Bezpieczeństwo w pracy
Przeczytasz w 3 minuty

Bezpieczeństwo w pracy

Bezpieczeństwo w pracyPracodawca jako osoba  odpowiedzialna za organizację  stanowisk pracy  musi  stworzyć bezpieczne  i ergonomiczne środowisko pracy.  Załoga – w rozumieniu zespołu pracowników danego podmiotu gospodarczego:  przedsiębiorstwa dużego/mniejszego czy malutkiego zakładziku  świadczącego usługi dla ludności – ma na celu wykonywać  pracę  za  określone wynagrodzenie.  Ta oczywista  kwestia nie  budzi  żadnych zawirowań  między  pracodawcą a pracownikiem  tak długo,  jak długo  jedynym wspólnym celem jest  osiąganie  zysków. W pogoni za tym zyskiem  zapominamy  o  zasadach  gwarantujących  zachowanie naszego  zdrowia. Idąc na „skróty”  zapominamy  o  procedurach zapewniających bezpieczeństwo pracy.  Szukanie optymalizacji kosztów,  oszczędzanie czasu na wykonywaniu  danej czynności zawodowej, wzajemna rywalizacja czy po prostu rutyna i zaniedbania,  są powodem tworzenia zagrożeń w środowisku pracy, w konsekwencji są przyczynami występowania wypadków przy pracy.

Cena, którą płacimy z powodu  zaistnienia takiego wypadku  jest niewspółmiernie duża do  ceny, którą należało ponieść  za działania na rzecz  profilaktyki.

I tak atmosfera komfortu, wzajemnego uzupełniania, a czasem wspierania w relacjach pracodawca – pracownik z chwilą zaistnienia wypadku  w jednej chwili przeistacza się  w niezwykle  agresywną, bezpardonową często bardzo „krwawą” batalię przeciwko sobie.

To właśnie z uwagi na te sytuacje / przypadki stworzono  bardzo opasłe tomy aktów prawnych,  wyspecjalizowały się duże rzesze  prawników, istnieją sądy pracy dla orzeczenia, która ze stron doprowadziła do zaistnienia wypadku przy pracy.  Bowiem:

Za zaistniały wypadek przy pracy sąd uznaje winą tylko i wyłącznie jedną ze stron: pracodawcę lub pracownika.

Druga kwestia  dużo bardziej humanitarna dotyczy spraw  najważniejszych dla człowieka, który uległ wypadkowi,  utraty jego  zdrowia czasem  życia.

Tak więc w jednej chwili sielskie, komfortowe życie zawodowe może zamieć się  w pasmo niekończącej się udręki cierpienia i walki o odszkodowanie.

Dlatego warto zdać sobie  sprawę z wagi szkoleń bhp, z konieczności stosowania instrukcji bhp, świadomie przewidzieć  budżet na środki ochrony indywidualnej i dołożyć wszelkich starań, tak ze strony pracodawcy jak pracownika, aby do wypadku przy pracy nie doszło.

Organy kontroli przestrzegania bezpieczeństwa i higieny pracy kładą  bardzo duży nacisk na sprawdzanie  poprawności  sporządzonych dokumentów pracowniczych. Dotyczy to głównie  karty oceny ryzyka zawodowego w środowisku pracy. Kontrola  dotyczy nie tylko stwierdzenia istnienia podpisanych dokumentów, ale także  konfrontacji ich z pracownikami – weryfikacji  na ile świadomie je podpisali. Dokument niezwykle  ważny dla obydwu stron. Pracodawca definiuje  zagrożenia występujące na powierzonym pracownikowi stanowisku pracy, na każdym odcinku procesu pracy, określa i stosuje metody gwarantujące wyeliminowanie danego zagrożenia (np. osłony na używany w procesie technologicznym sprzęt, środki ochrony indywidualnej jak np. sprzęt czy rękawiczki jednorazowego użycia, okulary  itp.). Pracownik składając podpis na karcie oceny ryzyka zawodowego, świadomie poświadcza, że zapoznał się z tymi zagrożeniami, poświadcza, że będzie stosował  zalecane w karcie sposoby i środki, chroniące go przed wystąpieniem skutków opisanego zagrożenia, a w konsekwencji chroniące go przed zaistnieniem wypadku. Profesjonalnie opracowana karta oceny ryzyka zawodowego gwarantuje pracodawcy zwolnienie od odpowiedzialności za zaistniały wypadek pracy.

Jednak wszyscy wiemy, że   ludzie nie są automatami, powtarzającymi bezbłędnie powierzone im zadania,  w życiu występuje tzw. czynnik ludzi  – dlatego każdy zatrudniający i podejmujący pracę powinien widzieć, że każde działanie związane z wykonywaniem czynności zawodowych może stać się powodem zaistnienia wypadku, który wpłynie negatywnie na stan fizyczny lub psychiczny poszkodowanego.

Każdy pracodawca  i pracownik  wie jak zachować się, gdy zaistnieje wypadek przy pracy.  Na tę okoliczność  również,  a może na tę okoliczność przede wszystkim istnieją stosowne procedury. Z doświadczenia wiem, jak trudno skupić uwagę uczestników szkoleń na tej części prezentacji.  Większość uważa, że nie znajdzie się w tej sytuacji, gdzie  trzeba będzie komuś udzielić pierwszej pomocy czy  zgłosić wypadek przy pracy, a jednak wskaźnik wypadków przy pracy (na 1000 pracujących), podobnie jak liczba wypadków w ciągu ostatnich 10 lat, ulegał niewielkim zmianom nie wykazując wyraźnych tendencji rosnących lub malejących. W roku 2010 wyniósł on 8,12, czyli niewiele mniej niż w roku 2000.

Najczęściej rejestrowane przyczyny wypadków pozostają od lat niezmienne. Osoby raportujące wypadki przy pracy za główne przyczyny wypadku podają nieprawidłowe zachowanie się pracownika. dane wg CIOP.

Gorąco Państwu polecam odrobinę  refleksji nad bezpieczeństwem pracy  swoim własnym  i Państwa pracowników

Hanna Mathia

www.adbikon.pl

tel. 606 338 300

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.