BERM działa dla samorządu – realizacja dla Gminy Grodzisk Mazowiecki
Przeczytasz w 3 minuty

BERM działa dla samorządu – realizacja dla Gminy Grodzisk Mazowiecki

Agencja BERM Creative Production Group została wybrana do realizacji kampanii informacyjno-promocyjnej dla gminy Grodzisk Mazowiecki. Działania dotyczą Projektu „Podniesienie standardów życia poprzez poprawę jakości przestrzeni publicznej, w tym terenów zieleni, gminy Grodzisk Mazowiecki”. Jest to już kolejna realizacja BERM dla administracji samorządowej. 

Zgodnie ze strategicznym celem, Projekt ma przyczynić się do poprawy jakości życia mieszkańców, poprzez podnoszenie standardów funkcjonowania infrastruktury społecznej, a także działania na rzecz ochrony zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. W ramach aktywności utworzone zostaną ścieżki edukacyjne z tablicami pokazującymi rodzime gatunki roślin, ptaków i owadów, połączone z odpowiednimi nasadzeniami, prezentującymi te gatunki w naturalnym siedlisku. Jednocześnie podjęte zostaną działania mające na celu zahamowanie spadku powierzchni terenów zieleni. Mają one także poprawić różnorodność biologiczną w przestrzeni miejskiej. Dla zwiększenia jakości przestrzeni publicznej utworzone będą także nowe ścieżki piesze i rowerowe oraz zewnętrzne siłownie i place zabaw dla dzieci.

BERM często realizuje projekty w ramach zamówień publicznych. Wśród nich wymienić można chociażby aktualnie prowadzone działania promocyjno-edukacyjne dla Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Działamy jednak nie tylko na poziomie projektów administracji centralnej, ale także w samorządach. To obszar z dużym potencjałem. Realizowanych jest wiele projektów, mających na celu poprawę jakości życia czy przestrzeni publicznej, które trzeba odpowiednio promować, przedstawiać mieszkańcom i innym interesariuszom. To właśnie nasze zadanie, które mamy zamiar kontynuować podejmując się kolejnych projektów – komentuje Janusz Jabłoński, Prezes Zarządu BERM Creative Production Group.

skwer Warszawska_Wizualizacja_janusz jablonski_1

Celem działań promocyjnych, realizowanych przez BERM, jest przede wszystkim poinformowanie interesariuszy projektu o jego realizacji i korzyściach z niego płynących. W grupie adresatów wyróżniono mieszkańców gminy Grodzisk Mazowiecki, a więc osoby na co dzień korzystające z wprowadzanych zmian, a także inwestorów, czyli podmioty gospodarcze, prowadzące działalność na terenie gminy, które mogą być zainteresowane realizacją projektów inwestycyjnych.

Z racji iż projekt zakłada także działania z zakresu poprawy różnorodności biologicznej, BERM będzie podejmował także działania informacyjne i promocyjne mające na celu upowszechnienie wiedzy na temat ochrony środowiska i poprawy jakości przestrzeni publicznej.

Agencja zajmie się zaprojektowaniem i przygotowaniem ulotek informacyjnych, ale także materiałów promocyjnych. Rolą specjalistów będzie także zapewnienie obecności informacji o Projekcie w mediach o zasięgu lokalnym i regionalnym: prasie i internecie. BERM zorganizuje także serię spotkań informacyjnych z mieszkańcami, podczas których zostaną przedstawione założenia projektu oraz postępy w realizacji inwestycji. Zostaną także przeprowadzone działania edukacyjne skierowane do dzieci, w tym m.in. warsztaty recyklingowe, konkurs fotograficzny i ekologiczny spacer.

Działania realizowane będą do 30 czerwca 2018 r.

Oferta przedstawiona przez BERM została wybrana w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Zgodnie z kryteriami oceny, ofertę przedłożoną przez BERM  uznano za najkorzystniejszą.

Po stronie Agencji BERM za projekt odpowiada Magda Świderska – Maruszak, Project Manager BERM Creative Production Group.

***

Agencja BERM Creative Production Group oferuje kompleksowe rozwiązania w zakresie kampanii wizerunkowych oraz event marketingu poprzez: organizację konferencji i kongresów, szkoleń, targów, roadshows, gal oraz imprez masowych. Agencja od lat realizuje największe wydarzenia dla branży rozwoju osobistego w Polsce, które przyciągają tysiące osób. W 2015 roku, jako jedyna agencja, przez ponad 2 miesiące promowała Polskę na Światowej Wystawie EXPO 2015 w Mediolanie. Wśród innych znaczących realizacji należy wymienić: aranżację przestrzeni Domu Forum w ramach promocji Spółek Skarbu Państwa podczas XXVI Forum Ekonomicznego w Krynicy, realizację kampanii społecznej „Mediacja. Rozmowa, zrozumienie, rozwiązanie” dla Ministerstwa Sprawiedliwości, kompleksową organizację udziału Beneficjentów VII Osi PO IG w targach przemysłowych, realizację wydarzenia „Życie Bez Ograniczeń 2” w Tauron Arena w Krakowie oraz kompleksową organizację 41. Sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO w Krakowie.​ W ramach działalności CSR wspiera akcje charytatywne, w tym Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce oraz Fundację im. Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej. Agencja jest laureatem nagrody Top Event 2015.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.