Prognoza walutowa dla PLN – raport specjalny Ebury
Przeczytasz w 3 minuty

Prognoza walutowa dla PLN – raport specjalny Ebury

Najważniejszym czynnikiem wpływającym na kondycję rynków walutowych są w ostatnich miesiącach trendy w światowej polityce gospodarczej. Po ostatnich doniesieniach z amerykańskiego rynku pracy, decyzja Rezerwy Federalnej o podwyższeniu stóp procentowych wydaje się być nieunikniona – podwyżka najpewniej nastąpi jeszcze w grudniu tego roku. Bank Anglii prawdopodobnie podąży śladem USA w połowie 2016 roku, tymczasem Europejski Bank Centralny zmierza raczej ku łagodzeniu polityki pieniężnej.

Zaostrzenie polityki monetarnej ze strony FED, spowolnienie gospodarcze w Chinach oraz gwałtowna deprecjacja juana, spowodowały masową wyprzedaż większości walut gospodarek wschodzących, w szczególności w krajach gdzie ropa naftowa jest głównym surowcem eksportowym.

STOPY PROCENTOWE (NA RAZIE) BEZ ZMIAN

Analizując natomiast krajową gospodarkę, Narodowy Bank Polski spełnił nasze oczekiwania i na listopadowym posiedzeniu po raz kolejny pozostawił stopy procentowe na stałym poziomie. Co prawda decydenci zdają się być podzieleni co do tego jak powinna wyglądać polityka pieniężna w najbliższych miesiącach, jednak wszystko wskazuje na to, iż główna stopa procentowa pozostanie niezmieniona, głównie za przyczyną negatywnego poziomu inflacji, która nadal kształtuje się poniżej docelowego poziomu 2.5%. Potencjalne zmiany będą jednak zależne od nowego składu Rady Polityki Pieniężnej, która zostanie utworzona w lutym 2016 roku. Większość analityków uważa za prawdopodobne możliwość dalszych cięć, jako że nowa rada najpewniej będzie sprzyjała łagodzeniu polityki pieniężnej.

DEFLACYJNY TREND

Rekordowe obniżenie stopy procentowej w marcu do poziomu 1.5% początkowo pomogło inflacji się odbić od ujemnych poziomów, jednak jej wrześniowy odczyt okazał się bardzo niski i nadal pozostaje na poziomie -0.8%. Trendom deflacyjnym sprzyja przede wszystkim brak presji kosztowej.

Poziom inflacji w Polsce (2013-2015)

1

źródło: Thomson Reuters Datastream

Solidny wzrost gospodarczy, poprawa na krajowym rynku pracy, a także zanikające efekty niskich cen surowców są jednak optymistycznym znakiem, iż inflacja powinna w najbliższym czasie wzrosnąć. Według prognoz NBP tempo wzrostu cen powinno ulec pozytywnym zmianom jeszcze pod koniec bieżącego roku. Jest to jednak dość optymistyczna prognoza, biorąc pod uwagę fakt, iż ceny surowców są nadal bardzo niskie.

SOLIDNY WZROST GOSPODARCZY

Pomimo negatywnych trendów inflacyjnych, wzrost gospodarczy pozostaje niezwykle silny, znacznie wyprzedzając gospodarki krajów strefy euro w drugim i trzecim kwartale 2015.

Roczny wzrost PKB (2012 – 2015)

2

źródło: Thomson Reuters Datastream

Najnowsze prognozy ekonomiczne NBP przewidują, iż polska gospodarka będzie rosnąć na poziomie 3.5% przynajmniej przez kolejne 18 miesięcy. Tak dobry wynik jest napędzany głównie silny popytem na krajowym rynku, w przeciwieństwie do innych państw Europy Środkowej gdzie gospodarki są zależne w większości od eksportu do krajów strefy euro.

Ozdrowieniu gospodarczemu bez wątpienia pomaga także lepsza sytuacja na rynku pracy. Poziom bezrobocia we wrześniu wyniósł 9.7% (najniższy wynik od sześciu lat), a wzrost płac w dalszym ciągu wyprzedza poziom inflacji. Poprawie uległo także saldo obrotów bieżących, które przez większość roku odnotowało nadwyżkę. Zmalał także dług publiczny, który obecnie wynosi około 50% PKB.

Kurs EUR/PLN (2011- 2015)

3

źródło: Thomson Reuters Datastream

CZYNNIKI POLITYCZNE

Jedną z obaw inwestorów jest jednak bezprecedensowy wynik wyborów parlamentarnych który umożliwił partii PiS samodzielne rządzenie krajem – jeśli wierzyć obietnicom wyborczym, reformy konserwatywnej partii mogą zaważyć na przyszłych wynikach gospodarczych kraju.

PROGNOZA DLA ZŁOTEGO

Stabilna polityka pieniężna Narodowego Banku Polskiego oraz spodziewane przedłużenie skupu aktywów przez Europejski Bank Centralny w grudniu powinno wzmocnić polski pieniądz wobec waluty eurolandu i pozwolić mu na stabilną pozycję wobec euro w trakcie 2017.

Odwrotnie będzie się natomiast kształtować kurs złotego do dolara – biorąc pod uwagę podwyżkę stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych jeszcze w grudniu 2015, spodziewamy się osłabienia polskiej waluty w stosunku do USD oraz utrzymania tej pozycji co najmniej przez następny rok.

USD
Autor:
Enrique Diaz – Alvarez
Dyrektor ds. Oceny Ryzyka Ebury
Londyn, 10.11.2015 r.

Informacje zawarte w tej wiadomości służą wyłącznie do celów informacyjnych. Nie stanowią one porady finansowej lub jakiejkolwiek innej porady, mają charakter ogólny i nie są specyficzne dla danego adresata. Przed skorzystaniem z tych informacji w jakichkolwiek celach należy zasięgnąć niezależnej porady.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.