Jakie cechy osobowości wpływają na inteligencję emocjonalną managera?
Przeczytasz w 3 minuty

Jakie cechy osobowości wpływają na inteligencję emocjonalną managera?

Badania potwierdzają, że inteligencja emocjonalna odgrywa istotną rolę w osobowości człowieka. przedstawiamy listę cech, które się na nią składają, oraz ich konsekwencje odnośnie do zarządzania zespołem.

 O tym, czy osoba pasuje na dane stanowisko, decydują jej sposób rozumowania, posiadana wiedza oraz indywidualne zdolności. Natomiast umiejętne zarządzanie emocjami sprawia, że na danym stanowisku sprawdzamy się bądź nie.

Jakie cechy składają się na inteligencję emocjonalną?

Inteligencję emocjonalną opisuje model mieszany, na który składa się kilka elementów:

  • Samoświadomość – umiejętność rozpoznawania swoich emocji, mocnych i słabych stron, zdolność do wpływania na innych oraz na ich To także używanie intuicji. Na skali osobowości HPI odpowiada za nią stabilność, czyli pewność siebie i opanowanie w sytuacjach stresowych.
  • Samokontrola – rozpoznawanie swoich negatywnych i wyniszczających emocji, kontrolowanie swoich impulsów, posiadanie zdolności do adaptacji w zmiennych Za ten element odpowiada skala stabilności i systematyczności (samodyscyplina, odpowiedzialność i sumienność).
  • Umiejętności społeczne – zarządzanie relacjami, kierowanie ludźmi w pożądaną stronę i znajdowanie właściwych motywatorów u swoich pracowników, a także komunikowanie o pozytywnych

Składają się na nie: ambicja (inicjatywa, współzawodnictwo oraz potencjał twórczy), towarzyskość (ekstrawersja, bogactwo kontaktów oraz dążenie do interakcji społecznych) i wrażliwość interpersonalna (takt, społeczna wnikliwość oraz zdolność do utrzymywania relacji z innymi).

  • Empatia – umiejętność identyfikowania się z wyzwaniami innych i rozważanie uczuć innych przy podejmowaniu Odpowiadają  za  nią  stabilność    i wrażliwość interpersonalna.
  • Motywacja – motywowanie siebie z sukcesem, osiąganie celów i poszukiwanie zwycięstwa dla „samej wygranej”. Za motywację na skali HPI odpowiada ambicja (inicjatywa, współzawodnictwo oraz potencjał twórczy).

Główne cechy osoby o wysokiej inteligencji emocjonalnej

W latach  2012–2017  Assessment  Systems  Polska  przebadała  3  542  polskich,  czynnych  zawodowo  managerów  ze  średnich  i dużych firm o polskim i międzynarodowym kapitale. Przebadane osoby były bardzo dobrze wykształcone, miały wysokie kwalifikacje zawodowe i podobne kompetencje. Ponadto, były mocno skupione na karierze zawodowej i obracały się w podobnych kręgach.  Osoby o wysokiej inteligencji emocjonalnej wyróżnia umiejętność panowania nad emocjami. Znają również swoją wartość i wiedzą, nad jakimi obszarami swojej osobowości muszą jeszcze pracować. Takie osoby lubią wyzwania, ale mają także wysoki czynnik samokontroli, empatii i asertywności. Osoby posiadające te cechy są doskonałymi przywódcami, potrafią dobrze zarządzać zespołami i osiągać z nimi ponadprzeciętne sukcesy.

Różnice w inteligencji emocjonalnej kobiet i mężczyzn

Motywacja jest elementem, w którym widać największe różnice w rozróżnieniu na płeć.

Istotny wpływ na wyniki badania oraz różnice pomiędzy inteligencją emocjonalną kobiet i mężczyzn mają czynniki motywacyjne, które nami kierują zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym, i są silnie powiązane z wewnętrznym systemem wartości. Mediana wyników pokazała tu aż 12 punktów różnicy. Na motywatory mogą mieć wpływ także role społeczne, które narzucane są kobietom. Warto również dodać, że u kobiet silniej rozwinięty jest altruizm, co sprawia, że mają wyższą wrażliwość emocjonalną – mówi Magdalena Giryn, country Manager, Assessment Systems Polska.

Badanie wykazało, że mężczyźni większą uwagę przywiązują do pieniędzy, władzy i rozpoznawalności. Panowie na skali finansów są na 64 percentylu, podczas gdy panie – jedynie na 46. Na skali władzy, która odpowiada za indywidualne osiągnięcia i posiadanie wpływu w otoczeniu zawodowym, mężczyźni są na 59 percentylu, a kobiety – na 44 percentylu. Natomiast na skali rozpoznawalności, która odpowiada za pragnienie uwagi i pochwał, mężczyźni są na 68 percentylu, a kobiety – na 59. Kobiety natomiast są wyżej na skali tradycji odpowiadającej za działania zgodne z obwiązującymi zasadami, czy regulaminami oraz za osobiste prze- konania i poczucie obowiązku (mężczyźni są w ok. 49 percentylu, a kobiety – w ok. 55 percentylu). Kobiety przywiązują także większą uwagę do wyglądu przed- miotów i mają bardziej intuicyjny niż mężczyźni styl podejmowania decyzji, dlatego na skali estetyki plasują się w okolicach 60 percentyla, a mężczyźni – w ok. 48 percentylu.

Dlaczego podczas rekrutacji na wysokie stanowiska warto zbadać inteligencję emocjonalną?

Przed awansem pracownika czy zatrudnieniem nowej osoby z zewnątrz firma powinna wiedzieć, czy dana osoba podoła wyzwaniu i odniesie sukces na nowym stanowisku. kwestionariusze dr Roberta Hogana, które badają zarówno osobowość, jak i inteligencję emocjonalną, wypełniło już sześć milionów osób na całym świecie. Są rekomendowane przez Amerykańskie i Brytyjskie Towarzystwo Psychologiczne. dzięki nim można obiektywnie ocenić poszczególnych kandydatów, ponieważ kwestie pozamerytoryczne, takie jak np. wiek, płeć, uprzedzenia, stereotypy itp., nie są brane pod uwagę. Przedstawicielem metody Hogana w Polsce jest Assessment Systems Polska.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.