Aż 78 procent* pracodawców deklaruje realizację działań w zakresie różnorodności i włączenia. Jak wygląda rzeczywistość?
Przeczytasz w 2 minuty

Aż 78 procent* pracodawców deklaruje realizację działań w zakresie różnorodności i włączenia. Jak wygląda rzeczywistość?

Jak wygląda kwestia zatrudniania osób z niepełnosprawnościami? Fundacja Aktywizacja postanowiła przyjrzeć się, jak polskie firmy realizują założenia ESG i Diversity & Inclusion w swoich codziennych działaniach. Razem z biznesem i administracją powołuje międzysektorowe Partnerstwo, by wspólnie budować inkluzywny rynek w Polsce.

W Polsce jedynie 32% osób z niepełnosprawnościami jest zatrudnionych, podczas gdy w Unii Europejskiej wskaźnik sięga już 50%. Fundacja Aktywizacja razem z partnerami takimi jak PwC czy Konfederacja Lewiatan chce to zmienić i sprawić, że do 2030 roku wskaźnik w Polsce będzie wynosił już 40%. To nie tylko ważne ze względu na społeczną odpowiedzialność biznesu, ale po prostu opłaca się polskiej gospodarce. Prognozy mówią o tym, że do 2025 luka w zatrudnieniu wyniesie 1,5 mln. Nie stać nas więc na to, że 1,5 mln osób z niepełnosprawnością pozostaje poza rynkiem pracy. Żeby było to możliwe — potrzebne są zarówno szkolenia kadry menadżerskiej, działów HR czy CSR, jak i wsparcie osób z niepełnosprawnościami w zdobywaniu kompetencji przyszłości.

Pełzający wzrost wskaźnika zatrudnienia, a także bardzo słaba pozycja osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy pokazują, że system aktywizacji zawodowej stworzony w latach 90-tych wyczerpał się. Zmiany na rynku pracy wymagają otwartości i dialogu międzysektorowego. Zapraszamy do Partnerstwa każdą firmę, której jest bliska idea nowego rynku pracy w Polsce. Rynku, który będzie inkluzywny, różnorodnym, dostępnym i otwartym dla każdego.

mówi Przemysław Żydok, Prezes Fundacji Aktywizacja

Realia osób z niepełnosprawnością na rynku pracy są trudne. Stanowiska pracy często zamykają się w stereotypowych bańkach (sprzątanie, ochrona, proste prace biurowe etc.), gdzie możliwości rozwoju czy awansu zawodowego są niskie. Głównymi benefitami przedstawianymi pracodawcom są dofinansowania czy uniknięcie kar. Dlatego rynek potrzebuje bodźca, gdzie priorytetem rekrutacji osób z niepełnosprawnościami będą ich kompetencje i realne zaangażowanie.

Międzysektorowa kooperacja

Pierwszym zadaniem Partnerstwa jest dialog i współpraca z przedstawicielami i przedstawicielkami biznesu, administracji rządowej, samorządowej, instytucji międzynarodowych, organizacji pozarządowych, środowisk naukowych oraz mediów.

Ważnym aspektem wprowadzania inkluzywnego rynku pracy jest zwiększenie świadomości na temat zasad dostępności architektonicznej, cyfrowej i komunikacyjnej dla osób ze szczególnymi potrzebami. W związku z tym coraz więcej firm tworzy polityki różnorodności (78% deklaruje swoje działania w tym zakresie). Niestety (wg danych FOB z lutego 2022) jedynie ok. 40 proc. przedsiębiorstw niezależnie od ich wielkości ma wdrożoną politykę tworzenia środowiska pracy, w którym zatrudnia pracowników niezależnie od różnic.

Pokaż swoje podejście do inkluzywnego miejsca pracy i dołącz do Partnerstwa

Jako jedne z pierwszych do partnerstwa dołączyły: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Konfederacja Lewiatan, Global Compact Network Poland, Business Centre Club, PwC, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Britenet, Centrum Nauki Kopernik, eRecruiter, Fundacja Aktywnej Rehabilitacji, Fundacja Avalon, Fundacja TAKpełnosprawni, Huawei, firma Wedel, Microsoft, Poczta Polska, Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami, Polska Federacja Zatrudnienia, Stowarzyszenie „Otwórzmy przed Nimi Życie, Santander Bank Polska, Sodexo Polska.

Partnerstwo zostanie oficjalnie zainaugurowane 10 maja podczas Kongresu Inclu(vi)sion, w czasie którego przedstawiciele różnych sektorów podejmą wspólną debatę i podzielą się swoim doświadczeniem wprowadzania i promocji polityk inkluzywności podczas paneli prowadzonych przez ekspertów z Fundacji Aktywizacja.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.