II Polski Dzień Sprzedaży Bezpośredniej – budujemy relacje
Przeczytasz w 3 minuty

II Polski Dzień Sprzedaży Bezpośredniej – budujemy relacje

Sprzedaż bezpośrednia to doskonały sposób na rozwój mikroprzedsiębiorczości, a także na łagodzenie bezrobocia. Osiągnięcie sukcesu w tej branży warunkują nie tylko wyniki sprzedażowe, ale przede wszystkim budowanie trwałych i długofalowych relacji z klientami oraz otoczeniem biznesowym firmy, a także etyka w działaniach. Oto wnioski płynące z II Polskiego Dnia Sprzedaży Bezpośredniej, który odbył się 17 października 2013 w hotelu InterContinental w Warszawie. Imprezę zorganizowało Polskie Stowarzyszenie Sprzedaży Bezpośredniej, a patronat nad wydarzeniem objął Janusz Piechociński, Zastępca Prezesa Rady Ministrów, Minister Gospodarki.

Zgromadzeni przedstawiciele środowiska akademickiego, sektora gospodarczego, członkowie PSSB i sympatycy sprzedaży bezpośredniej rozmawiali o współczesnych wyzwaniach stojących przed mikroprzedsiębiorcami działającymi w sektorze sprzedaży bezpośredniej w kontekście zagadnień społeczno-ekonomicznych, prospołecznych i prokonsumenkich.

Gości powitali Ewa Kudlińska-Pyrz, Przewodnicząca Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Sprzedaży Bezpośredniej oraz Jerzy Witold Pietrewicz, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, który zwrócił uwagę na to, że sprzedaż bezpośrednia nie wymaga dużego kapitału początkowego a istotna jest przedsiębiorczość i wiedza. – Polska gospodarka potrzebuje sprzedaży bezpośredniej, która jest inkubatorem przedsiębiorczości – powiedział minister Pietrewicz.

Uczestnicy konferencji usłyszeli przesłanie europosłanki Małgorzaty Handzlik, uhonorowanej na początku października br. statuetką Osobowość Roku 2013 przez Europejskie Stowarzyszenie Sprzedaży Bezpośredniej SELDIA za współpracę z sektorem sprzedaży bezpośredniej w zakresie promowania przedsiębiorczości kobiet.

Wstępem do debaty była prezentacja prof. Janusza Czapińskiego „Miękkie kapitały a szanse rozwoju ekonomicznego”. Według pokazanych przez profesora badań niezbędnym elementem budowania przewagi konkurencyjnej Polaków i warunkiem innowacyjnej gospodarki jest zaufanie pokładane w innych ludziach. – Kapitał społeczny to zaufanie, tolerancja, związek pomiędzy interesem własnym a interesem wspólnoty. To właśnie zaufanie i umiejętność współpracy są podstawą powstania innowacyjnej gospodarki. Kapitał społeczny umożliwia awans grupie, im jest on wyższy tym wyższa jest pozycja ekonomiczna wspólnoty – powiedział prof. Janusz Czapiński.

Następnie Tadeusz Mosz poprowadził panel dyskusyjny „Mikroprzedsiębiorcy przed wyzwaniami współczesności” z udziałem: Andrzeja Sadowskiego, Wiceprezydenta Centrum im. Adama Smitha, prof. Andrzeja Blikle, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej A. Blikle Sp. z o.o., dr Małgorzaty Starczewskiej-Krzysztoszek, Głównej Ekonomistki w Konfederacji Lewiatan, Witolda Kajszczaka, Koordynatora Projektów w Departamencie Rozwoju Instytucji Otoczenia Biznesu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Elżbiety Pełki, Prezes Polish National Sales Awards.

Uczestnicy debaty skupili się m.in. na wyróżnikach konkurencyjnych polskich mikroprzedsiębiorców na tle innych krajów europejskich takich jak chociażby wysoki poziom wykształcenia Polaków.  Mówiąc o ekonomicznych aspektach działalności, zwrócili uwagę na  bariery biurokratyczne w rozwoju mikroprzedsiębiorstw. Istotnym tematem debaty była etyka w sprzedaży bezpośredniej jako czynnik konieczny do osiągnięcia sukcesu. Paneliści debatowali także o możliwościach budowania trwałych relacji z klientami, jakie stwarzają nowoczesne kanały komunikacji.

