Jubileusz Polskiego Stowarzyszenia Sprzedaży Bezpośredniej
Przeczytasz w 3 minuty

Jubileusz Polskiego Stowarzyszenia Sprzedaży Bezpośredniej

Jubileusz Polskiego Stowarzyszenia Sprzedaży Bezpośredniej. 20 lat troski o uczciwą sprzedaż i prawa konsumenta 

Stanowienie standardów etycznych i monitorowanie ich przestrzegania przez członków, promowanie dobrych praktyk w biznesie, propagowanie wiedzy o sprzedaży bezpośredniej i wyjaśnianie jej ekonomicznego znaczenia dla klientów oraz troska o ochronę praw konsumenta to 20-letni wkład Polskiego Stowarzyszenia Sprzedaży Bezpośredniej (PSSB) w  rozwój sektora. W lipcu 2014 roku mija 20 lat od utworzenia PSSB.

Wizerunek i ewolucja

Wizerunek sprzedaży bezpośredniej w ciągu 20 lat ulegał znacznym zmianom. Akwizytor z lat 90-tych pukający do drzwi i oferujący tzw. mydło i powidło, odszedł do lamusa. Dziś uczciwe firmy sprzedaży bezpośredniej prowadzą wyspecjalizowaną sprzedaż produktów i usług, a konsultanci to profesjonalni, rzetelni i uczciwi doradcy klienta, doskonale znający sprzedawane towary. Sprzedaż bezpośrednia to także korzystny i zarazem elastyczny sposób zarobkowania. Dla 71,5% osób współpracujących z firmami sprzedaży bezpośredniej, praca w sektorze jest dodatkowym źródłem dochodów, a około 13% traktuje sprzedaż bezpośrednią jako główne i stałe źródło dochodów (źródło: Badanie Instytutu Homo Homini kwiecień 2013 r.). Sprzedawca bezpośredni XXI wieku to bardzo często przedsiębiorca prowadzący biznes samodzielnie lub wspólnie z najbliższą rodziną. Niemal 90% konsultantów to kobiety, które częściej niż mężczyźni, godzą pracę zarobkową z prowadzeniem domu i opieką nad dziećmi. Stanowią one niewątpliwie siłę napędową całej branży, której jednym z głównych atutów jest ruchomy czas pracy. W sektorze znajduje zajęcie rzesza 900 tys. sprzedawców. Z początkiem lat 90-tych liczba sprzedawców nie przekraczała 100 tys. osób. Rosną również systematycznie obroty sektora. W 2013 roku było to 2 mld 775 mln PLN netto. Ewoluujący wizerunek sprzedaży bezpośredniej widoczny jest również w prowadzonych przez Instytut Homo Homini, na zlecenie PSSB, badaniach z zakresu percepcji sprzedaży bezpośredniej wśród społeczeństwa, jak i badaniach satysfakcji zawodowej sprzedawców bezpośrednich. Z roku na rok rośnie świadomość społeczeństwa zarówno jeśli chodzi o funkcjonowanie systemu sprzedaży bezpośredniej, jak również znajomość praw konsumentów.

Firmy zrzeszone w Stowarzyszeniu

Rozpoczynając działalność, Stowarzyszenie liczyło pięciu członków. Obecnie PSSB zrzesza 18 największych przedsiębiorstw sprzedaży bezpośredniej, których udział w łącznych obrotach tego kanału dystrybucji w Polsce przekracza 60 proc. Do PSSB należy także pięć firm spoza branży, które współpracują z firmami członkowskimi i Stowarzyszeniem. Członków Stowarzyszenia obowiązuje Kodeks Sprzedaży Bezpośredniej PSSB, czyli kodeks dobrych praktyk. Organizacja utrzymuje się i działa wyłącznie dzięki opłatom członkowskim.

Misja Stowarzyszenia

Stowarzyszenie od 20 lat prowadzi intensywną działalność edukacyjną mającą na celu propagowanie wiedzy o sprzedaży bezpośredniej. Działa zarówno w środowisku studenckim, jak i biznesowym. Ściśle współpracuje z organizacjami pracodawców, podejmuje działania z organizacjami i instytucjami prowadzącymi konferencje i warsztaty poświęcone różnym aspektom zarządzania, marketingu i sprzedaży. W środowisku studenckim od kilku lat organizowany jest konkurs na najlepszą pracę dyplomową z zakresu sprzedaży bezpośredniej. Przedstawiciele i eksperci PSSB prowadzą również wykłady na uczelniach, współpracują z organizacjami studenckimi.

W ostatnim czasie, z uwagi na nasilającą się działalność grupy firm sprzedaży bezpośredniej stosujących nieuczciwe praktyki rynkowe, w szczególności wobec osób starszych, Stowarzyszenie zintensyfikowało swoje działania na rzecz ochrony praw konsumentów. W bieżącym roku PSSB wraz z organizacjami i instytucjami zaangażowanymi w ochronę praw konsumentów zwróciło się z apelem do placówek i podmiotów gospodarczych o rozważny wynajem pomieszczeń na imprezy organizowane przez partnerów zewnętrznych. Apel zaadresowany został również do banków otwierających linie kredytowe dla klientów firm sprzedaży bezpośredniej oferujących drogie produkty w sprzedaży ratalnej.

Stowarzyszenie organizuje debaty i konferencje mające na celu promocję sprzedaży bezpośredniej jako źródła dodatkowego dochodu dla osób w każdym wieku, czy rozpoczęcia własnego biznesu, ale także w celu zwrócenia uwagi na istotne kwestie z punktu widzenia tak samego sektora, jak i konsumentów. Od trzech lat organizowany jest coroczny Polski Dzień Sprzedaży Bezpośredniej.

Przez 20 lat działalności wnieśliśmy znaczący wkład w rozwój branży, w ukształtowanie regulacji prawnych i w uporządkowanie sektora. Doskonale znamy nasze mocne strony, ale wiemy też, jak wiele jest jeszcze do zrobienia. Sprzedaż bezpośrednia ma znaczący potencjał rozwojowy na rynku polskim. Wobec dynamicznie zmieniających się trendów gospodarczych, trybu życia i oczekiwań konsumentów, rośnie potrzeba zmniejszenia odległości, jaką produkt musi pokonać do klienta końcowego. Sprzedaż bezpośrednia wychodzi naprzeciw tym wyzwaniom, jest bliżej klienta – mówi Mirosław Luboń, dyrektor generalny PSSB. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.