Przeczytasz w 6 minuty

I Forum Kobiet w Logistyce już za nami!

„Kobiety w świecie logistyki. Makroekonomiczne podstawy decyzji zarządczych” to tytuł I Forum Kobiet w Logistyce, które odbyło się 10 maja 2012 r. w Warszawie. Organizatorem Forum był portal Pracujwlogistyce.pl, a spotkanie prowadziła i moderowała p. prof. Halina Brdulak ze Szkoły Głównej Handlowej. Była to pierwsza w historii branży TSL konferencja dedykowana Paniom, w której udział wzięło ok. 130 osób.

Branża transportowo-spedycyjno-logistyczna powszechnie uważana jest przez otoczenie zewnętrzne za branżę zawodów męskich, tymczasem na stanowiskach menedżerskich średniego szczebla co najmniej 50 proc. stanowią kobiety i to nie tylko w działach administracyjnych ale głównie operacyjnych. Niestety nadal zbyt mało kobiet zajmuje stanowiska menedżerskie wyższego szczebla i w zarządach firm. – Szkoda, gdyż według przeprowadzonych badań w ostatnim czasie, to właśnie firmy, w zarządach których są kobiety osiągały lepsze wyniki i lepiej sobie poradziły w czasie kryzysu. – mówiła  prof. Halina Brdulak. Niestety, tak jak w przypadku stanowisk menedżerskich średniego szczebla kobiety stanowią blisko 50 proc., tak w przypadku udziału kobiet w zarządach firm jest ich zaledwie kilkanaście procent. Z czego to wynika? Między innymi z braku wiary w kobiety i uwarunkowań społecznych dotyczących roli kobiet w życiu rodzinnym i zawodowym. Według raportu EUraport’12, którego wyniki przytoczyła prof. Halina Brdulak, na pytanie czy „kobiety powinny być na równi reprezentowane na stanowiskach zarządczych. Czemu Pan(i) tak uważa?” – aż 62 proc. biorących udział w badaniu odpowiedziało „ponieważ kobiety mają takie same umiejętności, jak mężczyźni”, ale jednocześnie 78 proc. badanych potwierdziło, że „środowisko biznesowe jest zdominowane przez mężczyzn, którzy nie mają wystarczającej wiary w kobiety”. Kobiety mają również mniejszą wolę walki niż mężczyźni o swoją karierę zawodową, co potwierdza 50proc. badanych. Wynika to m.in. z uwarunkowań społecznych i przypisanej roli kobiety w zakresie obowiązków domowych i rodzinnych. Potwierdziła to również p. Dagmara Głowacka global logistics manager w Konsberg Automotive, która na swoim przykładzie w wystąpieniu pt. „Rozwój zawodowy kobiet a różnorodne potrzeby współczesnych kultur organizacyjnych” omówiła ścieżkę rozwoju zawodowego i rekrutacji na stanowisko managera logistyki kobiety w firmie mającej odziały na całym świecie. Uwarunkowania kulturowe mają ogromne znaczenie, ale podejście kobiet do awansu i kariery jest wszędzie podobne. Obszary, w których kobiety czują się traktowane gorzej niż mężczyźni dotyczą głównie zarobków, mniejszej możliwości awansu oraz wpływu sytuacji związanych z macierzyństwem oraz opieką nad dziećmi, co głównie wpływa na ich pozycje na rynku pracy. Natomiast rekrutacja na stanowisko managera logistyki prowadzona jest według tych samych zasad i wymagań. Najważniejsze jest zrozumienie potrzeb i oczekiwań klienta oraz umiejętność ich spełniania, posiadanie międzynarodowych certyfikatów poświadczających wiedzę z zakresu logistyki (np. APICS), znajomość rynku usług logistycznych w kraju i na świecie oraz zrozumienie procesów firmy i współzależności miedzy nimi. – Tutaj nie ma znaczenia płeć, ale właśnie umiejętności, które tak samo posiadają kobiety jak mężczyźni, tyle że kobiety często nie podejmują walki o awans – mówiła Dagmara Głowacka z Konsberg Automotive.

Co więc motywuje kobiety w logistyce? A co zniechęca?…Czy motywacja ma płeć? – W zasadzie nie ma różnic wynikających z płci. Motywacje kobiet są różnorodne, często zmieniają się wraz z ich rozwojem osobistym i zawodowym. Jesteśmy różni i różne są nasze motywacje, tak naprawdę każdego z nas motywuje co innego, bez względu na branżę w której pracujemy. Natomiast kobiety czują się bardziej zmotywowane jeśli wiedzą i słyszą, że ich sukcesy są doceniane i są wynagradzane adekwatnie do swoich wyników pracy, umiejętności, doświadczenia i wiedzy, a także mogą zachować równowagę między życiem zawodowym a osobistym – mówiła Barbara Mroz doradca personalny w wystąpieniu pt. „Co motywuje kobiety w logistyce?”.

