Neuronauka pomaga w rozwoju i wzroście efektywności
Przeczytasz w 4 minuty

Neuronauka pomaga w rozwoju i wzroście efektywności

Jak nowoczesna neuronauka pomaga w rozwoju i wzroście efektywności poszczególnych osób oraz pracy zespołu?

Oddychasz, widzisz, słyszysz, dotykasz, piszesz, czytasz, śpiewasz, tańczysz, myślisz po cichu lub głośno rozmawiasz, marzysz, kochasz i nienawidzisz, chodzisz lub biegniesz, planujesz lub spontanicznie działasz, wyobrażasz sobie lub tworzysz, śpisz czy się budzisz, za Wszystko, co dzieje się w naszym życiu odpowiedzialny jest mózg. Mózg można nazwać „wielkim managerem” lub „naczelnym komputerem” kontrolującym i regulującym większość funkcji naszego życia, kontroluje nasze ruchy, jest odpowiedzialny za emocje i zachowania, przetwarzanie informacji, myślenie, kontroluje wyższych funkcji poznawczych – pamięć, nauka, percepcja, funkcje wykonawcze. Mózg determinuje to kim jesteśmy.

Neuronauka to obecnie najszybciej rozwijająca się dziedzina na świecie. Wiedza o mózgu w znacznym stopniu przyczynia się do osiągania przez nas ponad przeciętnych rezultatów zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Znajomość funkcjonowania mózgu pozwala na poznanie a następnie na właściwe wykorzystanie naszych talentów i uzdolnień, osiąganie celów, motywacje, wzmocnienie dobrych relacji, budowę efektywnych zespołów. Pozwala na świadomy rozwój osobisty i zawodowy. Życie w pełni zgodnie ze sobą, ze swoimi wrodzonymi, naturalnymi preferencjami.

Jak zatem dowiedzieć się co kryje nasz mózg, jakie są nasze naturalne predyspozycje i wykorzystać nasz potencjał w pełni, aby realizować się zawodowo i prywatnie?

Naprzeciw wychodzi nam PRISM Brain Mapping najnowocześniejsze na rynku narzędzie diagnostyczne, oparte na nowoczesnej neurologii, badające nasze behawioralne predyspozycje. Służy do identyfikacji preferowanych zachowań ludzi, które bezpośrednio odnoszą się do relacji interpersonalnych oraz wyników pracy.

PRISM Brain Mapping bada nie tylko to co lubimy robić i jest dla nas naturalne, pokazuje również jak nasze predyspozycje wykorzystujemy obecnie, pełniąc na co dzień zawodowe obowiązki. Dzięki badaniu PRISM uzyskamy informację o poziomie naszej inteligencji emocjonalnej, odporności psychicznej, poziomu ekstrawersji/introwersji a także o środowisku pracy, które jest dla nas sprzyjające oraz o kierunku rozwoju naszej kariery. Po wykonaniu badania PRISM otrzymujemy wielowymiarowy raport, który w sposób szczegółowy pokazuje nam jakie badana osoba posiada preferencje behawioralne oraz w jakim stopniu wykorzystuje je, pełniąc daną rolę, w wypełnianiu codziennych zawodowych obowiązków.

Pracując jako doradca i coach w zakresie rozwoju kapitału ludzkiego dla różnych organizacji zarówno biznesu, jak i administracji publicznej, zauważyłam że jednym z czynników wypalenia zawodowego, stresu czy poczucia frustracji jest źle dopasowana osoba do zajmowanego stanowiska.

Źle dobrany zakres obowiązków jest przyczyną szybkiego zniechęcenia się do pracy, mniejszego zaangażowania, braku motywacji a długofalowo przekłada się na wydajność i wyniki całego zespołu oraz na wynik finansowy organizacji. Potwierdzają to również wyniki badań. Wskazują one na to, że ludzie, którzy w środowisku pracy pełnią role oraz wykonują zadania odpowiadające ich potencjałowi, odnajdują w nich większą satysfakcję, są bardziej efektywni i zmotywowani. Kluczowe jest więc, aby poznać predyspozycje i preferowane środowisko pracy już na etapie zatrudniania pracownika.

Zauważyłam również, że ważnym czynnikiem, który powoduje stres i frustrację wśród pracowników są źle funkcjonujące zespoły. A przyczyną ich złego i niskiej efektywnością jest niewłaściwy dobór ich członków.

