<a><strong>Wyłoniono 50+ najpopularniejszych skrótów i akronimów biznesowych</strong></a><strong>. Przekonaj się, ile z nich rozpoznajesz</strong>
Przeczytasz w 3 minuty

Wyłoniono 50+ najpopularniejszych skrótów i akronimów biznesowych. Przekonaj się, ile z nich rozpoznajesz

Platforma edukacyjna do nauki języków obcych Preply przeprowadziła analizę popularnych skrótów używanych w języku angielskim w kontekście biznesowym i przygotowała zestawienie 50 najczęściej stosowanych. Wiele z tych skrótów stało się już integralną częścią języka polskiego. Czy jesteś pewien, że używasz ich poprawnie? CEO, OOTO, TBA – to tylko niektóre z przykładów.

Wydajność komunikacji głównym powodem stosowania skrótów

Preply przeanalizowało setki skrótów i akronimów, wyłaniając spośród nich ponad 50 najczęściej stosowanych w języku biznesowym. Wiele z tych zwrotów jest już częścią codziennego języka także w Polsce. Specjaliści jako przyczynę ich powstawania i ekspansji wskazują konieczność szybkiej, a jednocześnie zrozumiałej komunikacji. 

„W świecie biznesu wydajność komunikacji ma nadrzędne znaczenie. Szybka komunikacja oznacza krótkie komunikaty. A to wiąże się z powstawaniem skrótów i akronimów. Akronimy mogą służyć jako skróty terminów branżowych, umożliwiając profesjonalistom bardziej efektywną komunikację w ich konkretnej dziedzinie.” – komentuje Sylvia Johnson, Ekspert ds. umiejętności językowych i międzykulturowych w Preply.

Polscy pracodawcy, a stanowiska o zagranicznych nazwach

Duże polskie korporacje coraz chętniej sięgają po nazwy stanowisk zapożyczone z języka angielskiego. Dawny dyrektor dziś zastępowany jest CEO, a jego zastępca to coraz częściej Assistant Director. Preply wyłoniło 11 powszechnie stosowanych na świecie skrótów dla nazw stanowisk:

 • CEO – Chief Executive Officer (dyrektor generalny)
 • CFO – Chief Financial Officer (dyrektor finansowy) 
 • COO – Chief Operations Officer (dyrektor ds. operacyjnych)
 • CPA – Certified Public Accountant (biegły księgowy)          
 • CAO – Chief Analytics Officer (dyrektor ds. analiz)  
 • CFP – Certified Financial Planner (dyplomowany planista finansowy)        
 • PM – Project Manager (menedżer projektu) 
 • CTO – Chief Technology Officer (dyrektor ds. technicznych)          
 • HRM – Human Resource Manager (kierownik działu kadr) 
 • PA – Personal Assistant (asystent)  
 • AD – Assistant Director (zastępca dyrektora)          

„Praca w środowiskach międzynarodowych wymusiła na nas stworzenie uniwersalnego kodu, który ułatwia komunikację zarówno wewnątrz korporacji, jak i w obrębie całego sektora. Ujednolicone nazewnictwo stanowisk pozwala szybko ocenić pozycję danego pracownika osobom z zewnątrz” – zauważa Sylvia Johnson z Preply.

Angielskie skróty i akronimy opanowały już wiele sektorów

Inne badanie Preply przeprowadzone w tym roku ujawniło, że Polacy używają anglicyzmów całkiem chętnie. Połowa z nich uznaje je za naturalną część biznesowej komunikacji, a 39% podkreśla, że niektóre ze stosowanych przez nich zwrotów nie mają polskich odpowiedników.

Lista zaproponowana przez Preply dzieli popularne skróty na kilka sektorów: te związane ze start-upami, zasobami ludzkimi, branżą finansową, a także ze sprzedażą i reklamą.

