<strong>Wpływ kompetencji miękkich na rozwój Firm.</strong>
Przeczytasz w 3 minuty

Wpływ kompetencji miękkich na rozwój Firm.

Chciałabym podzielić się z Państwem swoimi obserwacjami dotyczącymi wpływu kompetencji miękkich na rozwój Firm niezależnie od sektora działalności.

Wprowadzanie nowych technologii, inwestowanie w optymalizację procesów oraz podnoszenie efektywności poprzez doskonalenie pracowników i podnoszenie ich kompetencji twardych to najczęściej stosowane formy rozwoju Firmy.

Z pewnością nie mogę przecenić znaczenia tych działań. Należy otwarcie powiedzieć, że rozwijająca się firma, która stosuje najnowsze technologie i inwestuje w optymalizację swoich procesów, może osiągnąć znacznie większy sukces, niż ta, która tkwi w miejscu  i nie przystosowuje się do ciągłych zmian wynikających z czynników zewnętrznych i wewnętrznych otoczenia.

Jednakże, chciałabym zwrócić uwagę na to, że często zapominamy o jednym bardzo ważnym elemencie – kompetencjach miękkich. Mowa tu o umiejętnościach interpersonalnych, takich jak komunikacja, współpraca czy przywództwo. Nie każdy pracownik je posiada, jednak każdy może je nabyć i rozwijać.
Brak kompetencji miękkich w firmie niezależnie od szczebla może prowadzić do różnego rodzaju problemów takich jak : konflikty w zespołach, brak efektywności czy niestabilność relacji biznesowych. Dlatego, stale powinniśmy inwestować w rozwój kompetencji miękkich naszych pracowników.

Efekt, który możemy osiągnąć poprzez świadome rozwijanie tych kompetencji , jest niezwykle wartościowy – pracownicy zwiększają swoją świadomość i w rezultacie podnosi to ich pewność siebie w działaniu i poczucie własnej wartości. Wpływa to również bezpośrednio na jakość ich pracy, a firma osiąga coraz lepsze wyniki i podnosi komfort pracy swoich pracowników co wpływa bezpośrednio na ich satysfakcję, jakość produktów czy świadczonych usług. Osoby zarządzające powinny zdać sobie sprawę, że pracownik, który posiada zarówno kompetencje miękkie, jak i twarde, jest bardziej wszechstronny i łatwiej przystosowuje się do zmian.

Podejmijmy zatem wszelkie działania, aby w naszych firmach nie zapominać o rozwijaniu kompetencji miękkich naszych pracowników. Zyskamy na tym zarówno my, jak i pracownicy, którzy będą mogli rozwijać swoje kompetencje specjalistyczne, ale również  poszerzą swoją wiedzę w zakresie umiejętności miękkich. 

Dzisiejszy świat stawia przed nami coraz większe wymagania. Od pracowników wymaga się coraz szerszych umiejętności na najwyższym poziomie, umożliwiających połączenie pracy operacyjnej z pracą menadżerską  a także ciągłego rozwoju. To, co kiedyś wystarczało, w dzisiejszym świecie może być niewystarczające. Dlatego tak ważne jest, aby nie traktować szkoleń dotyczących kompetencji miękkich jako zła koniecznego generującego koszty, a jako inwestycje w naszą przyszłość. 

Dzisiejsze czasy wymagają od nas ciągłego dopasowywania się do nowych warunków pracy. Wprowadzenie pracy zdalnej, różnych modeli zarządzania oraz zmiany priorytetów i oczekiwań pracowników to tylko niektóre z przykładów, które wymagają od nas elastyczności i otwartości na zmiany.

Zanim uda nam się, perfekcyjnie opanować pracę w obecnych warunkach nadchodzą kolejne zmiany wymagające od nas dostosowania się do nich, dlatego niezbędne jest opanowanie wiedzy między innymi z zakresu organizacji pracy, komunikacji oraz dostosowanie narzędzi niezbędnych do jej efektywnego przeprowadzenia i wdrożenia w Firmie.

Nowa rzeczywistość wymusza wprowadzanie nowych modeli zarządzania, takich jak np. metoda Agile, wymagająca większej otwartości i elastyczności ze strony menadżerów, którzy powinni wykazywać się zdolnościami do pracy w zespole dla dobra całej organizacji.

Zmiana oczekiwań pracowników wobec ich przełożonych i pracodawców, wymaga również od kadry zarządzającej odpowiedniego reagowania i elastyczności. Kwestie takie jak szkolenia, motywacja, czy też zachowanie równowagi między życiem prywatnym, a pracą to aspekty wpływające bezpośrednio na komfort pracy które coraz częściej stają się wyższym priorytetem wśród pracowników niezależnie od wielkości organizacji.

Świadomość ciągłości zmian a co za tym idzie wymuszających działań w celu podniesienia kompetencji wpływają bezpośrednio na zwiększenie konkurencyjności na rynku. W szerokim spektrum mogliśmy zaobserwować to zjawisko w okresie natężonych zmian wywołanych przez obostrzenia wprowadzone w związku z wybuchem pandemii wywołanej przez koronawirusa SARS-CoV-2.

Wraz z rozpoczęciem się pandemii rozpoczęła się nowa era związana z wdrażaniem nowych modeli zarządzania i organizacji pracy. Pewna część firm przystosowała się do nich w błyskawicznym tempie i menadżerowie przestawili się na nowy model zarządzania zespołem. Inni natomiast nie potrafili odnaleźć się w nowej rzeczywistości.

To pokazuje jak ważna jest w Firmie świadomość posiadania kompetencji miękkich przez pracowników, dojrzałość organizacji oraz otwartość na zmiany i gotować do ich wdrażania w celu osiągnięcia sukcesu a w skrajnych przypadkach związanych z kryzysem skutecznego utrzymania się na rynku.

Anna Rączkowiak

www.akademiamentor.com

<strong>Wpływ kompetencji miękkich na rozwój Firm.</strong>

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.