– W dziedzinie technologii mamy rewolucję. Każdy mikroprzedsiębiorca może mieć zaplecze technologiczne takie, jakie posiadają duże koncerny – powiedział Andrzej Sadowski, Wiceprezydent Centrum im. Adama Smitha.

– Warto się otworzyć na siebie, zaufać komuś, bo ktoś może zaufa nam. Dostrzegamy zmianę w podejściu pracodawców do pracowników. Na pierwszym miejscu zaczynają stawiać kapitał ludzki – powiedziała dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, Główna Ekonomistka w Konfederacji Lewiatan.

Badania przeprowadzone przez PARP pokazują, że największym problemem mikroprzedsiębiorców są nadal zbyt wysokie koszty pracy, skomplikowany i niestabilny system podatku VAT oraz bariery biurokratyczne. – Instytucje otoczenia biznesu wychodzą naprzeciw potrzebom mikroprzedsiębiorców oferując im konsultacje, szkolenia a także wskazują możliwości rozwoju i dofinansowania działalności – powiedział Witold Kajszczak, Koordynator Projektów w Departamencie Rozwoju Instytucji Otoczenia Biznesu, PARP.

W trakcie konferencji zbierano także podpisy pod projektem ustawy o ustanowieniu 17 października Dniem Sprzedaży Bezpośredniej. Konferencję zakończyły dwa warsztaty tematyczne adresowane do liderów sprzedaży z firm członkowskich PSSB.

***********************************************************************

DODATKOWE INFORMACJE:
PSSB – Polskie Stowarzyszenie Sprzedaży Bezpośredniej działa od 1994 roku i grupuje 14 przedsiębiorstw prowadzących sprzedaż bezpośrednią na terenie Polski oraz trzy firmy spoza branży. Ich łączny udział w rynku przekracza 60%. Główne cele Stowarzyszenia to m. in.: promocja i stały rozwój tego kanału dystrybucji podnoszenie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat sprzedaży bezpośredniej, wyjaśnianie jej ekonomicznego znaczenia i zalet dla klientów, upowszechnianie i stałe monitorowanie przestrzegania zasad „Kodeksu sprzedaży bezpośredniej” oraz prezentowanie w kontaktach zewnętrznych stanowiska członków Stowarzyszenia w sprawach istotnych dla sektora sprzedaży bezpośredniej. Stowarzyszenie aktywnie działa także w obszarze edukacji i wspierania idei przedsiębiorczości wśród młodzieży i studentów, współpracując z kilkoma wyższymi uczelniami ekonomicznymi w kraju, prowadząc Program Wspierania Przedsiębiorczości Studentów oraz organizując coroczny konkurs dla studentów na najlepszą prace dyplomową o sprzedaży bezpośredniej.

Lista firm zrzeszonych w PSSB: ACN Communications Polska Sp. z o.o., Amway Polska Sp. z o.o., Avon Cosmetics Polska Sp. z o.o., Betterware Poland Limited Sp. z o.o., DLF Sp. z o.o., Flavon Group Polska Sp. z o.o., Forever Living Products Poland Sp. z o.o., Herbalife Polska Sp. z o.o., Morinda Polska, Mary Kay Cosmetics Poland Sp. z o.o., NSA GmbH, Oriflame Poland Sp. z o.o., Partylite Sp. z o.o., Vorwerk Polska Sp. z o.o., Brian Tracy International, Exence S.A, FCPL Sp. z o.o..

PSSB jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Sprzedaży Bezpośredniej SELDIA, Światowej Federacji Stowarzyszeń Sprzedaży Bezpośredniej (WFDSA), Konfederacji Lewiatan i Federacji Konsumentów.

Więcej informacji na www.pssb.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.