Kim jest kontrahent i kto może nim zostać?
Przeczytasz w 2 minuty

Kim jest kontrahent i kto może nim zostać?

W momencie, gdy zakładasz działalność gospodarczą, w której świadczysz usługi lub sprzedajesz towary, masz do czynienia z wieloma partnerami biznesowymi, inaczej kontrahentami. Sprawdź, kim dokładnie jest kontrahent i jaką rolę odgrywa w transakcji.

Kim jest kontrahent?

Kontrahent jest osobą prawną bądź fizyczną lub prawną, która jest stroną dwu- lub wielostronnej umowy. Innymi słowy – jest to partner transakcji kapitałowych. Umowa zawierana z kontrahentem musi zawierać spis zasad współpracy, jego obowiązki oraz prawa. Dokument ten zawiera również określone prawa i obowiązki drugiej strony. Powinien również informować o:

 • celu umowy,
 • zasadach współpracy,
 • wyznaczać strony umowy, okres obowiązywania,
 • sposób przekazania wynagrodzenia i jego wysokości,
 • procedury oraz konsekwencje, na które narażone są strony umowy w momencie, gdy się z niej nie wywiążą.

Obowiązki przedsiębiorcy wobec kontrahenta

Przedsiębiorca ma obowiązek przestrzegać przepisy obowiązujące w danym kraju. Od 2018 roku w Polsce obowiązuje Konstytucja Biznesu – pakiet ustaw, czyli zbiór przepisów prawnych, które określają obowiązki i prawa przedsiębiorców. Zawiera:

 • prawa przedsiębiorców,
 • przepisy, które stanowią prawo przedsiębiorców, a także inne ustawy związane z działalnością gospodarczą,
 • Ustawę o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy,
 • Ustawę o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców,
 • Ustawę o zasadach dotyczącą uczestnictwa przedsiębiorców zza granicy oraz osób

Działalność nie może być dla drugiej strony szkodliwa, a przedsiębiorca ma obowiązek wywiązać się ze zgodnej prawem umowy. Warto wspomnieć, że to właściciel firmy odpowiada za zatrudnionych pracowników. Musi również ujawnić kontrahentom wymagane informacji na temat przedsiębiorstwa.

Kontrahent i faktoring – strony umowy

Faktoring to rodzaj finansowania, kierowany dla przedsiębiorców. Jego ideą jest opłacanie faktur z odroczonym terminem płatności przez instytucję faktoringową. Faktury te wystawiane są przez przedsiębiorcę, a należności przelewane na konto firmowe. Nie ma więc potrzeby oczekiwania na regulację należności przez kontrahenta.

Faktoring stanowi również proces zarządzania rozliczeniami, monitoring oraz windykację kontrahentów, a także przejęcie ryzyka ich niewypłacalności. Jest to więc odpowiednie rozwiązanie dla tych, którzy dbają o płynność finansową w firmie.

Jeżeli zdecydujesz się zawrzeć umowę faktoringu, pamiętaj, że wchodzą w nią trzy strony:

 • faktor, czyli firma faktoringowa, która odkupuje od przedsiębiorcy nieprzeterminowane faktury,
 • faktorant, czyli przedsiębiorca, który sprzedaje towary lub usługi. To wystawca faktury, chce ją sprzedać i poprawić płynność finansową przedsiębiorstwa bądź uzyskać środki na rozwój,
 • kontrahent – przedsiębiorstwo, dla którego wystawiasz fakturę. Ma ona być sprzedana faktorowi.

Jeśli zdecydujesz się na faktoring jawny, kontrahent zostanie o tym poinformowany. Faktor skontaktuje się z nim, aby przekazać mu numer rachunku bankowego, na który zobowiązany będzie uiścić należność. Drugim rozwiązaniem jest faktoring cichy, o którym – w przeciwieństwie do jawnego – kontrahent nie wie.

Kontrahent a ryzyko kredytowe
Każda transakcja wiąże się z pewnym ryzykiem, zwłaszcza, jeśli decydujesz się na wystawienie faktury z odroczonym terminem płatności. Sytuacja może być niekomfortowa zwłaszcza dla firm, które dopiero rozpoczynają z sobą współpracę i nie wiedzą zbyt wiele o swojej sytuacji finansowej.

Rozwiązaniem jest sprawdzenie kontrahenta w Krajowym Rejestrze Dłużników oraz skorzystanie z opcji faktoringu jawnego. Ma to zapewnić monitoring płatności faktur i zachęcać do terminowego ich opłacania.

Jeśli masz uzasadnione obawy, że kontrahent może być niewypłacalny bądź wiesz, że nieterminowe ich regulowanie wpłynie negatywnie na Twój biznes, zastanów się nad skorzystaniem z rozwiązania, jakim jest faktoring pełny. Wówczas przeniesiesz ryzyko na firmę faktoringową. Jeżeli jednak nie boisz się bankructwa kontrahenta, a zależy Ci głównie na poprawie płynności finansowej, skorzystaj z opcji faktoringu niepełnego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.