Aby odnieść sukces w przyszłości firmy muszą zadbać o cyfrowe umiejętności swoich pracowników
Przeczytasz w 2 minuty

Aby odnieść sukces w przyszłości firmy muszą zadbać o cyfrowe umiejętności swoich pracowników

Ponieważ innowacje technologiczne przyspieszają transformację wszystkich aspektów funkcjonowania społeczeństwa, przejście do całkowicie cyfrowego świata sprawia, że posiadanie umiejętności cyfrowych przez współczesnych pracowników stało się niezbędne. Podczas gdy zapotrzebowanie na umiejętności cyfrowe jest duże, dostępność osób je posiadających jest wciąż niewystarczająca. Przyciągnięcie i zatrzymanie pracowników z umiejętnościami cyfrowymi jest coraz częściej największym wyzwaniem dla firm.

Rozdźwięk powiększa się nie tylko między osobami posiadającymi i nieposiadającymi podstawowych umiejętności cyfrowych, lecz także między rodzajami umiejętności, których potrzebuje współczesny personel. Wbrew powszechnemu przekonaniu zaawansowane opanowanie codziennych umiejętności cyfrowych, takich jak korzystanie z mediów społecznościowych czy poruszanie się w sieci, niekoniecznie przekłada się na współpracę w miejscu pracy i szersze kompetencje potrzebne do napędzania wzrostu gospodarczego i wywierania pozytywnego wpływu na społeczeństwo.

W miarę jak wymagania cyfrowe w miejscu pracy rosną, spada przekonanie pracowników, że mogą im sprostać. Tak wynika z nowego raportu „Global Digital Readiness Index” opracowanego przez firmę Salesforce. Badanie przeprowadzone wśród ponad 23 000 pracowników w 19 krajach wykazało, że tylko 27% respondentów czuje się „bardzo dobrze wyposażonych” w zasoby potrzebne do zdobycia umiejętności cyfrowych, które są obecnie niezbędne do odniesienia sukcesu. Wartość ta spada do 24%, jeśli weźmiemy pod uwagę zasoby, które będą potrzebne w ciągu najbliższych pięciu lat.

We wszystkich branżach obserwujemy rozdźwięk pomiędzy kierownictwem wyższego szczebla, a pracownikami na niższych stanowiskach w zakresie uczestnictwa w edukacji cyfrowej oraz oczekiwań co do gotowości cyfrowej w najbliższej przyszłości. W skali globalnej 57% respondentów na stanowiskach kierowniczych wyższego szczebla uważa, że jako osoby indywidualne będą przygotowane do zdobycia umiejętności cyfrowych niezbędnych w miejscu pracy w ciągu najbliższych pięciu lat, w przeciwieństwie do zaledwie 37% menedżerów i tylko 34% samozatrudnionych.

Nowe podejście do uczenia się

Pierwszym krokiem do umożliwienia przekwalifikowania wszystkich pracowników jest przełamanie stereotypu mówiącego, że jedno pokolenie jest lepiej przygotowane do pracy w zawodach związanych z technologiami cyfrowymi niż inne.

Weźmy na przykład pilną potrzebę podnoszenia kwalifikacji „pokolenia Z”. Chociaż młodsze pokolenia uważają, że mają lepsze opanowanie codziennych umiejętności cyfrowych niż inne pokolenia, szybko oceniają siebie jako „początkujących” w zakresie kilku ważnych umiejętności cyfrowych w miejscu pracy. Są to na przykład: technologie współpracy (33%), administracja cyfrowa (25%), bezpieczeństwo cybernetyczne (18%), handel elektroniczny (22%) i technologie zarządzania projektami (19%).

Podczas gdy młodzi ludzie doświadczali trudności w dostępie do szkoleń, które pozwoliłyby im wnieść wartość dodaną na nowych stanowiskach związanych z technologiami cyfrowymi, jak również awansować w strukturze organizacyjnej, sytuacja ich kolegów w średnim wieku była znacznie trudniejsza. Z naszych ustaleń wynika, że podczas gdy 83% wszystkich respondentów z „pokolenia Z” aktywnie uczy się i szkoli w zakresie umiejętności potrzebnych w ciągu najbliższych pięciu lat, robi to tylko 12% osób z pokolenia powojennego wyżu demograficznego.

Zmiana podejścia do nauki

Kluczowe znaczenie ma zachęcanie do aktywnego uczestnictwa w programach szkoleniowych i inwestowanie w nie. Jest to tym bardziej istotne, jeśli weźmiemy pod uwagę przepaść w liczbie osób aktywnie uczestniczących w szkoleniach z umiejętności cyfrowych wśród wyższej kadry kierowniczej (60%) i menedżerskiej (34%) oraz wśród wykonawców pracujących na własny rachunek (23%).

Aby przełamać bariery utrudniające przekwalifikowanie się, należy zmienić proces rekrutacji, tak aby w mniejszym stopniu skupiał się on na tradycyjnym wykształceniu, a w większym na konkretnych umiejętnościach. Otworzy to stanowiska cyfrowe dla szerszego grona bardziej zróżnicowanych kandydatów oraz przyniesie pozytywne efekty społeczno-gospodarcze.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.