Biznesowa niezależność młodych
Przeczytasz w 2 minuty

Biznesowa niezależność młodych

17 października 2014 roku w hotelu InterContinental w Warszawie odbył się III Polski Dzień Sprzedaży Bezpośredniej, organizowany przez Polskie Stowarzyszenie Sprzedaży Bezpośredniej pod hasłem: Biznesowa niezależność dla młodych. Wydarzenie honorowym patronatem objął Minister Pracy i Polityki Społecznej dr Władysław Kosiniak-Kamysz.

Problemy rynku pracy, nastawienie młodych Polaków do przedsiębiorczości, przeszkody i czynniki motywujące do samozatrudnienia, stymulowanie przedsiębiorczości, mentalność młodego pokolenia i jego funkcjonowanie w biznesie, przykłady młodych przedsiębiorczych były głównymi tematami dzisiejszej konferencji.

Zdefiniowaliśmy grono młodych i przyjrzeliśmy się osobom w wieku 18-25 lat – powiedziała otwierając konferencję Ewa Kudlińska-Pyrz, Przewodnicząca ZarząduStowarzyszenia. Młodzi Polacy zarabiający w biznesie sprzedaży bezpośredniej to ludzie proaktywni, dynamiczni, biorący sprawy w swoje ręce. Ta właśnie grupa wiekowa stanowi obecnie około jednej czwartej wszystkich osób współpracujących z firmami sprzedaży bezpośredniej zrzeszonymi w PSSB. To ludzie, którzy myślą  poważnie o swojej przyszłości, chcą budować długofalowe relacje z klientami oparte na wzajemnym zaufaniu, relacje etyczne, oparte na dobrych praktykach biznesowych. Ci młodzi ludzie już rozumieją, że etyczne działania procentują. Biznesowa niezależność dzięki sprzedaży bezpośredniej jest egalitarna. Pozwala na prowadzenie własnego biznesu sprzedaży bezpośredniej zarówno w metropoliach jak i na terenach nisko zurbanizowanych i wiejskich – powiedziała Ewa Kudlińska-Pyrz.

Dwugłos na temat rynku pracy z udziałem dr. hab. Jacka Męciny, prof. UW, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej i prof. Witolda Orłowskiego, głównego doradcy ekonomicznego PWC, wzbudził wiele emocji wśród uczestników w szczególności u młodego pokolenia przedsiębiorczych Polaków. Młodzi zadawali wiele pytań dotyczących przede wszystkim kosztów pracy, wysokich składek ZUS oraz podatków, jakie ponoszą przedsiębiorcy w Polsce. Koszty te powodują, że liczne nowo powstałe przedsiębiorstwa, po 2 latach prowadzenia działalności i przejściu na wyższą stawkę ZUS, nie są w stanie utrzymać się na rynku. Wiele przedsiębiorstw po prostu jest zamykanych. Brakuje wsparcia ze strony Państwa oraz instytucji wspierających przedsiębiorczość. Wskazywano, że warto obniżyć podatki dla początkujących firm ipodkreślano, że choć nikt nie ma wątpliwości, że w Polsce podatki należy płacić, to jednak należy je znacznie uprościć. Atrakcyjność przedsiębiorczości w relacji do etatu jest na pewno znacznie większa. Jednak brakuje w tej dziedzinie współpracy pomiędzy organami administracji państwowej, legislacyjnej i samymi przedsiębiorcami.

Tematem, który interesował młodych były również preferencyjne kredyty bankowe dla małych przedsiębiorstw umożliwiające im nie tylko start, ale również wspomagające rozwój biznesu. Minister Męcina informował, że  w grudniu 2013 r. Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej wprowadziło pilotażowy program „Pierwszy biznes – wsparcie w starcie”, którego celem jest rozwój przedsiębiorczości oraz tworzenie nowych miejsc pracy, jako elementów rozwoju rynku pracy, przeciwdziałania bezrobociu i promowania zatrudnienia. Program realizowany jest na terenie trzech województw: mazowieckiego, świętokrzyskiego oraz małopolskiego. W ramach programu udzielane są niskooprocentowane pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz pożyczki uzupełniające na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnych (również bezrobotnych skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy). Programem objęci są absolwenci szkół średnich i uczelni wyższych oraz studenci ostatniego roku uczelni wyższych.

Młodzi uczestnicy spotkania zwracali uwagę na brak promocji polskiego przedsiębiorcy, choć państwo znajduje środki finansowe na ochronę wybranych grup społecznych np. górników, rolników, a nie ma strategii promocji polskiej przedsiębiorczości. Pytali również, czemu nie ma w Polsce możliwości odliczenia ZUS-u od dochodów. Jest to kwestia niezwykle istotna z punktu widzenia sprzedawców bezpośrednich, gdzie znaczna większość sprzedawców osiąga niskie dochody (poniżej 1 tys. zł).

Łącznie w konferencji udział wzięło 120 osób.

Transmisję z III Polskiego Dzień Sprzedaży Bezpośredniej można obejrzeć na stronie Stowarzyszenia

http://pssb.pl/pssb/news/details,1,,153,iii-polski-dzien-sprzedazy-bezposredniej.html

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.