Mówiąc o równowadze między życiem zawodowym a osobistym, należało też wspomnieć o problematyce związanej z wiekiem emerytalnym i zabezpieczeniem finansowym, którą przedstawił Sylwester Salach prezes firmy Remedium Doradcy Finansowi. Omówił programy dające możliwość skutecznego  zarządzania finansami, które dają niezależność finansową po zakończeniu kariery.

Makroekonomia ma wpływ na logistykę i nasze życie!

Tematy związane z rozwojem zawodowym kobiet nie były jedyną problematyką poruszaną podczas I Forum Kobiet w Logistyce, natomiast wywołały duży aplauz uczestników konferencji. Głównym zagadnieniem, na którym skupiono się podczas spotkania był wpływ makroekonomii na wyniki naszych działań w logistyce. – Makroekonomia ma ogromny wpływ na nasze życie pomimo, że dotyczy głównie działań podejmowanych przez państwo  – mówił dr Jarosław Wierzbicki ze Szkoły Głównej Handlowej, który wyjaśnił – jak odnaleźć się w  świecie pojęć makroekonomicznych. – To właśnie dzięki makroekonomii mamy możliwość podejmowania oceny przewidywania przyszłości, jak np. sytuacje kryzysowe i wzrost gospodarczy. Znając pojęcia makroekonomii możemy podejmować lepsze decyzje biznesowe, zwłaszcza w planowaniu logistycznym, które to opiera się o długofalowe strategie. Makroekonomia uwypukla związki między zmiennymi  ekonomicznymi, wyjaśnia zachowania gospodarki, a także niedoskonałości i zawodność rynku, konkurencji. Dzięki niej możemy również oceniać problemy gospodarcze, które głównie dotyczą dzisiaj braku stabilności makrootoczenia, ograniczenia zaufania do państwa i pieniądza.  Dr Jarosław Wierzbicki omówił także ryzyka makroekonomiczne, na które należy zwrócić uwagę planując strategie biznesowe swoich firm. Planowanie budżetów logistycznych powinno więc opierać się o współczynniki makroekonomiczne. Jak to zrobić  – jak planować   budżetowanie projektów logistycznych z uwzględnieniem wpływu czynników makroekonomicznych?

Marta Tęsiorowska vice president marketing & communications CEE Prologis Polska pokazała to na przykładzie planowania i budżetowania wynajmu powierzchni magazynowej. – Panowanie nad kosztami inwestycji jest kluczem do sukcesu. Przede wszystkim planowanie to odpowiedź na pytanie – co, gdzie, kiedy? a budżetowanie – za ile? – mówiła podczas spotkania Marta Tęsiorowska. Dobrze jest znać obecne trendy na rynku magazynowym, które wskazują,  że obecnie kurczy się wolna powierzchnia magazynowa. Firmy koncentrują się głównie na magazynach typu „Built-to-Suit” (czyli budynkach na zamówienie) i umowach „przednajmu”.

– Budżet – to zestawienie kosztów oraz źródła finansowania projektów, plan wydatków i dochodów w projekcie będący podstawą do kontroli realizacji projektu. Niezbędna jest wcześniejsza analiza wykonalności projektu w zakresie cash flow. A projekt to tymczasowa działalność podejmowana w celu wytworzenia unikalnego wyrobu, dostarczenia unikalnej usługi bądź osiągnięcia unikalnego rezultatu (PMBOK, PMI) – wyjaśniała z kolei Kamilla Morawska doradca logistyczny, właścicielka firmy „C.E.L – Cło Ekonomia Logistyka”, która przedstawiła case study planowania i budżetowani usługi logistycznej. Wśród metod budowania budżetów wyróżniamy: metodę „sufitową”; metodę możliwości klienta/sponsora projektu, metodę ekspercką (badanie rynku, dane historyczne, analogiczne projekty). Na przykładzie p. Kamilla Morawska omówiła także narzędzia i techniki szacowania kosztów.  Tomasz Dobczyński kończąc panel dotyczący planowania i budżetowania usług logistycznych odpowiedział na pytanie jakie czynniki decydują o zakupie usługi logistycznej i na co powinniśmy zwrócić uwagę przy tworzeniu budżetów usług logistycznych.

Jak ograniczyć ryzyko?

Planowanie i budżetowanie projektów logistycznych wiąże się ściśle z określonym ryzykiem, które wynika z otoczenia makroekonomicznego, ale też z naszych działań. To drugie ryzyko możemy ograniczyć do minimum wprowadzając określone zasady, które przedstawiła Monika Bis kierownik działu zakupów i zarządzania dostawcami Provident Polska S.A w wystąpieniu pt. „10 przykazań  skutecznego zabezpieczenia firmy w łańcuchu dostaw”.

