Kto musi dokonać wpisu do rejestru BDO? Poradnik z instrukcją
Przeczytasz w 3 minuty

Kto musi dokonać wpisu do rejestru BDO? Poradnik z instrukcją

W dzisiejszym świecie, gdy ochrona środowiska i odpowiedzialne gospodarowanie odpadami stały się priorytetem, niezwykle ważne jest zrozumienie naszych obowiązków jako biznesu, instytucji, czy nawet jednostek w tej sprawie. Jednym z tych obowiązków jest wpis do rejestru Bazy Danych Odpadowych (BDO). Ale kto dokładnie musi to zrobić i jak się za to zabrać?

Co to jest BDO?

BDO jest Rejestrem podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. To system informatyczny zaprojektowany do monitorowania procesu gospodarowania odpadami w Polsce. Dokonanie wpisu do rejestru BDO jest wymogiem prawnym, do którego zobowiązanych jest wiele firm i organizacji. BDO powstało w celu kontroli i doskonalenia procesów gospodarki odpadami, a także dążenia do zrównoważonego rozwoju. Więcej na ten temat można przeczytać w artykule: Sprawozdanie BDO – na czym polega i jak zrobić korektę?

Kto musi dokonać wpisu do rejestru BDO?

Każda firma lub instytucja, która produkuje, transportuje, przetwarza lub utylizuje odpady w związku z wykonywaną działalnością, musi dokonać wpisu do rejestru BDO. Do tego typu podmiotów bardzo często zalicza się: przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe, instytucje publiczne, przedsiębiorstwa transportowe czy firmy zajmujące się gospodarką odpadami. Uściślając, obowiązkiem wpisu do BDO objęte są podmioty, które:

 • Wytwarzają odpady i prowadzą ewidencję odpadów.
 • Wprowadzają na rynek produkty w opakowaniach, pojazdy, oleje, smary, opony, baterie, akumulatory, a także sprzęt elektryczny i elektroniczny.
 • Są producentami, importerami i wewnątrzwspólnotowymi nabywcami opakowań.

Wpisu do BDO muszą też dokonywać jednoosobowe działalności gospodarcze, które spełniają choć jeden z powyższych podpunktów – mogą to być salony fryzjerskie, kosmetyczne, zakłady mechaniki samochodowej czy gabinety stomatologiczne. Należy jednak zauważyć, że wpisu BDO nie muszą dokonywać podmioty prowadzące drobną działalność gospodarczą, które wytwarzają odpady komunalne o podobnym składzie do odpadów generowanych przez gospodarstwa domowe.

Rejestracja do BDO wiąże się z prowadzeniem ewidencji odpadów i są do tego zobligowane przedsiębiorstwa wytwarzające odpady oraz osoby fizyczne, osoby prawne, a także jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które są w posiadaniu odpadów. Wobec tego, niemal wszystkie podmioty mające styczność z odpadami, muszą prowadzić taką ewidencję.

Warto wiedzieć, że przepisy prawa przewidują wyjątki od konieczności prowadzenia inwentarzu i umożliwiają zwolnienie podmiotowe. Istnieje również uproszczona ewidencja, którą mogą prowadzić przedsiębiorcy spełniający szczególne warunki. Te zagadnienia dokładnie można zgłębić w obszernej ustawie lub skorzystać z usług firmy specjalizującej się w zarządzeniu odpadami jak TPO, która nie tylko przekaże niezbędne informacje, ale również dokona za nas wpisu, czy nawet poprowadzi ewidencję BDO i zaopiekuje się wieloma innymi kwestiami związanymi z procesami gospodarki odpadami.

Jeżeli nadal masz wątpliwości, czy na 100% musisz dokonać wpisu do BDO, możesz to sprawdzić za pomocą ankiety na stronie internetowej https://bdo.mos.gov.pl/, klikając „SPRAWDŹ CZY BDO CIĘ OBOWIĄZUJE”. Jeżeli po udzieleniu odpowiedzi nadal masz wątpliwości, czy Twoja działalność podlega wpisowi, skontaktuj się z właściwym Urzędem Marszałkowskim.

Jak zrobić wpis do BDO – instrukcja

Bardzo ważna informacja, której nie można przeoczyć to fakt, że jeśli Twoja działalność podlega wpisowi do Rejestru BDO, musisz uzyskać ten wpis przed jej rozpoczęciem. Rejestracji do BDO można dokonać w Urzędzie Marszałkowskim. Marszałek województwa ma 30 dni od złożenia poprawnego i kompletnego wniosku na wpisanie podmiotu do Rejestru BDO. Złożenie wniosku jest możliwe online na witrynie https://rejestr-bdo.mos.gov.pl/.

 1. Przechodząc na stronę, należy wybrać jeden ze sposobów logowania: Profil Zaufany lub usługa e-dowód.
 2. Po wprowadzeniu loginu i hasła, zostaniesz przeniesiony na swoje konto w Rejestrze.
 3. W menu po lewej wybierz zakładkę Wnioski, następnie guzik Nowy wniosek i Nowy wniosek rejestrowy.
 4. W kolejnych krokach wypełnij wniosek zgodnie z prowadzoną przez ciebie działalnością.
 5. Elementem wniosku jest oświadczenie o spełnieniu wymagań niezbędnych do wpisu do rejestru oraz potwierdzające, że dane zawarte we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym lub oświadczenie o braku okoliczności skutkujących wykreśleniem z rejestru. Oświadczenie składasz pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Musisz w nim potwierdzić, że dane zawarte we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym.
 6. Jeżeli wszystkie pola zostały poprawnie wypełnione, możesz wysłać wniosek.
 7. Do wniosku dołącz kopię dowodu uiszczenia opłaty rejestrowej – jeśli musisz ją zapłacić (100 zł – mikroprzedsiębiorcy lub 300 zł – nie mikroprzedsiębiorcy). Niektórzy przedsiębiorcy muszą do wniosku dołączyć również inne dokumenty.
 8. Po dokonaniu wpisu, marszałek poinformuję podmiot o tym drogą elektroniczną oraz zawiadomi o nadaniu indywidualnego numeru rejestrowego.

Pamiętaj, że BDO umożliwia integrację z systemem firm specjalizujących się w zarządzaniu odpadami. W TPO proces połączenia kont umożliwia automatyczne generowanie kart przekazania odpadów (KPO), podczas odbioru odpadów w systemie BDO w imieniu podmiotu. Instrukcja logowania do systemu BDO i tworzenia klucza dostępowego, umożliwiająca integrację kont jest niezwykle prosta i przebiega w zaledwie 7 krokach. Można ją znaleźć na podstronie TPO Instrukcja Integracji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.