Recenzja twórczości Pani Marzeny Hettich-Uryszek
Przeczytasz w 3 minuty

Recenzja twórczości Pani Marzeny Hettich-Uryszek

Sztuka jest jednym z priorytetowych działań aktywności życiowych tej malarki. Jest twórcą, przedstawiającą umiejętności budowania własnych strategii artystycznych, które skierowane są na ciągłe poszukiwania osobistej formy kształtowania obrazu.

Recenzja twórczości Pani Marzeny Hettich-Uryszek

Jedną z inspiracji, jaką można odnaleźć w jej malarstwie, jest doświadczenie ważnego dla XX wieku kierunku sztuki, jakim był Pop Art. Przetwarzał on różnorodne zjawiska kultury popularnej, jak na przykład wizerunki wielu bohaterów filmowych, twórców, a także znanych celebrytów w obrazy ikon kultury masowej.

Marzena Hettich-Uryszek prezentuje nam kierunek rozwoju własnych, personalnych poszukiwań. Dominującymi zagadnieniami form wyrazu plastycznego w jej kompozycjach wydają się być rysunek i kolor. Kreują współgrające instrumenty razem z efektami świetlnymi oraz bogatymi, zmieniającymi się kształtami. Umożliwiają okazję do prezentacji interesujących zjawisk, wydobywających barwne wrażenia wizualne. Łącząc w kreatywny sposób elementy przypadku ze świadomym konstruowaniem materii malarskiej, twórczyni nadaje swoim obrazom sugestywnej oraz niepowtarzalnej mocy. Wydają się one pochodzić również z analizy nietypowych zjawisk, w ciągle zmieniającej się kulturze popularnej, organizującej własne mitologie.
Niezwykle interesującym zagadnieniem w jej kompozycjach jest interpretacja zjawisk natury, jakim są ptaki, które malowane są intensywnymi barwami. Tak jak wiele jej cyklów portretów także ptaki opracowywane są złożonymi wzorami. Zawsze poparte ciągłym poszukiwaniem wyboru kolorów i kształtów. Zauważyć to można również w fotografiach „Etno Wieluń”, przedstawiających wieluńskie stroje ludowe w nowych, własnych realizacjach. Występujący tu plastyczny kontrapunkt, a także kontrast, posiadają istotną rolę w tej twórczości. Umożliwia to prezentować emocje, spięcia i pierwotne tajemnice, bijące z kreacji sztuki. Jej portrety bodaj najpełniej charakteryzują się poszukiwaniem symbolicznych form, odsłaniających odwieczne archetypy. Pomagają one zbudować autorce własne uniwersum. Stara się ona
stworzyć wizję rzeczywistości pełnej pozytywnych, choć niekonwencjonalnych zdarzeń, emitujących energię witalności życia.

Co więcej, istotnym elementem dla twórczości Marzeny Hettich-Uryszek jest kategoria fantastyczności, którą często wiąże z umownym realizmem kreowanych form, chociaż granice między tymi środowiskami bywają płynne. Eksperymenty z wieloma strukturami plastycznymi często prowadzą działania artystki do przekraczania wcześniej uzyskanych twórczych możliwości. Istotnym przesłaniem proponowanej tu wizji sztuki jest otwartość na ciągły jej rozwój i wiara w sprawczą moc wpływu malarskich zmagań na otaczającą rzeczywistość. Widać w jej obrazach mocne, dźwięczące barwy. Uwidacznia się w nich efekt wewnętrznego światła przez nasycenie i zestawianie koloru, jak również zastosowanie kontrastu temperatur.

Recenzja twórczości Pani Marzeny Hettich-Uryszek

Następnymi elementami formalnymi budującymi w tak interesujący sposób opowieści o zwykłych, a jednak posiadających magiczny klimat, osobistych poszukiwaniach autorki są: dominujące akcenty, struktura, klarowna, uporządkowana kompozycja i rytm.
Wielokrotnie pojawiającym się wątkiem w pracach malarki jest autoportret. Reprezentuje w jej dorobku idee pragnące wydobyć za pomocy twórczej narracji związki, dotyczące doznań scalonych z kulturą, odwiecznymi archetypami a ponadto uczuciami wobec racjonalizmu.
Autorka zauważa jak za pomocą figuratywnej formy można na nowo, wyrażać swoje przeżycia, na dodatek interpretować w symboliczny sposób otaczający świat.

Recenzja twórczości Pani Marzeny Hettich-Uryszek

Poetyckie, malarskie alegorie są w stanie odzwierciedlać, tajemnice i marzenia o świecie ciekawszym, nieuwikłanym w społeczne zależności. Posiadają moc bycia formą eksploracji pierwotnego modelu kontaktów człowieka z materialnym kształtem świata jak również porządku, wyznaczającego granice jego ambicji i możliwości. Jej obrazy zdają się postulować za środowiskiem pełnym wiarygodnej komunikacji międzyludzkiej, prawdziwych wartości, niewymuszonych i zwyczajnych relacji.


Kompozycje Marzeny Hettich-Uryszek pragną odzwierciedlać wyobrażenia o wielorakich meandrach relacji społecznych. Można stwierdzić, że rezultaty jej pracy, przedstawiają humanistyczne i głębokie treści. Pełne ekspresyjnej zmysłowości oraz analityczne podejście do podejmowanych zagadnień artystycznych, mówią o ciągle rozwijającej się dojrzałości twórczej. Dotychczasowe dokonania tej, wyrazistej artystki, wskazują na poszukiwawcze zdolności, wydobycia walorów poznawczych w otaczającym świecie za pomocą własnego malarstwa.

prof. Krzysztof Skarbek Wrocław 18 lipiec 2022 rok

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.