Przykazanie I to „uporządkuj strukturę wewnętrzną”. – Provident Polska wprowadził model scentralizowany, w którym kupcy wiodący dedykowani są do każdej gałęzi biznesu. Dział zakupów Provident Polska jako jedyny z całej grupy IPF stanowiący niezależną od działu administracji i biznesu  jednostkę – mówiła podczas Forum Monika Bis. Kolejne zalecane zasady to:

– zbuduj właściwą bazę dostawców

– centralizacja czy decentralizacja?

– zdefiniuj i przeprowadź przejrzysty proces wyboru dostawcy

– buduj długotrwałe relacje z dostawcami

– zdefiniuj ryzyko współpracy i właściwie nim zarządzaj

– oceniaj jakość współpracy z dostawcą

–  dokładne poznanie partnera handlowego to niezbędny element  zabezpieczenia ryzyka spółki

– właściwie przeprowadź proces zarządzania kontraktem

– unikaj niejasnych sytuacji

– Proces wyboru dostawcy powinien być uczciwy zarówno w stosunku do klienta wewnętrznego (biznesu) i zewnętrznego (dostawcy). Zawsze należy pamiętać o tym, że kontrakt z dostawcą powinien być zawierany na złe a nie dobre czasy. Tak samo ważne jest dokładne poznanie i właściwa ocena partnera handlowego. Długotrwałe relacje z dostawcą skutkują w przyszłości rozwojem i przewagą konkurencyjną firmy na rynku. Dlatego też ocena dostawcy nie może być ograniczona jedynie do etapu kwalifikacji dostawców czyli tzw. „krótkiej listy”. W celu zmniejszenia ryzyka w relacji z dostawcami, ich ocenę weryfikujemy przed zakończeniem negocjacji, podpisaniem kontraktu, w trakcie jego trwania oraz tuż przed jego zakończeniem – radziła podczas spotkania Monika Bis z Provident Polska.

Podczas I Forum Kobiet w Logistyce gościliśmy również p. Olgę Kozierowską – autorkę i redaktor programu „Sukces Pisany Szminką” emitowanego w Radio PIN i TVN24. Olga Kozierowska w swojej karierze zawodowej była również  związana z branżą logistyczną. Przez 7 lat pracowała jako menedżerka m.in. w GeoPost Group, Unilever Polska, Welbilt UK i KLM. Obecnie wspiera promocję kobiet i podczas spotkania Forum Kobiet w Logistyce zachęcała Panie do większej aktywności zarówno w biznesie jak i w życiu społecznym, ale też z zachowaniem równowagi między życiem zawodowym i osobistym.

Tuż po spotkaniu z Olgą Kozierowską ogłoszono wyniki Konkursu na wyróżnienie tytułem „Kobieta w Logistyce 2011”, który zorganizowała redakcja portalu Pracujwlogistyce.pl. Konkurs składał się z jednego etapu, a tytuł przyznała Kapituła Konkursu, która dokonała wyboru spośród 27 Pań, które w roku 2011 wzięły udział w cyklu wydawniczym portalu Pracujwlogistyce.pl pt. „Kobiety w logistyce”.  Tytuł „Kobiety w Logistyce 2011” przyznano p. Beacie Nawrockiej kierownik oddziału w Bydgoszczy ET Logistik Sp. z o.o.

Na koniec konferencji, uczestniczki I Forum Kobiet w Logistyce miały okazję do spotkania się ze stylistą – Claudem Gregoire oraz z podróżniczką, tłumaczką, dyplomatą i specjalistką ds. PR p. Blanką Gołębiowską. W trackie warsztatów można było uzyskać indywidualne porady oraz dowiedzieć jak wygląd wpływa na nasze sukcesy w biznesie.

Partnerami I Forum Kobiet w logistyce zostały firmy: Prologis, DB Schenker, Remedium Doradcy Finansowi oraz ECDDP i Mary Kay. Patronat nad wydarzeniem objęli:  Instytut Logistyki i Magazynowania, OdpowiedzialnyBiznes.pl, NPBportal.pl, Międzynarodowe Forum Kobiet, Wyższa Szkoła Logistyki, Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu, Wyższa Szkoła Cła i Logistyki. Impreza została objęta Patronatem Honorowym Rektora Szkoły Głównej Handlowej.

Wśród patronów medialnych znaleźli się: Puls Biznesu, magazyn Think Tank, Radio PIN, portal Sukces pisany szminką, Kobietysukcesu.eu, magazyn Businesswoman&life oraz WarehouseMonitor, TSL Biznes, etransport.pl, Spedycje.pl, Logistyka.infor.pl, Logistyka a Jakość, Nowoczesny Magazyn.

(Opr. Pracujwlogistyce.pl)

Kontakt:

Beata Trochymiak

redaktor portalu Pracujwlogistyce.pl

tel. 535 448 544

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.