Skróty biznesowe dla start-upów

 • MVP – Minimum Viable Product (produkt o kluczowej funkcjonalności)     
 • R&D – Research & Development (badania i rozwój)
 • SEO – Search Engine Optimization (narzędzia/wtyczki wspomagające optymalizację stron) 
 • SME – Small / Medium Enterprise (małe i duże przedsiębiorstwa) 
 • SMM – Social Media Marketing (marketing w mediach społecznościowych)          
 • TLD – Top Level Domain (domena najwyższego poziomu) 
 • UI – User Interface (interfejs użytkownika)   

Skróty biznesowe dotyczące zasobów ludzkich

 • HR – Human resources (zasoby ludzkie)     
 • PR – Public relations (public relations)         
 • GC – General counsel (radca prawny)         
 • PTE – Part-time employee (pracownik niepełnoetatowy)    
 • FTE – Full-time employee (pracownik pełnoetatowy)          
 • PTO – Paid time off (płatny urlop)    
 • QC – Quality control (kontrola jakości)         
 • TOS – Terms of Service (warunki świadczenia usługi)        

Skróty biznesowe w branży finansowej

 • ACCT – Account (konto)       
 • AIR – Assumed Interest Rate (szacowana stopa procentowa)        
 • GNP – Gross National Product (produkt narodowy brutto)  
 • P/E – Price to earnings ratio (stosunek cen do płac)
 • EPS – Earnings per share (wskaźnik zysk na akcję)           
 • OC – Opportunity cost (koszt alternatywny) 
 • ROA – Return on assets (rentowność majątku)       
 • ROE – Return on equity (zwrot z kapitału własnego)           
 • APR – Annual Percentage Rate (roczna stopa procentowa)           
 • AP – Accounts Payable (zobowiązania z tytułu dostaw i usług)      
 • CR – Conversion rate (kurs) 

Skróty biznesowe dotyczące sprzedaży i reklam

 • API – Application Program Interface (interfejs programowania aplikacji)    
 • CTR – Click through rate (współczynnik klikalności)
 • CX – Customer Experience (doświadczenie klienta)
 • DMP – Data Management Platform (platforma zarządzania danymi)         
 • PPV – Pay Per View (płatna usługa oglądania treści multimedialnych)      
 • CPC – Cost per click (koszt kliknięcia)         
 • WOMM – Word of Mouth Marketing (marketing szeptany)  
 • Comp. – Dać coś za darmo. 

Specjaliści językowi przestrzegają przed bezrefleksyjnością

Listę zamyka kategoria, jaką jest „komunikacja ogólna”. Znalazły się tu skróty i akronimy stosowane w codziennej mowie korporacyjnej oraz komunikacji e-mailowej.

Skróty biznesowe do komunikacji ogólnej

 • ASAP – As soon as possible (najprędzej jak to możliwe)    
 • FYI – For your information (dosł. do Twojej wiadomości)    
 • TBA – To be announced (dosł. zostanie podane do wiadomości)   
 • TBD– To be decided (dosł. zostanie ustalone)        
 • OOTO – Out of the office (dosł. poza biurem)         
 • CC – Copy to (dosł. kopia do)           
 • Re: – Referring to (dosł. odnośnie do)

Więcej na temat wyników tego badania można przeczytać tutaj.

„Dziś prawie każdy zna już takie sformułowania jak ASAP, feedback czy brief. Problem pojawia się, gdy ktoś używa zapożyczonego zwrotu bezrefleksyjnie, nieświadomie przeinaczając jego znaczenie lub sięga po niego w rozmowie z osobą spoza branży. Przy skrótach jest szczególnie łatwo o nieporozumienia, dlatego ich znaczenia warto się po prostu nauczyć. Niestety nie każdy to robi” – podkreśla przedstawicielka Preply.

Badania to potwierdzają. Według ankiety przeprowadzonej przez zespół Preply w 2023 roku jedna na cztery osoby przyznaje, że w środowisku pracy natknęła się na anglicyzmy, których znaczenia nie zna.

 Źródło: Preply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.