Siłą zespołu jest jego różnorodność. Dobry zespól to różnorodny zespół. Taki, którego kompetencje i talenty się uzupełniają a nie pokrywają. Taki, który potrafi się komunikować i wspólnie pracować na cel. Identyfikowanie mocnych i słabych stron zespołu poprzez analizę preferowanych postaw, zachowań i stylów komunikacji jego członków, a także znajomość poziomu ugodowości, sumienności, decyzyjności, spójności, otwartości na doświadczenia, umożliwia osiąganie ponadprzeciętnych rezultatów. W organizacjach, w których stosuję badanie PRISM dla wszystkich członków zespołów wyraźnie widzę, gdzie są tzw. „luki” kompetencyjne, ale też widzę obszary ryzyka m.in. potencjalnych konfliktów. Widoczne są również umiejętności osób do rozumienia i kierowania własnymi emocjami oraz emocjami innych czyli stabilność emocjonalna, która ma przełożenie na prace i relacje w zespole. Taka wiedza pozwala na tworzenie silnych zespołów o transparentnych i trwałych relacjach. A dla managera kierującego zespołem jest niezbędna do wypełniania funkcji przywódczych. Poznanie członków swojego zespołu prowadzi do zrozumienia preferencji i talentów ludzi, by powierzać im takie zadania, w których jak najpełniej będą się realizować. Dzięki znajomości poszczególnych osób w zespole, manager ma możliwość dostosowywania swojego stylu działania do potrzeb (indywidualnych i zespołowych) współpracowników, a w konsekwencji do bardziej skutecznego motywowania i inspirowania ich do wspólnej pracy.

W dzisiejszym świecie dynamicznie rozwijającego się biznesu, aby zyskać przewagę nad konkurencją należy sięgać dalej niż konkurencja i wykorzystywać nowoczesne możliwości, które znacznie ułatwiają rozwój pracowników i ich potencjału a w ostatecznym rozrachunku przekładają się na wynik finansowy firmy. Takie możliwości daje nam najnowsza wiedza w zakresie neuronauki i oparte na niej narzędzie diagnostyczne PRISM Brain Mapping.

Dlatego PRISM jest tak chętnie stosowanym narzędziem przez dojrzałe organizacje, zarówno w obszarach HR jak: zarządzanie zmianą, ścieżki kariery, programy talentowe, usprawnienie komunikacji, zarządzanie konfliktem, rekrutacja, zarządzanie kompetencjami, przywództwo, budowanie zwycięskich zespołów, ale też w działach sprzedaży i obsługi klienta gdzie PRISM  zwiększa efektywności sprzedaży i wzmocnienia pozytywny wizerunek firmy. A tym samym podnosi jej zyski.

Dziś świadoma organizacja wie, że jej siła zależy od właściwego człowieka na właściwym miejscu. To zdanie przestało być frazesem a stało się furtką do sukcesu wielu firm.

 


Neuronauka pomaga w rozwoju i wzroście efektywnościKAROLINA RYBUS-PRZENIOSŁO  Coach, doradca HR, facylitator, specjalista w zakresie komunikacji i zarządzania relacjami. Od ponad 12 lat wdraża projekty rozwojowe dla biznesu i administracji publicznej. Zajmuje się implementacją i monitorowaniem programów motywacyjnych, talentowych oraz coachingowych. Wspiera zarządy i managerów w realizacji celów biznesowych firmy, usprawnia funkcjonowanie organizacji poprzez efektywne zarządzanie i organizację pracy zespołów. Jest ekspertem w zakresie zarządzaniem różnorodnością ze specjalizacją zarządzania zespołami wielopokoleniowymi, prowadzi szkolenia oraz wykładały na tematy związane z rozwojem osobistym i zarządzaniem. Autorka kart rozwojowych dla kobiet Odnaleźć Siebie, które pomagają w pracy nad samoświadomością i samorozwojem.  Praktykę coachingową prowadzi w Polsce i w Indonezji gdzie od 2016 r. wspiera kobiety podczas warsztatów, w procesie głębokiej zmiany, wzmacnianiu poczucia własnej wartości, budowaniu relacji, odkrywaniu i wzmacnianiu swojego JA. Jest certyfikowanym międzynarodowym praktykiem narzędzia diagnostycznego PRISM Brain Mapping, specjalistą w Centrum Medycznym FEMINIUM, prelegentem podczas biznesowych konferencji. Jej eksperckie wypowiedzi i artykuły pojawiają się m.in. w SENS, PANI, mint Magazin czy Businesswoman&life. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, kierunek Stosowane Nauki Społeczne (kierunek łączący w sobie psychologię, socjologię i antropologię kulturową), Akademii Leona Koźmińskiego kierunek Coaching profesjonalny a także kursu Neuroscience in coaching oraz Coaching prowokatywny prowadzonego przez międzynarodowy autorytet w tej dziedzinie – dr Noni Hoffner.

Życiowe motto to: „Życie dzieje się TERAZ”

 

MEDIA:

www.karolinarybus.pl

Facebook/Karolina Rybus-Przeniosło Coach

Instagram/karolina_rybusprzenioslo

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.