Podsumowanie XIII edycji Konkursu Innowator Mazowsza

Innowator Mazowsza to konkurs organizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego od 2008 r. Jego celem jest wyłonienie najbardziej innowacyjnych rozwiązań wśród przedsiębiorstw oferujących nowe produkty i usługi, stosujących nowoczesne rozwiązania technologiczne, organizacyjne i marketingowe w praktyce biznesowej oraz wyróżnienie twórczo myślących, kreatywnych autorów najlepszych osiągnięć naukowych, udokumentowanych w postaci prac doktorskich, zawierających innowacyjne rozwiązania nadające się do zastosowania w praktyce.

Podobnie jak w latach ubiegłych, tegoroczna edycja konkurs odbyła się w dwóch kategoriach – Innowacyjny Naukowiec i Innowacyjna Firma. XIII edycję konkursu charakteryzuje rekordowa liczba 105 zgłoszeń – z czego 79 wśród firm i 26 wśród naukowców. Ocenę formalną przeszło 58 firm i 24 naukowców. Spośród nich Kapituła konkursu wyłoniła w sumie 7 laureatów. Przyznano również 4 wyróżnienia, dla 2 naukowców i 2 firm.

Wyniki konkursu ogłoszono podczas spotkania finałowego, które odbyło się 3 listopada br.  Doceniono przedsiębiorców i naukowców, którzy starają się zmienić oblicze mazowieckiej gospodarki.

W kategorii Innowacyjna Firma kapituła przyznała:

 • I miejsce i 30 tys. zł firmie NANOXO za Zinc Oxide Quantum Dots – quantum dots
  na tlenku cynku – jedyne na świecie nanomateriały, które są biozgodne i trwałe cząsteczkowo;
 • II miejsce 20 tys. zł otrzymała firma RESQL za System RESQL – rozwiązanie służące do zgłaszania przypadków przemocy rówieśniczej w szkołach;
 • III miejsce 15 tys. zł otrzymała firma ExploRNA Therapeutics  za nowe analogi czapeczki (kapu) do modyfikacji terapeutycznego mRNA – technologię wykorzystującą mRNA jako terapeutyk.

W tej kategorii przyznano wyróżnienia dla:

 • 4Nature System Wertykalni za Linię Mebli 4Nature Smart Green – innowatorską technologię modułów do budowania ogrodów wertykalnych;
 • SensDx za FluSensor SensDx – rozwiązanie służące do wykrywania wirusa grypy we wczesnej fazie rozwoju.

W kategorii Innowacyjny Naukowiec przyznano:

 • I miejsce i 20 tys. zł przyznano dr Janowi Szczepankowi za pracę pt. “Wytwarzanie
  i dynamika ultrakrótkich impulsów w laserach światłowodowych z normalną dyspersją”;
 • II miejsce i 15 tys. zł przyznano dr Marcinowi Koniakowi za pracę pt. “Metoda wspomagania projektowania litowo-jonowego akumulatora trakcyjnego uwzględniająca cykle pracy wybranych środków transportu”;
 • III miejsce i 13 tys. zł przyznano dr Witoldowi Postkowi za pracę pt. “Zastosowania mikroprzepływów w biologii i medycynie”;
 • III miejsce i 13 tys. zł przyznano dr Sylwii Dąbrowskiej za pracę pt. ”Analiza właściwości immunomodulacyjnych ludzkich mezenchymalnych komórek macierzystych szpiku kostnego i pochodzących z nich zewnątrzkomórkowych pęcherzyków przeszczepianych w modelu cytotoksycznego uszkodzenia mózgu
  u szczura”.

Poza tym wyróżniono dwóch Naukowców:

 • dr Aleksandrę Rękorajską za pracę pt. “Projektowanie, synteza i charakterystyka magnetycznych nanocząstek tlenków żelaza i tlenków żelaza domieszkowanych kationami lantanowców oraz ich wykorzystanie w konstrukcji liposomalnych nośników leków”;
 • dr Annę Gorgolewską za pracę pt. “Rola wyobrażeń w rozwijaniu umiejętności samokontroli u dzieci w wieku przedszkolnym z różnych środowisk socjoekonomicznych”.

Zapraszamy do obejrzenia relacji ze spotkania finałowego:

https://fb.watch/92hZmy69q7/

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.