Rusza XII edycja Konkursu Innowator Mazowsza!
Przeczytasz w 3 minuty

Rusza XII edycja Konkursu Innowator Mazowsza!

We współczesnym świecie dominującą rolę w zakresie budowy szeroko rozumianego dobrobytu społecznego odgrywa siła swobodnej myśli, bezprecedensowej koncepcji i szerokiej wiedzy. Kreatywność, innowacje i przedsiębiorczość w coraz szerszym zakresie zastępują pracę i kapitał, stając się rdzeniem strategii rozwoju przedsiębiorstw i kształtowania dobrobytu narodów. Innowacje są jednym ze środków budowania trwałej przewagi na rynku.

 

Co na temat innowacji myśli Schumpeter?

Joseph Schumpeter jeden z najwybitniejszych ekonomistów XX wieku i prekursor zainteresowania ekonomii innowacyjnością w gospodarce, w 1942 roku pytał jakże celnie, wręcz proroczo: „liczy się konkurowanie nowym produktem, nową technologią, nowym typem organizacji, czy nowym źródłem dostaw?” Wprowadził rozróżnienie między wynalazkiem, innowacją i dyfuzją innowacji. Ciekawe, że zamiast słowa „innowacje” używał obrazowego określenia „nowe kombinacje”. Jego zdaniem wynalazek, który nie zamieni się w praktyczną innowację jest pozbawiony znaczenia. Nie można się z nim nie zgodzić – bez innowacji wzrost ekonomiczny byłby niemożliwy. Pozbawiona nowości gospodarka znalazłaby się w stanie trwałej równowagi, a nawet stagnacji, polegającej na ciągłym przepływie tych samych produktów. Byłoby to sprzeczne z naturą systemu rynkowego, którego istota polega na ciągłym udoskonalaniu i wprowadzaniu innowacji.

Przez lata innowacje były kojarzone co do zasady z nowymi technologiami, obecnie w pojęciu tym mieści się także obszar organizacji, marketingu, a nawet polityki. W związku z tym, że innowacje często są wynikiem realizacji unikatowych projektów naukowych, fundamentalną rolę w tym procesie odgrywają przedsiębiorcy oraz naukowcy. Praktyczne zastosowanie efektów  pracy naukowej w postaci nowych produktów i usług przyczynia się do wzrostu gospodarczego i rozwoju społecznego nowoczesnych państw.

Nie sposób wyobrazić sobie obecnej rzeczywistości bez innowacji, zarówno tych, które zostały już wdrożone i stały się powszechne, jak i tych przyszłych, które zapewnią dalszy rozwój. Nadanie innowacjom kluczowej roli w procesach determinujących zjawiska gospodarcze wiąże się z potrzebą wiedzy, niezbędnej do ich tworzenia i wdrażania. Związek „innowacje-wiedza” tworzy najlepszy mechanizm rozwoju gospodarki i społeczeństwa.

 

Ranking innowacyjności – na którym miejscu Polska i Europa?

W czerwcu br. Komisja Europejska opublikowała Europejską Tabelę Innowacji (European Innovation Scoreboard), przedstawiającą wyniki w zakresie innowacyjności państw członkowskich UE, z której wynika, że pod względem wdrażania innowacji Wspólnota jako całość radzi sobie obecnie lepiej od Stanów Zjednoczonych i notuje stabilny coroczny wzrost, nadal jednak pozostaje w tyle za globalnymi liderami – Koreą Południową, Australią i Japonią.

W porównaniu do wyniku z 2012 roku Polska w ubiegłym roku osiągnęła o 13 proc. wyższy wynik wskaźnika innowacyjności. Nie oznacza to jednak, że należymy do państw, w których sytuacja poprawiła się od tego czasu w największym stopniu – pod tym względem zajmujemy 9 miejsce. Ponadto, Polska nadal pozostaje w ogonie stawki najbardziej innowacyjnych krajów Unii Europejskiej (wynik oscyluje zaledwie w granicach 60 proc. średniej unijnej).

