Przeczytasz w 3 minuty

Nowa Strategia Grupy Inter Polska na lata 2018-2020

INTER:  gromadzenie i przetwarzanie wiedzy o Kliencie i jego zmieniających się potrzebach, dostosowywanie procesów obsługowych do hybrydowego Klienta – w nowych kierunkach i celach strategicznych  Grupy INTER w Polsce

Grupa INTER w Polsce ogłasza strategię na lata 2018 – 2020. Dalsza koncentracja na kompleksowej obsłudze ubezpieczeniowej rynku ochrony zdrowia, rentowne uczestnictwo w rozwoju rynku ubezpieczeń zdrowotnych, wzrost udziału w rynku  masowych ubezpieczeń majątkowych oraz rentowność spółki życiowej – to główne cele strategiczne na najbliższe 3 lata.

W ostatnich latach INTER sukcesywnie umacniał swoją pozycję w czołówce ubezpieczycieli dla sektora medycznego. Zgodnie z założeniami strategii 2015-2017 firma poszerzyła swój rynek docelowy oferując dedykowane programy ubezpieczeniowe dla ratowników medycznych czy fizjoterapeutów. W całym segmencie medycznym INTER osiągnął przez ostatnie 3 lata 13%-owy wzrost liczby klientów. Wzrosła także spontaniczna rozpoznawalność marki INTER w branży medycznej, z poziomu 21,7% w roku 2014 do rekordowego poziomu 32,8% w roku 2017. W minionym roku prawie 8% polis wystawionych było w modelu DMS – Dualnym Modelu Sprzedaży łączącym doradztwo agenta z możliwościami technologicznymi kanału direct.

9 lutego 2018 grupa INTER ogłosiła strategię na kolejne 3 lata. To, co w niej dominuje, to kontynuacja koncentracji na sektorze ochrony zdrowia, wzrost udziału w rynku ubezpieczeń zdrowotnych i masowych ubezpieczeń majątkowych oraz transformacja procesów do hybrydowej obsługi Klienta.  W perspektywie finansowej INTER planuje dalszy wzrost przypisu składki do poziomu 170 mln zł w roku 2020 (średnioroczna dynamika 11,3%), przy jednoczesnym obniżeniu wskaźnika szkodowo-kosztowego do poziomu 98,6%. Zysk netto w 2020 roku ma wynieść 8,5 mln zł wobec 6,5 mln w roku 2017. Spółka życiowa ma osiągnąć dodatni wynik finansowy w roku 2020, przy średniorocznej, 14%-owej dynamice przypisu.

Nowa Strategia Grupy Inter Polska na lata 2018-2020

„Rozwój INTER-u zależy w dużej mierze od rozwoju rynku medycznego w Polsce” – mówi Janusz Szulik, Prezes Zarządu spółek INTER Polska. „A ten stale się zmienia, specjalizuje, podlega nowym regulacjom prawnym. Chcemy być ubezpieczycielem pierwszego wyboru dla branży medycznej. Zaplanowaliśmy w najbliższych 3 latach wprowadzenie nowej oferty dla kilku kolejnych grup zawodowych związanych z ochroną zdrowia. Czeka nas głęboka zmiana procesów obsługowych tak, by nasi Klienci po każdej interakcji z firmą byli zadowoleni z faktu, że wybrali nas jako swojego ubezpieczyciela” – podkreśla Janusz Szulik.

Strategia TU INTER Polska S.A. na lata 2018-2020

 1. Osiągnąć planowany zysk netto
 2. Osiągnąć planowany przypis składki
 3. Osiągnąć planowaną wielkość wskaźnika combined ratio
 4. INTER ubezpieczycielem pierwszego wyboru dla sektora ochrony zdrowia
 5. Wzrost udziału ubezpieczeń zdrowotnych w portfelu
 6. Osiągnięcie wysokiego poziomu satysfakcji Klientów końcowych
 7. Kompetentny i niezawodny partner dla Pośredników
 8. Zwiększenie efektywności sprzedażowej
 9. Transformacja procesów do hybrydowej obsługi Klienta
 10. Zwiększenie zaangażowania i kompetencji Pracowników i Partnerów

Strategia TU INTER-ŻYCIE Polska S.A. na lata 2018-2020

 1. Wzrost składki powyżej rynku
 2. Dynamiczny wzrost sprzedaży do Klientów spółki majątkowej
 3. Systematyczna poprawa wskaźnika szkodowo-kosztowego
 4. Zwiększenie liczby Klientów w ubezpieczeniach na życie w branży medycznej poza postępowaniami przetargowymi
 5. Wsparcie działalności INTER-ŻYCIE Polska silną marką INTER w środowisku medycznym       i ochrony zdrowia
 6. Skuteczne wdrożenie kompleksowych ofert opartych na trwałych wyróżnikach konkurencyjnych
 7. Zwiększenie zaangażowania i kompetencji Pracowników i Partnerów

###

Nowa Strategia Grupy Inter Polska na lata 2018-2020

Grupa INTER w Polsce to dwa towarzystwa ubezpieczeń: TU INTER Polska S.A. i TU INTER-ŻYCIE Polska S.A. oraz spółka INTER Assisstance Sp. z o.o. Akcjonariuszem towarzystw jest niemiecka Grupa Ubezpieczeniowa INTER, której początki sięgają 1926 roku, a dziś jest ona jedną z wiodących marek w Niemczech oferujących ubezpieczenia zdrowotne oraz specjalistyczne programy ubezpieczeniowe. Oferta Grupy INTER w Polsce obejmuje ubezpieczenia medyczne, zdrowotne, majątkowe oraz ubezpieczenia na życie, skierowane zarówno do Klientów indywidualnych, jak i instytucjonalnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.