Liderzy zrównoważonego rozwoju na rzecz ekosystemu ESG
Przeczytasz w 4 minuty

Liderzy zrównoważonego rozwoju na rzecz ekosystemu ESG

I Kongres ESG rozpoczyna dyskusję o przyszłości ESG w Polsce, co pomoże polskim firmom skuteczniej wdrażać i realizować działania ESG, a instytucjom publicznym przygotować warunki, by zrównoważony rozwój stał się dla polskiej gospodarki szansą na dynamiczny wzrost konkurencyjności i innowacyjności.

Kongres jest inicjatywą liderów zrównoważonego rozwoju – organizacji i środowisk chcących wspólnie, na zasadach równości i partnerstwa, pracować na rzecz stworzenia w Polsce środowiska przyjaznego dla realizacji idei ESG, zarówno w sferze prawnej, jak i edukacyjnej. Wśród dyskutantów nie zabraknie znakomitych ekspertów, reprezentujących instytucje publiczne, instytuty badawcze, organizacje społeczne, think tanki i świat biznesu.

– I Kongres ESG ma nam uświadomić, jak pilne jest stworzenie odpowiednich reguł ESG, według których polskie firmy będą mogły konkurować na globalnym rynku. Jednocześnie tylko przemyślane, dobrze zaprojektowane rozwiązania pomogą nam w pełni wykorzystać polski potencjał, z uwzględnieniem warunków i specyfiki polskiej gospodarki – powiedział Damian Kuraś, Dyrektor Instytutu ESG.

ESG to bardzo szerokie zagadnienie, ściśle związane z przeciwdziałaniem zmianom klimatu, budowaniem nowoczesnej, niskoemisyjnej i wysokoefektywnej gospodarki. To ogólnoświatowy trend, który z każdym rokiem nabiera coraz większego znaczenia. Nie tylko ze względu na nasze zobowiązania międzynarodowe, negocjowane i zatwierdzane w ramach Unii Europejskiej czy ONZ. Transformacja energetyczna, zwiększanie innowacyjności czy wprowadzanie ładu korporacyjnego to wyzwanie, ale też ogromna szansa dla polskich firm.

Wydarzenie zainaugurowane zostało dyskusją z udziałem ministrów, przedstawicieli urzędów centralnych i konstytucyjnych organów państwa. Uczestnicy odpowiedzieli na pytanie o wpływ standardów zrównoważonego rozwoju na politykę państwa oraz priorytetowe obszary, w których regulacje mogłyby pomóc w skutecznym wdrażaniu standardów ESG, a także o możliwe zagrożenia wprowadzania danych regulacji. W panelu ministerialnym wzięli udział: Adam Guibourgé-Czetwertyński, Wiceminister Klimatu i Środowiska; Justyna Orłowska, Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. GovTech i Szef Centrum GovTech; Olga Semeniuk, Wiceminister Rozwoju i Technologii, Pełnomocnik Rządu ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw; Barbara Socha, Wiceminister Rodziny i Polityki Społecznej; Marcin Wiącek, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Anna Zalewska, Członkini Parlamentu Europejskiego, Członkini Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności.

Podczas panelu biznesowego eksperci analizowali, jak standardy zrównoważonego rozwoju zmienią zasady gry w biznesie. Przedsiębiorcy muszą stać się współodpowiedzialni za środowisko naturalne, zmiany klimatyczne i przemiany społeczne. Uczestnicy panelu zastanawiali się, czy firmy są przygotowane do nowych zadań, których będzie się od nich wymagać – należy bowiem pamiętać, że zmienią się również zasady raportowania w firmach. W panelu biznesowym pt. „ESG = game changer” wzięli udział: Anna Rulkiewicz, Prezes Grupy LUX MED; Janusz Janiszewski, Prezes Zarządu Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej; Piotr Czech, Dyrektor Lotniska Chopina; Mariusz Mielczarek, Dyrektor ds. regulacji i sektora publicznego w Europie Środkowo-Wschodniej w Amazon; Stanisław Barański, Dyrektor Działu Strategii i Analiz w PKN ORLEN S.A.; Filip Osadczuk, Pełnomocnik Zarządu ds. ESG, szef Wydziału Relacji Inwestorskich i Zrównoważonego Rozwoju w PGE Polska Grupa Energetyczna oraz Przemysław Kulik, Dyrektor Biura CSR i Raportowania Zrównoważonego Rozwoju w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Kolejny panel poświęcony był finansowym aspektom ESG. Dotychczas dla inwestorów i akcjonariuszy kluczowe były sprawozdania finansowe. Teraz firmy będą musiały prezentować raporty niefinansowe, dotyczące podejmowanych działań na rzecz ESG. Na pytania, na ile wpłyną one na wycenę spółki i na jej atrakcyjność inwestycyjną i czy ESG może podnieść kurs akcji, odpowiedzieli uczestnicy panelu: Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich; Kamil Wyszkowski, Dyrektor Wykonawczy UN Global Compact Network Poland; Robert Kłosowski, Członek zarządu Platforma Przemysłu Przyszłości; Ilona Pieczyńska-Czerny, Dyrektor PwC; Kamil Rybikowski, Dyrektor Gabinetu Rzecznika MŚP; Marcin Obroniecki, Prezes Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego i Ryszard Radomski, Dyrektor ds. Sektora Energetycznego w Pionie Projektów Ekologicznych Banku Ochrony Środowiska.

