Czas na kobiety w gospodarce – role, problemy, perspektywy okiem czołowych postaci biznesu, nauki i mediów
Przeczytasz w 4 minuty

Czas na kobiety w gospodarce – role, problemy, perspektywy okiem czołowych postaci biznesu, nauki i mediów

Brak wiary w swoje możliwości, brak pewności siebie, konieczność pogodzenia kariery zawodowej z obowiązkami rodzinnymi, presja społeczna, lęk przed porażką i oceną czy brak wsparcia i elastyczności w miejscu pracy – to tylko niektóre z głównych powodów nierówności płciowych w życiu zawodowym – wynika z raportu „Czas na kobiety w gospodarce” Klubu Inwestorek Indywidualnych.

Kobiety w biznesie od wielu lat odgrywają kluczową rolę i udowadniają, że znakomicie odnajdują się na najważniejszych stanowiskach niezależnie od rozmiaru firmy czy branży. Są niezaprzeczalną siłą, która z każdym dniem nabiera coraz większego znaczenia. Jednak nierówności między pozycją zawodową kobiet i mężczyzn nadal są przytłaczające.

Obecne światowe trendy – takie jak coraz większe znaczenie czynników ESG (E – środowisko, S – społeczna odpowiedzialność i G – ład korporacyjny) w ocenie spółek – wskazują jednak wyraźnie na nieubłagane, choć wciąż zbyt powolne zmiany. W ten właśnie nurt wpisuje się nowa inicjatywa na polskim rynku – Klub Inwestorek Indywidualnych, który ma na celu promowanie i kształtowanie kompetencji inwestorskich wśród kobiet oraz wspieranie ich odważnych i zrównoważonych działań biznesowych.

Klub Inwestorek Indywidualnych powstał w listopadzie 2021 r. w odpowiedzi na rosnące aspiracje i kompetencje kobiet do zaistnienia na rynkach finansowych i na najwyższych stanowiskach zarządczych – a z drugiej strony wciąż zauważalne bariery, jakie przed nimi stoją.

Działalność KII inauguruje raport „Czas na kobiety w gospodarce”, złożony z wypowiedzi czołowych przedstawicieli różnych branż polskiego biznesu, odpowiadających na trzy pytania dotyczące:

  • obecnej sytuacji kobiet w polskim biznesie,
  • barier, które blokują ich kariery
  • recept, które pomogłyby zmniejszyć różnice między pozycją zawodową kobiet i mężczyzn.

Pretekstem do ich zadania stał się najnowszy raport McKinsey & Company „Win-win Jak lepiej wykorzystać potencjał kobiet w polskiej gospodarce”[1]. Wynika z niego m.in., że kobiety w Polsce są lepiej wykształcone niż mężczyźni, mają kompetencje i predyspozycje do prowadzenia i zarządzania firmami, a jednak wciąż na najwyższych stanowiskach jest ich zaledwie 6 proc.

Zebrane komentarze potwierdzają to zjawisko i wskazują, że jego przyczyny leżą przede wszystkim trudności w pogodzeniu obowiązków rodzinnych i zawodowych oraz braku pewności i wiary w siebie, lęku przed oceną i porażką. Do poprawienia sytuacji kobiet w ich życiu zawodowym przyczyniłby się zdaniem komentujących m.in. szybszy rozwój polityki inkluzywnej w polskich firmach, zmiana postrzegania ról społecznych kobiet i mężczyzn, rozwiązania systemowe wspierające kobiety w opiece nad dziećmi, mentoring i wsparcie w zakresie budowania pewności siebie i budowanie lepszej świadomości swoich praw na rynku pracy. Jest o co walczyć, bo zwiększenie udziału kobiet w rynku pracy mogłoby także pomóc w rozwiązaniu problemu z niedoborem pracowników. W tej chwili w Polsce brakuje ok. 125 tys. pracowników. Jeśli gospodarka wróci do tempa wzrostu sprzed pandemii, liczba ta może sięgnąć w 2030 r. nawet 455 tysięcy. Z drugiej strony, polski rynek pracy mogłoby zasilić nawet 820 tysięcy kobiet. Oprócz wartości makroekonomicznych, większa różnorodność może przynieść wymierne korzyści poszczególnym firmom. Badania McKinsey prowadzone w ciągu ostatniej dekady wykazują, że większa liczba kobiet wśród wyższej kadry zarządzającej jest skorelowana z lepszymi wynikami finansowymi spółek. „Firmy z większą równością płci na wyższych stanowiskach mają o 26% większe szanse na ponadprzeciętne zyski niż te, które mają najmniej kobiet wśród kadry zarządzającej lub nie mają ich wcale”[2].

Dlatego tak ważne jest podejmowanie wszelkich działań, które sprawią, że wspomniane bariery będą się zmniejszać i kobiety zaczną w pełni wykorzystywać swój potencjał w biznesie – mówi Ewa Kumorek-Fedor i dodajeBłyskawiczny i entuzjastyczny odzew na moją prośbę o komentarz na ten temat przerósł moje oczekiwania i jestem przekonana, że otwiera pole do o wiele szerszych dyskusji i wspólnego tworzenia rozwiązań, które zwiększą szanse kobiet w polskiej gospodarce. Tym właśnie będzie się zajmował Klub Inwestorek Indywidualnych.

