Rozwój Kompetencji Przyszłości
Przeczytasz w 3 minuty

Rozwój Kompetencji Przyszłości

Zmieniający się rynek pracy pokazuje, że osoby, które bazują na kompetencjach przyszłości będą łatwo potrafiły dostosować się do szybko zmieniających się oczekiwań pracodawców. Z drugiej strony pracodawcy, którzy będą chcieli zostać liderami na rynku pracy będą aktywnie rozwijać kompetencje przyszłości w swoich organizacjach. Zapewne zastanawiasz się czym są te kompetencje przyszłości, o których wspominam? Kompetencje przyszłości sklasyfikowane zostały w trzech obszarach.

Pierwszym z trzech głównych obszarów są kompetencje poznawcze, które definiowane są jako szeroko pojęte kompetencje myślenia. Do kompetencji tych możemy zaliczyć:

elastyczność poznawczą definiowaną jako zdolność do elastycznego przełączania myślenia pomiędzy różnymi problemami i zadaniami,

myślenie krytyczne rozumiane jako wykorzystanie logiki do zidentyfikowania mocnych i słabych stron alternatywnych rozwiązań problemów,

kreatywność definiowana jako zdolność wymyślania niezwykłych i nieszablonowych rozwiązań pomysłów oraz problemów,

– oraz rozwiązywanie złożonych problemów poprzez rozwinięte zdolności wykorzystywane do rozwiązywania nieoczywistych problemów.

Według badań Światowego Forum Ekonomicznego zapotrzebowanie na kompetencje poznawcze wzrośnie o 14% do 2030 roku.

Drugim obszarem są kompetencje społeczne, które niezbędne są do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie i nawiązywania relacji z ludźmi. W skład tych kompetencji zaliczamy:

współpracę z innymi opartą na dostosowywaniu działań w odniesieniu do działań innych,

inteligencję emocjonalną rozumianą jako zdolność rozpoznawania emocji (swoich i innych ludzi), zarządzania nimi i wykorzystywania w procesie podejmowania decyzji,

zarządzanie ludźmi rozumiane jako motywowanie, rozwijanie i kierowanie ludźmi podczas pracy oraz identyfikowanie najlepszych osób do wykonywania konkretnych zadań,

– oraz przedsiębiorczość.

Prognozy podają, że do 2030 roku na europejskim rynku pracy popyt na kompetencje społeczne wzrośnie o 22%. Najszybciej, bo o 33% będzie wzrastał popyt na przedsiębiorczość i zdolność podejmowania inicjatywy.

Ostatnim obszarem są kompetencje techniczne i cyfrowe, które są umiejętnościami „twardymi” ukierunkowanymi na wiedzę z zakresu cyfrowego rozwiązywania problemów. Do kompetencji tych zaliczane są:

podstawowe kompetencje cyfrowe, rozumiane jako umiejętności posługiwania się technologiami cyfrowymi w codziennej pracy, zwłaszcza w dziedzinie rozwiązywania problemów i wyszukiwania informacji,

zaawansowane kompetencje cyfrowe, definiowane jako rozumienie zaawansowanych technologii cyfrowych, umiejętności rozwijania ich i dostosowywania,

– oraz kompetencje inżynierskie.

Popyt na podstawowe umiejętności posługiwania się technologiami cyfrowymi w codziennej pracy w Europie wzrośnie o 65% do 2030 roku.

Natomiast popyt na zaawansowane umiejętności programistyczne i informatyczne wzrośnie o 90% do 2030 roku.

Eksperci ze Światowego Forum Ekonomicznego (https://www.weforum.org) wskazują, że w 2025 roku najważniejszymi kompetencjami przyszłości będzie 15 umiejętności wymienionych w raporcie:

 1. Myślenie analityczne i innowacja –
 2. Aktywne uczenie się i strategie uczenia
 3. Złożone rozwiązywanie problemów
 4. Krytyczne myślenie i analiza
 5. Kreatywność, oryginalność i inicjatywa
 6. Przywództwo i wpływ społeczny
 7. Wykorzystanie, monitorowanie i kontrola technologii
 8. Projektowanie i programowanie technologii
 9. Odporność, tolerancja na stres i elastyczność
 10. Rozumowanie, rozwiązywanie problemów i myślenie
 11. Inteligencja emocjonalna
 12. Rozwiązywanie problemów i doświadczenie użytkowników
 13. Orientacja serwisowa
 14. Analiza i ocena systemów
 15. Perswazja i zdolności negocjacyjne

Zgodnie z badaniem The Future of Jobs wykonanym przez Światowe Forum Ekonomiczne, kluczowe umiejętności, takie jak krytyczne myślenie, analiza i rozwiązywanie problemów, są niezmiennie na pierwszym miejscu wśród priorytetów w zakresie przekwalifikowywania i podnoszenia kwalifikacji. Nowo pojawiające się w raporcie umiejętności to samodzielne zarządzanie, takie jak odporność, tolerancja na stres i elastyczność.

W danych odnotowano:

– czterokrotny wzrost liczby osób poszukujących możliwości uczenia się online z własnej inicjatywy,

– pięciokrotny wzrost liczby pracodawców oferujących swoim pracownikom możliwości uczenia się online,

– oraz dziewięciokrotny wzrost liczby osób korzystających z nauki online za pośrednictwem programów rządowych.

Dodatkowo zaobserwowano, że osoby obecnie pracujące kładą większy nacisk na kursy rozwoju osobistego, natomiast osoby bezrobotne kładą większy nacisk na naukę umiejętności cyfrowych, takich jak analiza danych, informatyka i technologie informacyjne.

Łatwo zaobserwować, że pandemia COVID-19 mocno przyspieszyła trendów związanych z przyszłością pracy. Warto zauważyć, że do lamusa przechodzi koncepcja liniowego przechodzenia przez systemy edukacji w celu wejścia na rynek, gdzie pracuje się całe życie w jednym zawodzie. Edukacja coraz bardziej przestaje być postrzegana jako „zdobycie dyplomu” a bardziej zaczyna się o niej myśleć w perspektywie kształcenia ustawicznego ściśle powiązanego z dynamicznie zmieniającymi się wymogami rynku pracy.

Ostatnie 2 lata pokazały jak szybko zmieniający się świat wchodzący w coraz większą cyfryzację sprawił, że największym z zasobów stała się wiedza, a kluczową kompetencją pracowników i organizacji sposób szybkiego jej pozyskiwania a następnie przetwarzania i wykorzystania w codziennej pracy.

 

Monika M. Bęcka

Zawodowo wydobywa z ludzi ukryte potencjały, które pomaga rozwijać i wykorzystywać do zdobywania ambitnych celów.

Jest Certyfikowanym Coachem i Mentorem EMCC na poziomie Practicioner.

Monika jest Trenerką Mentalną, Szkoleniowcem i chodzącym wulkanem energii.

Właścicielka Monika Bęcka Consulting.

Od kilku lat prowadzi projekty rozwojowe, szkolenia, coachingi i mentoringi.

Skupia się na przekazywaniu konkretnej i sprawdzonej wiedzy w formie studium przypadku, analizy danych i projektowaniu kreatywnych rozwiązań, bazując na swoim kilkunastoletnim doświadczeniu w międzynarodowych korporacjach.

Zdobywaj Szczyty Swoich Marzeń!

www.monikabecka.pl

Rozwój Kompetencji Przyszłości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.