Międzynarodowy przekaz pieniężny: odpowiedzi na najczęstsze pytania o wymianę walut
Przeczytasz w 3 minuty

Międzynarodowy przekaz pieniężny: odpowiedzi na najczęstsze pytania o wymianę walut

Każdy kraj ma swoją walutę. Polska ma złote, Litwa, Niemcy, Słowacja – euro, Wielka Brytania – funty szterlingi itp. Waluta nadaje krajowi wyjątkowość i w większości przypadków pozytywnie wpływa na gospodarkę. Jednak w przypadku przelewów międzynarodowych kursy walut i ich wahania rodzą wiele pytań i wątpliwości. Co więc powinieneś wiedzieć, aby uzyskać najlepszy stosunek jakości do ceny?

Co to jest kurs wymiany walut i dla kogo jest ważny?

Jak już wspomnieliśmy wcześniej, prawie każdy kraj ma swoją walutę, która jest inaczej wyceniana. Możesz tego doświadczyć wykonując przekaz pieniężny za granicę.

Kiedy zamieniasz walutę swojego kraju na inną, kupujesz pieniądze. A suma, którą płacisz pokazuje, ile waluta używana w twoim kraju jest warta w walucie obcej. Oczywiście, nigdy nie można być pewnym, ile będzie wynosić kurs walut następnego dnia. W każdym kraju cena waluty zmienia się zgodnie z prognozami społecznymi i gospodarczymi kraju.

Rodzaje kursów wymiany walut

Według Wikipedii, „w klasycznym podejściu występuje podział na kursy płynne (w pełni kształtowane przez mechanizm rynkowy) oraz kursy sztywne (w których kurs wymiany ustalony jest przez państwo). Z czasem pojawiły się kursy mieszane (kurs walutowy kształtowany jest rynkowo w ograniczonym zakresie). Pierwotnie mieszane kursy nazywano kursami stałymi, ale obecnie nazwa ta przez wielu ekonomistów jest stosowana jako synonim kursu sztywnego.”

Płynne kursy wymiany walut. Forex lub rynek walutowy określa większość kursów walut. Stawki te ulegają ciągłym zmianom, ponieważ wpływa na nie otwarty rynek (popyt i podaż na światowych rynkach walutowych). Dlatego, jeśli rośnie zapotrzebowanie na jedną walutę, wzrasta również wartość tych pieniędzy. W przeciwnym wypadku, jeśli popyt na walutę spadnie, zmniejszy się również wartość tej waluty.

Stałe kursy walut. Chociaż jest ich niewiele, pewne kraje stosują stałe kursy walutowe za pośrednictwem swojego banku centralnego, na przykład Arabia Saudyjska i Chiny. Kraje te ustalają swoje kursy wymiany w stosunku do innych głównych walut światowych, takich jak euro czy dolar amerykański. Oczywiście, podaż i popyt mogą się zmieniać w czasie. Dlatego rządy muszą interweniować bezpośrednio (lub pośrednio) na rynku walutowym, aby ustabilizować kurs walutowy. Na przykład wykorzystują rezerwy walutowe, aby wpływać na rynek walut obcych.

Co wpływa na kurs wymiany walut?

Zwykle na wartość różnych walut może wpływać kilka czynników. Główne trzy, to stopa inflacji, podaż pieniądza oraz warunki polityczne i gospodarcze.

  • Stopy inflacji pokazują, jak rośnie ogólna cena towarów i usług.Niska inflacja wskazuje na dobrą gospodarkę.Jednak gdy inflacja rośnie zbyt mocno, gospodarka staje się niestabilna, co prowadzi do deprecjacji waluty.
  • Podaż pieniądza to ilość waluty w obiegu.Jeśli podaż pieniądza danego kraju wzrasta, oznacza to, że spada koszt pożyczania waluty.Ceny mogą jednak wzrosnąć, gdy gospodarka danego kraju ma za dużo pieniędzy, a podaż towarów nie wzrasta odpowiednio.
  • Wiodącymi wskaźnikami ekonomicznymi, które mogą wpływać na zmiany kursu waluty są zmiany podaży pieniądza, stopy procentowe, stopy inflacji, produkt krajowy brutto, stopa bezrobocia i bilans handlowy. Załóżmy, że te wskaźniki są silne. W takim przypadku kraj ma niską stopę bezrobocia i silny bilans handlowy (całkowity eksport kraju jest mniejszy niż całkowity import), jego waluta będzie miała tendencję do aprecjacji, podobnie jest przy stabilnych warunkach politycznych. Waluta może zyskać na wartości, jeśli polityka danego kraju jest stabilna i przewiduje się wzrost gospodarczy. Z drugiej strony, jeśli w kraju są niepokoje, waluta staje się mniej atrakcyjna, a popyt na nią spada.

Jak uzyskać najlepszy kurs wymiany, przesyłając pieniądze za granicę?

Kiedy przesyłasz pieniądze za granicę, gdzie waluta jest inna niż w twoim kraju, potrzebna będzie jej wymiana. Czasami odbiorca może nie otrzymać dokładnej kwoty pieniędzy, którą chciałeś wysłać z powodu wahań kursów wymiany. Tak więc, jeśli oczekujesz najlepszego stosunku jakości do ceny, waluta twojego kraju powinna być silniejsza niż waluta kraju, do którego chcesz wysłać pieniądze. Oczywiście pamiętaj, że na ostateczną cenę składa się nie tylko wymieniana waluta. Istnieją dwa rodzaje opłat – opłata za wymianę waluty oraz opłata za przelew, która zależy od kwoty wysłanych pieniędzy i kraju docelowego. Firmy zajmujące się międzynarodowymi przelewami pieniężnymi często umożliwiają klientom sprawdzenie kursu wymiany i ostatecznej ceny usługi przed dokonaniem przelewu. Wystarczy wejść na stronę firmy oferującej międzynarodowe przekazy pienięże, znaleźć arkusz kalkulacyjny przelewu, uzupełnić wymagane dane, a będzie można zobaczyć, ile wyniesie ostateczna cena.

Międzynarodowe firmy przesyłające pieniądze oferują różne sposoby ich przekazywania i odbierania. Możesz przelać pieniądze z telefonu za pomocą aplikacji mobilnej, komputera lub laptopa, korzystając z witryny internetowej pośrednika lub przesłać pieniądze do stacjonarnej placówki agenta. Możesz także wybrać, w jaki sposób chcesz zapłacić za przelew – kartą debetową lub kredytową, czy gotówką u agenta. Odbiorca może wybrać, czy chce otrzymać pieniądze w gotówce (w placówkach agentów), do swojego portfela mobilnego, czy na konto bankowe. Dzięki temu znalezienie najwygodniejszego sposobu na przelew pieniędzy za granicę nie powinno być trudne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.