Przeczytasz w 4 minuty

Ponad 1 milion rekordów w Rejestrze Dłużników ERIF BIG S.A.

Ponad 1 milion rekordów w Rejestrze Dłużników ERIF BIG S.A. i po raz pierwszy dane pozytywne

W czwartym kwartale 2011 roku liczba długów wpisanych do Rejestru Dłużników ERIF BIG S.A. (Grupa KRUK) przekroczyła milion. Jednocześnie po raz pierwszy Rejestr odnotował masowy wpis do bazy informacji pozytywnych – o osobach rzetelnie i terminowo regulujących zobowiązania. To nowy, pro-społeczny trend na rynku, propagowany przez Grupę KRUK. Jego celem jest budowa wiarygodności płatniczej osób wychodzących z zadłużenia.
Bieżący raport ze stanu bazy Rejestru Dłużników ERIF BIG S.A. wykazał, że w bazie znalazło się 1400 wpisów pozytywnych (według stanu na 11.01.2012 r.). Wpisem pozytywnym jest informacja o terminowym wywiązaniu się z zobowiązania lub o jego spłacie z opóźnieniem mniejszym niż 60 dni. Dane pozytywne można umieszczać w BIG na podstawie art. 18 Ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. Informacje pozytywne zamieszczone w Rejestrze pochodzą od Grupy KRUK oraz od klientów indywidualnych.
– Mamy nadzieję, że coraz większa liczba Polaków będzie korzystała z możliwości umieszczania pozytywnych wpisów w BIG. Takie potwierdzenie wiarygodności płatniczej może dużym atutem zwłaszcza w czasach kryzysu, gdy będziemy starali się o kredyt, czy też o współpracę z nowym kontrahentem – mówi Piotr Krupa, Przewodniczący Rady Nadzorczej Rejestru Dłużników ERIF i Prezes Zarządu KRUK S.A.  – Zgodnie z naszymi wcześniejszymi deklaracjami, z dopisywania danych pozytywnych masowo będzie korzystać KRUK S.A. Wpisy pozytywne to z jednej strony nagroda za wysiłek osób, które mimo zwykle trudnej sytuacji uregulowały swoje zobowiązania, z drugiej zaś to kapitał wiarygodności, który otrzymują na nowe życie bez długów. Zależy nam na tym, aby w ten sposób pomóc byłym osobom zadłużonym powrócić do normalnego obrotu gospodarczego. – dodaje prezes  Krupa. Grupa KRUK ma nadzieję, że za jej przykładem pójdą także innym wierzyciele – zarówno pierwotni (banki, pośrednicy kredytowi czy dostawcy usług o charakterze masowym) jak i wtórni (inne firmy windykacyjne czy fundusze sekurytyzacyjne).
Jednak zarówno cały rok 2011 jak i jego ostatni kwartał stał pod znakiem wzrostu ilości i wartości informacji negatywnych czyli zadłużeń gromadzonych i udostępnianych przez Rejestr Dłużników ERIF.
Na 30 grudnia 2011 r. baza Rejestru Dłużników ERIF BIG S.A. zawierała 1 055 057 spraw – o 10 proc. więcej niż trzy miesiące wcześniej, gdy w bazie było nieco ponad 961 tys. rekordów.
– Przyrost bazy jest wciąż zauważalny jednak wolniejszy niż we wcześniejszych kwartałach. Paradoksalnie to dobra wiadomość – mówi Edyta Szymczak, Prezes Zarządu Rejestru Dłużników ERIF BIG S.A. – W praktyce oznacza bowiem, że znaczna liczba długów, o których informacje gromadziliśmy, została po prostu spłacona. W związku z tym dane o nich musiały zostać wykreślone z Rejestru. Spełniliśmy więc swoje zadanie motywując osoby zadłużone do możliwie szybkiego uregulowania należności – dodaje prezes Szymczak.