 

Rola Województwa Mazowieckiego we wspieraniu kultury innowacyjności.

Samorząd Województwa Mazowieckiego konsekwentnie wspiera i promuje innowacje oraz prorozwojowe inicjatywy. Dlatego też Województwo Mazowieckie w ramach inicjatywy Innowator Mazowsza po raz XII nagrodzi najbardziej innowacyjnych przedsiębiorców i naukowców, które swoim nowatorskim podejściem starają się zmienić oblicze mazowieckiej gospodarki.

Czym jest Innowator Mazowsza?

Innowator Mazowsza to przedsięwzięcie promujące innowacyjne rozwiązania w sektorach biznesu oraz nauki. Ideą konkursu jest wspieranie i promocja postaw proinnowacyjnych oraz budowanie świadomości wśród mieszkańców Mazowsza, w szczególności w środowisku naukowym oraz biznesowym odnośnie roli innowacyjności w rozwoju gospodarczym regionu i zdobywaniu kompetencji opartych na nowoczesnych technologiach. Konkurs ma także za zadanie zawiązywanie i propagowanie współpracy pomiędzy środowiskiem nauki, biznesu i Samorządem Województwa Mazowieckiego.

Tematyka konkursu obejmuje innowacje techniczne (produktowe i procesowe), organizacyjne, marketingowe i inne o potencjalnej wartości gospodarczej, które mogą zostać wdrożone lub są stosowane w codziennej praktyce biznesowej.

Dla kogo jest Konkurs?

Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach:

„Innowacyjna Firma” – przeznaczonej dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, zarejestrowanych i prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa mazowieckiego, nie wcześniej niż od 1 stycznia 2014 roku. Przedmiotem zgłoszenia może być innowacyjny produkt, usługa lub technologia firmy: wprowadzona już do codziennej praktyki biznesowej, lub pozostająca przed etapem sprzedaży, w momencie, gdy pozyskano środki na komercjalizację.

„Innowacyjny Naukowiec” – przeznaczonej dla naukowców z zakończonym przewodem doktorskim lub uzyskanym po 1 stycznia 2016 r. stopniem doktora, których praca doktorska została przygotowana lub obroniona w jednostkach naukowych posiadających siedzibę na terenie województwa mazowieckiego. Zgłoszona do konkursu praca doktorska dotyczy innowacyjnych rozwiązań, możliwych do wdrożenia w praktyce gospodarczej.

Jeśli jesteś przedsiębiorcą lub naukowcem i możesz pochwalić się innowacyjnym produktem bądź rozwiązaniem, koniecznie zgłoś swój udział w XII edycji konkursu do 30 września.

Konkurs Innowator Mazowsza to szansa dla każdego innowatora na wyróżnienie i wsparcie finansowe. Łączna pula nagród to aż 113 tys. zł! To również okazja na zdobycie atrakcyjnych nagród od partnerów konkursu, m.in.: wsparcia eksperckiego, indywidualnego mentoringu w zakresie oceny potencjału biznesowego projektu, konsultacji merytorycznych z zakresu finansowania, marketingu, aspektów podatkowych i analiz strategicznych, dostępu do przestrzeni coworkingowej, możliwości zaprezentowania rozwiązań przed gronem inwestorów/przedsiębiorców, rocznego biletu na konferencje o tematyce związanej z biznesem, spotkania networkingowo-inspiracyjne, warsztaty o tematyce biznesowej, kursu przygotowującego do rozpoczęcia działalności gospodarczej czy studiów podyplomowych.

Jak wziąć udział?

– zapoznanie się z regulaminem konkursu: http://bit.ly/regulamin-konkursu-xii-edycja,

– złożenie wniosku do 30 września 2020 w odpowiedniej kategorii za pośrednictwem strony www.innowatormazowsza.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.