Zagadnienia współpracy nauki z biznesem, optymalnych ścieżek opracowywania nowych technologii, dopasowanego do potrzeb gospodarki kształcenia kadr oraz tego, jak wiedza i doświadczenie naukowców mogą wesprzeć rozwój ESG w Polsce, omawiali eksperci w panelu pt. „Nauka a ESG”: Bartłomiej Orzeł, Pełnomocnik Premiera ds. Czystego Powietrza; Rafał Rudzki, Dyrektor ds. ESG w Żabka Polska; Ryszard Hordyński, Dyrektor ds. Strategii i Komunikacji w Huawei Polska; prof. Agnieszka Domańska, Prezes Instytutu Staszica i Prezes PRME Chapter Poland; dr Monika Madej, Rektor Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania; Krzysztof Krystowski, Prezes Związku Pracodawców Klastry Polskie oraz prof. Piotr Stankiewicz, Dyrektor Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ w Sieci Badawczej Łukasiewicz.

W trakcie Kongresu odbyła się również debata o roli mediów w edukacji o ESG. Podczas niej dyskutowano m.in. o tym, na ile tematy związane ze zrównoważonym rozwojem są atrakcyjne dla mediów, dla polskich czytelników i widzów, a tym samym dla reklamodawców oraz jak pisać, by o tym czytano. Organizatorzy przygotowali również panel poświęcony społecznym aspektom zrównoważonego rozwoju w środowisku pracy, pt. „S jak społeczność – zrównoważony rozwój środowiska pracy”. Jego uczestnicy dyskutowali o pracy jako dobrze relacyjnym: człowiek, wspólnota, społeczność, a także o aspektach wielopasmowego zarządzania łańcuchem ludzkich wartości.

W trakcie I Kongresu ESG został podpisany list intencyjny na rzecz wdrażania ESG w Polsce. W imieniu uczestników inicjatywy podpisali go przedstawiciele m.in. Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej; Biura Rzecznika Praw Obywatelskich; Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ w Sieci Badawczej Łukasiewicz; Fundacji im. XBW Ignacego Krasickiego; RaportCSR.pl; Związku Pracodawców Klastry Polskie; Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Samozatrudnionych „wBREw”.

PARTNERZY HONOROWI: Prezes Rady Ministrów, Minister Edukacji i Nauki, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Rzecznik Praw Obywatelskich

PARTNERZY MERYTORYCZNI: Platforma Przemysł Przyszłości, Instytut Staszica, Ogólnopolski Związek Zawodowy Samozatrudnionych „wBREw”, PRME Chapter Poland, Krajowa Izba Gospodarcza, Związek Klastry Polskie, Instytut Ochrony Środowiska – PIB, Centrum Oceny Technologii Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, Instytut Biznesu, Związek Banków Polskich, Polska Agencja Nadzoru Audytowego, UN Global Compact Network Poland, PGE Polska Grupa Energetyczna, Bank Ochrony Środowiska

PARTNER INICJATYWY ESG: PKN Orlen

PARTNER STRATEGICZNY: Żabka Polska

PARTNERZY: Diaverum, Grupa LUX MED, Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, Bank Gospodarstwa Krajowego

PARTNERZY WSPIERAJĄCY: Amazon, Bio Planet, GRANNA, Huawei, Yope

PARTNERZY MEDIALNI: Dziennik Gazeta Prawna, Super Biznes, Gazeta Polska, Polska Agencja Prasowa, Business Insider Polska

https://esgkongres.pl/

 https://www.youtube.com/fundacjaxbw

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.