Wartość spraw odnotowanych w Rejestrze na koniec 2011 roku wyniosła prawie 4,8 mld zł. To oznacza zwiększenie o 10 proc. w porównaniu do wyniku z poprzedniego kwartału (4,3 mld zł).
Większość zadłużonych wpisanych do Rejestru Dłużników ERIF nadal stanowią konsumenci (ponad 1 mln spraw). Długi przedsiębiorstw stanowią około 5 proc. Oznacza to, że stosunek liczby dłużników będących osobami prywatnymi do zadłużonych firm praktycznie nie zmienił się w ciągu ostatnich trzech miesięcy. Osoby trafiające do Rejestru to  głównie ludzie mający problem z uregulowaniem płatności za usługi telekomunikacyjne, raty kredytów, pożyczek, należnych alimentów czy składek na produkty ubezpieczeniowe. Natomiast zaległości firm wynikają najczęściej z nieuregulowanych opłat za usługi telekomunikacyjne oraz faktury niezapłacone innym przedsiębiorcom.
Bazę danych Rejestru Dłużników ERIF już od roku poddaje weryfikacji niezależny biegły rewident KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. – Poddaliśmy się audytowi z przekonaniem, że transparentność rynku wymiany danych gospodarczych jest korzystna dla wszystkich jego uczestników i sprzyja jego rozwojowi. Dzięki temu nasi klienci i partnerzy uzyskują rzetelną i wiarygodną informację na temat stanu bazy i jej struktury, i nie kupują kota w worku – wyjaśnia Edyta Szymczak. – Badamy zasoby Rejestru Dłużników ERIF na zakończenie każdego kwartału. W ten sposób budujemy przejrzystą bazę, która jako jedyna dotąd na rynku biur informacji gospodarczej w Polsce jest otwarta na weryfikację przez niezależny podmiot zewnętrzny.
Z okazji przekroczenia 1 miliona rekordów w bazie Rejestr Dłużników ERIF przygotował dla swoich klientów specjalne promocje. Przedsiębiorcy, którzy jeszcze w styczniu podpiszą z Rejestrem Dłużników ERIF umowę, przez pierwszy miesiąc współpracy za abonament zapłacą jedynie symboliczną złotówkę. Konsumenci z kolei do końca stycznia za pośrednictwem serwisu infoKonsument.pl bezpłatnie wielokrotnie będą mogli sprawdzić w Rejestrze, czy sami figurują w jego zasobach oraz, czy firma, z którą zamierzają współpracować, jest wiarygodnym partnerem i rzetelnie reguluje swoje należności.

Rejestr Dłużników ERIF BIG S.A. to jedno z trzech działających w Polsce biur informacji gospodarczej. Jego zadaniem jest przyjmowanie, przechowywanie oraz ujawnianie informacji gospodarczych o dłużnikach posiadających zaległe zobowiązania, a także o podmiotach, które terminowo regulują zobowiązania. Zamieszczenie informacji w Rejestrze Dłużników ERIF może utrudniać lub uniemożliwiać dłużnikom korzystanie z produktów bankowych, uzyskiwanie pożyczek, zakupów ratalnych czy zawieranie umów z dostawcami usług np. telekomunikacyjnych. Rzetelni płatnicy mają natomiast możliwość potwierdzenia swojej wiarygodności finansowej. Po wejściu w życie nowej ustawy z 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych informacje o nierzetelnych płatnikach może, przy zachowaniu warunków opisanych w ustawie, zamieszczać praktycznie każdy przedsiębiorca i konsument.. Rejestr Dłużników ERIF współpracuje z przedsiębiorstwami telekomunikacyjnymi i instytucjami finansowymi oraz firmami z sektora MŚP różnych branż gospodarki. W gronie klientów Rejestru Dłużników ERIF znajdują się również. fundusze sekurytyzacyjne, jednostki samorządu terytorialnego i spółki prawa handlowego działające na rzecz gmin.

Więcej informacji:
Łukasz Narożny – KRUK S.A. – tel. 71 79 02 170, e-mail: lukasz.narozny@kruksa.pl
Iwona Słomska – KRUK S.A. – tel. 71 79 02 998, e-mail: iwona.slomska@kruksa.pl
Michał Pułka – KRUK S.A. – tel. 71 79 02 170, e-mail: michal.pulka@kruksa.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.