DEBATA „WARSZAWA INNOWACYJNA”
Przeczytasz w 2 minuty

DEBATA „WARSZAWA INNOWACYJNA”

logotypWarszawa

    

DEBATA „WARSZAWA INNOWACYJNA”

 

W latach 2014-2020 działania Unii Europejskiej będą koncentrowały się na realizacji priorytetów sformułowanych w dokumencie „Europa 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu”. Jednym z nich jest rozwój inteligentny (ang. smart growth), polegający na  rozwoju gospodarki opartej na wiedzy i innowacji. Warszawa, jako najważniejszy ośrodek badawczo-rozwojowy w Polsce, nową perspektywę finansową UE powinna wykorzystać do dalszego budowania swej pozycji na tym polu, tak aby skutecznie konkurować z innymi metropoliami w Europie.

Jest to o tyle istotne, że w latach 2007-2013 Warszawa stała się kluczowym beneficjentem środków unijnych
w Polsce. Kwota dofinansowania z funduszy europejskich dla m.st. Warszawy wynosi już ponad 8 mld PLN. Wielkość łącznej interwencji europejskiej w Warszawie jest znacząco większa, jeżeli uwzględniona zostanie wartość projektów realizowanych przez inne podmioty.

W celu wykorzystania szansy rozwojowej, jaką dają środki unijne, ale także sprostania oczekiwaniom

Komisji Europejskiej odnośnie sposobu programowania środków na lata 2014-2020 (w tym uwzględnienie zasad koncentracji i partnerstwa), konieczne jest odpowiednie przygotowanie pod tym względem.
Dlatego m.st. Warszawa postanowiło przeprowadzić cykl debat poświęconych programowaniu środków unijnych na nową perspektywę pod kątem priorytetów określonych w strategii „Europa 2020”:

  1. Warszawa Społeczna (31.01.2013 r.) – rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu (ang. inclusive growth);
  2. Warszawa Innowacyjna (28.02.2013 r.) – rozwój inteligentny (ang. smart growth);
  3. Warszawa Zrównoważona (11.04.2013 r.) – rozwój zrównoważony (ang. sustainable growth).

Ich celem jest wypracowanie stanowiska m.st. Warszawa w sprawie sposobu programowanie środków unijnych na lata 2014-2020, wskazującego na jakie działania i projekty powinny zostać przeznaczone.
Stanowisko zostanie przekazane Pani Elżbiecie Bieńkowskiej, Minister Rozwoju Regionalnego.

Realizacja działań na rzecz budowania innowacyjnej gospodarki będzie bazowała na założeniach przyjętego
w ubiegłym roku programu „Innowacyjna Warszawa 2020”, który zakłada skoncentrowanie działań
na następujących dziedzinach: biotechnologie, energetyka, nanotechnologie, technologie ICT, stanowiące inteligentne specjalizacje (ang. smart specialization) Warszawy.

W myśl koncepcji smart growth miasto stołeczne Warszawa stawia nacisk na wzrost znaczenia sektora badawczo-rozwojowego w gospodarce, rozwój sieci współpracy i zagranicznych powiązań, poprawę ogólnych warunków prowadzenia działalności gospodarczej, a także na stopniowe wdrażanie technologii ICT w obszarach,
które usprawniają zarządzanie miastem, ale również wpływają na większy komfort życia na obszarach urbanizowanych.

Dostosowanie rozwiązań technologicznych do bieżących potrzeb mieszkańców miasta stołecznego stanowi obecnie jedno z kluczowych wyzwań dla Warszawy. Ich realizacja w perspektywie 2020 roku pozwoli aspirować do miana jednej z najważniejszych stolic europejskich.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.