WSPIERANIE INNOWACYJNOŚCI TO NASZ PRIORYTET
Przeczytasz w 3 minuty

WSPIERANIE INNOWACYJNOŚCI TO NASZ PRIORYTET

GRUPA PROFESJA SP. Z O.O. REALIZUJE PARTNERSKI PROJEKT GRANTOWY „MIĘDZYNARODOWA WSPÓŁPRACA SIĘ OPŁACA”. W RAMACH UDZIAŁU W PROJEKCIE PODMIOTY Z CAŁEJ POLSKI MOGĄ OTRZYMAĆ GRANTY NA WDROŻENIE NOWYCH ROZWIĄZAŃ. ROZWIĄZANIA WPROWADZANE SĄ  W PARTNERSTWIE Z PODMIOTAMI Z UNII EUROPEJSKIEJ. PULA ŚRODKÓW NA GRANTY WYNOSI 10 MLN ZŁ. O WARTOŚCI WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ I ZNACZENIU WSPIERANIA INNOWACYJNOŚCI OPOWIADA DOMINIKA FLACZYK – PREZES GRUPY PROFESJA SP. Z O.O.

 

BWL: „Międzynarodowa współpraca się opłaca” to jeden z wielu prowadzonych przez Grupę Profesja projektów.

DF: Grupa Profesja ma wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów krajowych i ponadnarodowych współfinansowanych ze środków unijnych i nie tylko. Od 2010 roku zrealizowaliśmy ponad 40 projektów, w których wzięło udział blisko 12,5 tys. osób. Angażujemy się w walkę z bezrobociem i wykluczeniem społecznym, odpowiadamy na bieżące potrzeby rynku, w tym w szczególności małych i średnich przedsiębiorców oraz właścicieli firm rodzinnych, promujemy gospodarkę opartą na wiedzy, współpracę ponadnarodową oraz transfer dobrych praktyk.

BWL: Współpraca ponadnarodowa  i transfer dobrych praktyk to główny cel projektu „Międzynarodowa współpraca się opłaca”?

DF: W obliczu aktualnych wyzwań, z jakimi mierzy się gospodarka, naszym priorytetem jest wspieranie innowacyjności. Chodzi o wypracowanie takich rozwiązań, które do tej pory nie funkcjonowały w danej instytucji. Może to być np. nowa metoda nauczania, narzędzie weryfikowania zdobytych kwalifikacji, podejście do aktywizacji, program szkoleń. W ramach projektu „Międzynarodowa współpraca się opłaca” przyznajemy granty na wypracowanie i wdrożenie nowych rozwiązań. Dzięki środkom z Europejskiego Funduszu Społecznego instytucje z całej Polski mogą nawiązać współpracę z organizacjami z Unii Europejskiej. Wówczas wymieniają się wiedzą i doświadczeniami, aby wdrożyć jakąś nowość w naszym kraju, która pomoże w walce z bezrobociem i wykluczeniem, albo przyczyni się do polepszenia edukacji lub administracji.

BWL: Kto może starać się o granty i czy pomagają Państwo w procesie ubiegania się o nie?

DF: Wśród naszych grantobiorców są stowarzyszenia, fundacje, szkoły, mikroprzedsiębiorstwa, gminy, powiaty, ośrodki pomocy społecznej, uczelnie wyższe. Wszystkie te organizacje realizują projekty współfinansowane z EFS. Założyliśmy przyznanie co najmniej 100 grantów, przy czym ilość podmiotów objętych wsparciem jest nieograniczona. O granty mogą ubiegać się podmioty z całej Polski. W Grupie Profesja działamy kompleksowo, dlatego wszystkim podmiotom zainteresowanym grantami zapewniamy wsparcie zgodne z ich potrzebami. Pomagamy sprecyzować pomysł na projekt grantowy, nawiązać współpracę ponadnarodową i ją sformalizować, a także poprawnie złożyć wniosek o grant. Udzielamy bezpłatnych konsultacji telefonicznie i osobiście w naszym biurze. Odpowiadamy tez na maile i na pytania zadane przez komunikator na stronie projektu, organizujemy spotkania informacyjne na terenie całego kraju.

BWL: Jakie korzyści wypływają z udziału w projekcie „Międzynarodowa współpraca się opłaca”?

DF: Jest to szansa na wypracowanie lub transfer już przetestowanego rozwiązania, które może przynieść dobre zmiany i polepszyć sytuację społeczną w naszym kraju. Dla instytucji stanowi to też możliwość rozwoju, a jednocześnie tworzą się europejskie sieci współpracy. Efekty projektu wykraczają poza obszar organizacji uczestniczących w projekcie, jego wpływ będzie widoczny w stosowaniu polityki społecznej, polityk zatrudnienia i systemów kształcenia.

WSPIERANIE INNOWACYJNOŚCI TO NASZ PRIORYTET


Więcej informacji można znaleźć na stronie projektu:  www.grupaprofesja.com/mwso

Projekt „Międzynarodowa współpraca się opłaca. Granty na komponent współpracy ponadnarodowej dla beneficjentów projektów standardowych realizowanych w zakresie celów tematycznych 8–11 współfinansowanych z EFS w ramach PO WER lub RPO w perspektywie finansowej 2014–2020” został wybrany do dofinansowania w wyniku przeprowadzonego przez Centrum Projektów Europejskich konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-007/17. Dofinasowanie z UE: 11 502 138,39 zł. Środki na wypłatę grantów pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego.

WSPIERANIE INNOWACYJNOŚCI TO NASZ PRIORYTET

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.