Publikacją „Czas na kobiety w gospodarce” Klub Inwestorek Indywidualnych rozpoczyna działalność, której misją jest m.in. edukacja finansowa oraz budowanie wśród kobiet postaw przedsiębiorczych, inspirowanie i wspieranie ich do rozwijania własnych firm i niezależności finansowej. Komentarzy znajdujących się w raporcie „Czas na kobiety w gospodarce”, udzieliło 20 kobiet i 13 mężczyzn. Są wśród nich zarówno osoby zarządzające własnymi firmami, jak i reprezentujące międzynarodowe korporacje, giełdę, analitycy i analityczki, przedstawiciele świata nauki i mediów.

Do założenia Klubu Inwestorek Indywidualnych skłoniły mnie z jednej strony wnioski z różnych badań dotyczących przedsiębiorczości i pozycji zawodowej kobiet na tle światowych trendów (takich jak ESG), a z drugiej własne obserwacje dotyczące karier kobiet w polskim biznesie mówi Ewa Kumorek-Fedor, inicjatorka, CEO Klubu Inwestorek Indywidualnych.Z badań wynika m.in., że kobietom przede wszystkim brakuje pewności siebie, szczególnie jeśli chodzi o sektory, które tradycyjnie uważane są za „męskie” – taki jak giełda i rynki finansowe. Tymczasem kobiety w roli inwestorek mają statystycznie o wiele lepsze wyniki niż mężczyźni. Dlatego postanowiłam stworzyć przestrzeń, w której będzie miejsce na edukowanie i inspirowanie kobiet do aktywnego podejmowania decyzji w zakresie inwestowania i zabezpieczenia przyszłości, a także wspieranie ich przedsiębiorczości i rozwijanie kompetencji w prowadzeniu biznesu. Z wypowiedzi zebranych w naszej pierwszej, inauguracyjnej publikacji jednoznacznie wynika bowiem, że bez polskich kobiet nasza gospodarka nie ma szans na szybszy rozwój i pokonanie obecnych kryzysów.

Pełny raport: „Czas na kobiety w polskiej gospodarcze – role, problemy, perspektywy okiem czołowych postaci biznesu, nauki i mediów” do pobrania na stronie  https://kii.org.pl/wp-content/uploads/2021/11/raport-kii.pdf

Oraz www.kii.org.pl

W raporcie „Czas na kobiety w gospodarce” głos zabrali (w kolejności alfabetycznej):

Małgorzata Bieniaszewska (prezes MB Pneumatyka)

Joanna Bogacka (wiceprezes Blaze & Steel)

Prof. dr hab. Krzysztof Borowski (SGH)

Jarosław Dominiak (prezes Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych)

Przemek Gdański (prezes Banku BNP Paribas)

Jarosław Grzywiński (b. prezes Giełdy Papierów Wartościowych)

Paweł Homiński (prezes zarządu, Noble Founds TFI)

Beata Jarosz (prezes zarządu Future Collars)

Monika Kaczorek (biegła rewident, zastępca prezesa Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, członek Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu Unum Życie)

Karolina Kaim (prezes Zarządu Blueprint Group, prezes zarządu High Level Sales & Marketing)

Agata Kłapeć (analityczka, ekspert ds. ESG)

Agnieszka Kłos-Siddiqui (prezes zarządu Provident Polska)

Marlena Kosiura (założycielka i główny analityk portalu InwestycjewKurortach.pl)

Nina Kowalewska-Motlik (przedsiębiorczyni)

Grzegorz Łętocha (członek zarządu Nationale-Nederlanden PTE)

Ewa Małyszko (prezes zarządu PFR TFI SA)

dr Małgorzata Mitoraj-Jaroszek (rektorka Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera)

Elżbieta Niezgódka (adwokatka, Founder at WLM)

Milena Olszewska-Miszuris (Co-Chair 30% Club Poland, prezeska zarządu WM Advisory Sp. z o.o.)

Radosław Olszewski (prezes zarządu DM BOŚ SA)

Anna Potocka-Domin (wiceprezeska BCC ds. kontaktów społecznych i Fundacji Kobiety Inspirują, członkini Rady Programowej UN Global Compact Network Poland)

Mariusz Rachlewicz (konsultant w Sandler Training, ekspert w obszarze zarządzania i leadershipu)

Yoram Reshef (wiceprezes Centrum Handlowego Blue City)

Anita Rogalska (dyrektorka działu Ludzie i Kultura Philip Morris Polska i Kraje Bałtyckie)

Małgorzata Romaniuk (wiceprezes zarządu Banku BPH, odpowiedzialna za Pion Zarządzania Ryzykiem)

Małgorzata Rusewicz (prezes Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami oraz Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych)

Agnieszka Rynkowska (członek zarządu ds. Rynku Biznesowego, T-Mobile Polska)

Maciej Samcik (dziennikarz i komentator ekonomiczny, bloger finansowy)

Beata Stelmach (menedżerka z bogatym doświadczeniem w sektorach publicznym i prywatnym)

Anna Streżyńska (CEO MC2 Innovations)

Piotr Wielgomas (prezes Zarządu BIGRAM SA)

Robert Zapotoczny (prezes zarządu PFR Portal PPK sp.z.o.o.)

Marek Zuber (ekonomista, analityk rynków finansowych)

[1] https://www.mckinsey.de/pl/our-insights/win-win-raport

[2] Raport McKinsey & Company „Potęga równości. Jak i dlaczego warto wspierać kobiety w karierze zawodowej”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.