Dofinansowania dla MŚP
Przeczytasz w 3 minuty

Dofinansowania dla MŚP

Biorąc pod uwagę obecną sytuację na rynku i to jak dynamicznie się ona zmienia, wiele przedsiębiorstw zostało zmuszonych by stawić czoła niespotykanym dotąd wyzwaniom. Jednak niektórzy określają ten czas jako szansę na rozwój swojej firmy i zwiększone zyski.  Z tego powodu instytucje, takie jak Polska Akademia Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), wspierają działalność małych i średnich przedsiębiorstw w postaci dofinansowań.

Czym zatem jest dofinansowanie?

Dofinansowanie to określona kwota przyznana jako pomoc finansową w celu zrealizowania pewnego przedsięwzięcia. Może mieć ono formę bezzwrotną lub zwrotną w zależności od celu na jaki zostało ono przeznaczone. Zazwyczaj wkład własny przedsiębiorstwa określany jest procentowo względem przyznanej kwoty.

Jak dostać dofinansowanie?

Jest wiele możliwości pozyskania dofinansowania. Aby znaleźć takie, które będzie korzystne dla naszego przedsiębiorstwa, należy skupić się na następujących czynnikach:

  1. Cel
  2. Wielkość przedsiębiorstwa
  3. Charakter działalności
  4. Możliwa kwota do pozyskania
  5. Termin złożenia wniosku
  6. Czas realizacji

Jeżeli weźmiemy pod uwagę te wszystkie czynniki, to z pewnością znajdziemy dofinansowanie pasujące do firmy.

Dofinansowanie Go to Brand

Celem tego dofinansowania jest pomoc pieniężna przeznaczona na promocję marek na rynkach zagranicznych. Oznacza to, że dofinansowanie można przeznaczyć na przykład na sfinansowanie usługi doradczej świadczonej przez firmy konsultingowe. Pomogą one opracować plan promocji oraz strategię wejścia na nowe rynki. Dofinansowanie można przeznaczyć również na udział w wystawach, targach, misjach gospodarczych i konferencjach zagranicznych.

Dofinansowanie skierowane jest do micro, małych i średnich przedsiębiorstw. Obejmuje takie obszary działalności jak biotechnologia, farmaceutyka, budowa i wykańczanie budowli, części samochodowe i lotnicze, maszyny, urządzenia, moda polska, IT/ICT, jachty i łodzie rekreacyjne, polskie specjały żywnościowe, sprzęt medyczny, kosmetyka, meblarstwo i usługi prozdrowotne. Maksymalna kwota dofinansowania to 425 670 złotych, a wsparcie ze strony instytucji wynosi do 85%, co oznacza, że wkład własny przedsiębiorstwa musi być równy minimum 15% kwoty projektu. W tym roku nabór odbywał się od 11 lutego do 11 marca.

Dofinansowanie Kompetencje dla Sektorów

Celem tego dofinansowania jest wsparcie przedsiębiorstw w obszarze szkoleń, doradztwa i studiów podyplomowych. Oznacza to, że dofinansowanie możemy przeznaczyć na sfinansowanie usługi szkoleniowej, doradczej lub studiów podyplomowych. Szczegółowy zakres usług opisują rekomendacje Sektorowych Rad ds. Kompetencji. Usługi rozwojowe wpisujące się w dofinansowanie świadczone są za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych.

Dofinansowanie skierowane jest do micro, małych, średnich i dużych firm, które planują doszkolić pracowników, spełniają warunki uzyskania pomocy de minimis, pomocy publicznej i zobowiązują się do wniesienia wkładu własnego w wysokości nie mniejszej niż 20% kwoty wsparcia. Dofinansowanie obejmuje takie obszary działalności jak: branża finansowa, budowlana, turystyczna, modowa i innowacyjnych tekstyliów, IT, opieki zdrowotnej i społecznej oraz motoryzacyjnej z uwzględnieniem elektro mobilności. Na stronie PARP dostępne są wszystkie tematyki szkoleń z każdej branży.

W tym roku nabór rozpoczął się 3 marca 2020 roku a zakończy się 31 sierpnia 2023 roku.

Dofinansowanie Akademia Menadżera MŚP

Celem tego dofinansowania jest wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w charakterze szkoleniowym i doradczym w obszarze zarządzania przedsiębiorstwem, w tym zasobami ludzkimi dla kadry menedżerskiej.

Oznacza to, że dofinansowanie możemy przeznaczyć na sfinansowanie usług, które pozwolą zdiagnozować potrzeby przedsiębiorstwa, luki kompetencyjne właścicieli, kadry menedżerskiej lub osób przewidzianych do objęcia stanowiska kierowniczego. Szczegółowy zakres szkoleń opisuje Baza Usług Rozwojowych.

Dofinansowanie skierowane jest do przedsiębiorstw, zobowiązują się do wniesienia wkładu własnego w wysokości nie mniejszej niż 20% kwoty wsparcia. Nie ma ograniczeń odnośnie obszaru działalności przedsiębiorstwa. Nabór do programu wciąż trwa.

Niezależnie od formy, celu i kwoty dofinansowania to inwestycja w rozwój firmy powalająca zarówno wejść na nowe, zagraniczne rynki oraz przeanalizować działania firmy, a także przeszkolić kadrę tak, by w przyszłości zaowocowało to wzrostem zysków naszej firmy.

 

Więcej informacji: https://www.conquest.pl/ 

Dofinansowania dla MŚP

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.