Przeczytasz w 2 minuty

Kto może ogłosić upadłość konsumencką?

Upadłość konsumencka jest rozwiązaniem, które stworzone zostało z myślą o wszystkich osobach zmagających się z trudnościami finansowymi – często takimi, z którymi nie sposób sobie poradzić. W wielu przypadkach ogłoszenie upadłości może być jedynym sposobem na odzyskanie finansowej równowagi – choć często zajmuje to nawet kilka lat. Wśród najważniejszych pytań, jakie zadają sobie osoby zmagające się z problemami finansowymi, jest to, kto może ogłosić upadłość konsumencką.

Na czym polega upadłość konsumencka?

Zacznijmy od wyjaśnienia, czym dokładnie jest upadłość konsumencka. Otóż jest to specjalny rodzaj postępowania sądowego, którego podstawowym celem jest częściowe lub całkowite umorzenie zobowiązań finansowych osoby fizycznej, a także – w miarę możliwości – ich uregulowanie poprzez wykorzystanie majątku osoby, która chce ogłosić upadłość konsumencką. Długofalowym celem jest przywrócenie takiej osobie płynności finansowej, poprzez pełne oddłużenie – dzięki temu zyskuje ona możliwość zadbania o swoją sytuację finansową.

Kto może ogłosić upadłość konsumencką?

Wiele osób zastanawia się nad tym, kto może ogłosić upadłość konsumencką. Aby złożyć wniosek o jej ogłoszenie, należy spełnić kilka warunków. Przede wszystkim konsument musi być niewypłacalny. Co ważne, fakt ten nie może wzbudzać żadnych wątpliwości sądu. Innymi słowy, niewypłacalność powinna być udowodniona w sposób jednoznaczny. W efekcie trudnej sytuacji majątkowej konsument nie ma możliwości, aby spłacać swoje zobowiązania finansowe. Niejednokrotnie nie jest w stanie także pokrywać bieżących wydatków, związanych z utrzymaniem siebie i swojej rodziny.

Odpowiadając na pytanie, kto może ogłosić upadłość konsumencką, odpowiedź jest prosta. Upadłość może ogłosić niewypłacalna osoba, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Nie jest istotny przy tym sposób powstania stanu niewypłacalności. Będzie on jednak mieć wpływ na sposób uzyskania oddłużenia. Prawo upadłościowe zakłada bowiem kilka wariantów na umorzenie zobowiązań. Może do niego dojść bez dokonywania jakichkolwiek spłat. Sąd może też orzec o ustaleniu planu spłaty wierzycieli na okres do 84 miesięcy. Dopiero po wykonaniu ustalonego planu spłaty wierzycieli niespłacona część długów zostanie umorzona.

Przeczytaj więcej na ten temat tutaj: https://lipinskikancelaria.pl/upadlosc-konsumencka-2

Upadłość konsumencka – od czego zacząć?

Aby ogłosić upadłość konsumencką, należy złożyć wniosek, który następnie zostanie rozpatrzony przez sąd. Obecnie sąd zawsze ogłosi upadłość. Następnie dochodzi do likwidacji masy upadłościowej przez syndyka. Dochodzi do sprzedaży, podczas której syndyk zdobywa środki na spłatę wierzycieli, a następnie – w miarę możliwości – dokonuje tejże spłaty.

Co ważne, jeżeli dłużnik nie posiada majątku, syndyk sprawdza jedynie, czy jest to prawda. Ważnym etapem jest też przygotowanie spłaty wierzycieli – na tej podstawie odpowiednia część zarobków osoby, która ogłosiła upadłość, wykorzystywana jest do spłaty długów. Kiedy całość zostaje spłacona (czyli dochodzi do wykonania planu spłaty wierzycieli), następuje pełne oddłużenie upadłego. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy dłużnik nie jest w stanie spłacać zobowiązań – wtedy sąd może podjąć decyzję o całkowitym umorzeniu zobowiązań. Możliwe jest również warunkowe umorzenia na okres pięciu lat. Jest to jednak wariant, którego w większości przypadków należy unikać.

Kto może ogłosić upadłość konsumencką – podsumowanie

Wiesz już, kto może ogłosić upadłość konsumencką. Wnioskować o ogłoszenie upadłości może osoba, która znalazła się w na tyle trudnej sytuacji finansowej, że nie jest w stanie regulować swoich zobowiązań. Ogłoszenie upadłości może być dobrym sposobem na odzyskanie płynności finansowej – choć niejednokrotnie wiąże się to z ciężką pracą i koniecznością oszczędzania.

Więcej informacji znajdziesz tutaj: https://lipinskikancelaria.pl/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.