. Firma Nantes prowadzi od szeregu lat badania nad wpływem zimnej (niskotemperaturowej) plazmy na właściwości fizykochemiczne różnych materiałów – metali, kryształów, polimerów i wody. Właściwości wody poddanej działaniom pola niskociśnieniowej zimnej plazmy (cykliczne wyładowania elektryczne typu plazmowego  bądź oddziaływanie mikrofalowe) ulegają poważnym modyfikacjom strukturalnym i w konsekwencji fizykochemicznym. Wykryto, że pod wpływem plazmy woda wykazuje zmianę swoich istotnych parametrów, m.in. wzrasta temperatura wrzenia do ponad 180° C, obniża się temperatura zamarzania do -60° C, zmienia się kwasowość wody pH 4,2- -4,5, zmniejsza się lepkość i brakuje zmiany objętości w trakcie zamarzania. Woda poddana obróbce w plazmie rozpuszcza także do 40% więcej substancji chemicznych, a nawet pozwala na rozpuszczanie takich związków, które praktycznie są nierozpuszczalne w zwykłej wodzie, co umożliwia otrzymywanie silnie stężonych wodnych roztworów substancji aktywnych.

Dalsze badania pozwoliły stwierdzić, iż wskutek oddziaływania plazmy, agregaty (klastry) cząsteczek wody ulegają trwałemu rozpadowi, co pozwala mówić o powstaniu nanowody – doskonałego rozpuszczalnika oraz nośnika, np. substancji odżywczych w głąb skóry.

Woda taka charakteryzuje się: niskim pH, zmniejszoną przewodnością elektryczną, zmniejszonym napięciem powierzchniowym, niższą temperaturą zamrażania oraz znacznie większą aktywnością chemiczną i biologiczną. Stabilność zdeklastrowanej wody, chociaż zmienia się w czasie, jest stosunkowo duża (nawet wielomiesięczna). Taki stan wody bywa określany w literaturze mianem pamięci wody. Należy dodać, że badaniami zdeklastrowanej wody oraz jej wpływem na układy biologiczne zajmuje się wiele ośrodków naukowych na świecie .

Odkrycie nanowody dało impuls w kierunku poszukiwania jej zastosowań, którego jednym z efektów jest zastosowanie nanowody do wytwarzania wysokiej jakości kosmetyków. Nanowoda w kosmetykach Nantes pozwoliła, po raz pierwszy na świecie, stworzyć produkty kosmetyczne zawierające mniej wody niż w obecnie oferowanych produktach kosmetycznych, a zarazem dzięki swoim specyficznym właściwościom sprawiła, że substancje odżywcze i aktywne w pełni wchłaniają się, odżywiając i pielęgnując skórę.

www.nantes.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.