Nie wypłacono Ci odszkodowania z tytułu ubezpieczenia na życie? Sprawdź, dlaczego
Przeczytasz w 2 minuty

Nie wypłacono Ci odszkodowania z tytułu ubezpieczenia na życie? Sprawdź, dlaczego

Model polisy na życie przewiduje wypłatę pewnych kwot pieniężnych w przypadku wystąpienia umownych zdarzeń losowych. Czasami jednak zdarza się, że ubezpieczyciel nie wypłaca odszkodowania terminowo bądź nie wypłaca go wcale. Oto najczęstsze powody takiego stanu rzeczy.

Niepełna dokumentacja

W celu wypłacenia odszkodowania, uprawniona osoba musi złożyć wniosek oraz przedstawić wymagane przez ubezpieczyciela dokumenty. Przykładowo, w przypadku urodzenia dziecka zwykle przedstawia się akt urodzenia, zaś w przypadku zgonu małżonka – akt zgonu. Na tym tle najczęściej mamy do czynienia z przedłożeniem niepełnej dokumentacji, do której uzupełnienia wzywa nas ubezpieczyciel. W każdej umowie znajdziemy zapis dotyczący tego, że wypłaca on odszkodowanie w danym terminie, licząc od dnia przełożenia pełnej, wymaganej dokumentacji. Dlatego też, podczas jej kompletowania, warto zachować szczególną ostrożność.

Zdarzenia, których nie obejmuje nasza polisa

Indywidualne ubezpieczenie na życie https://www.ubezpieczeniaonline.pl zazwyczaj przewiduje wypłatę odszkodowania w przypadku śmierci ubezpieczonego bądź bliskich mu osób czy urodzenia dziecka, lecz może również obejmować zdarzenia losowe w postaci wystąpienia niektórych chorób czy hospitalizacji. Nie oznacza to jednak, że w każdym przypadku będziemy uprawnieni do uzyskania rekompensaty. Może się bowiem okazać, że nasza polisa nie obejmuje poszczególnych zdarzeń losowych takich jak na przykład:

  • urodzenie martwego dziecka,
  • hospitalizacja trwająca krócej niż określona liczba dni,
  • śmierć ubezpieczonego bądź osoby bliskiej w wyniku samobójstwa,
  • zapadnięcie na chorobę, która nie jest wymieniona w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Wystąpienie zdarzenia losowego w okresie karencji

Okres karencji to czas, w którym ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności, w razie wystąpienia zdarzenia losowego. Jeśli będzie ono miało miejsce w tymże okresie, to ubezpieczony lub osoba uposażona nie są uprawnieni do wypłaty odszkodowania. Najlepiej zobrazować to na przykładzie – bardzo często rekompensata z tytułu urodzenia dziecka wypłacona może zostać jedynie w sytuacji, gdy dziecko przyjdzie na świat nie wcześniej, niż około 9 miesięcy od momentu zawarcia umowy. Oznacza to, że kobieta w ciąży, która wykupi polisę, nie będzie miała prawa do uzyskania świadczenia. Na rynku dostępne są jednak polisy bez okresu karencji, o których można przeczytać tutaj: https://www.ubezpieczeniaonline.pl/na-zycie/a/ubezpieczenie-bez-karencji-na-urodzenie-dziecka/63.html, odwołując się do przedstawionego powyżej przykładu.

Niezłożenie dokumentacji w odpowiednim czasie

Umowa ubezpieczenia powinna dokładnie określać, jak dużo czasu ma ubezpieczony czy uposażony na złożenie wniosku o wypłatę odszkodowania. Jeśli spóźnimy się z jego dostarczeniem czy też nie uzupełnimy braków w dokumentacji na czas, ubezpieczyciel może odmówić wypłacenia odszkodowania, nawet jeśli jest ono należne. Dlatego też warto pilnować terminów, choć zazwyczaj są one stosunkowo długie – odmierza się je w miesiącach bądź nawet w latach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.