Zmiany w Zarządzie Stowarzyszenia Branży Eventowej
Przeczytasz w 3 minuty

Zmiany w Zarządzie Stowarzyszenia Branży Eventowej

25 listopada Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Branży Eventowej wybrało podczas posiedzenia nowe władze SBE. W wyniku głosowania, które zainicjowane zostało przez dymisję dotychczasowego Prezesa Stowarzyszenia, Andrzeja Bagniuka, na czele Zarządu Stowarzyszenia stanęła Marta Dunin-Michałowska, dotychczasowa Wiceprezes Zarządu SBE ds. Komunikacji. Walne Zgromadzenie powołało także nowego Członka Zarządu, a Zarząd wybrał Wiceprezesów.  

W wyniku głosowania Walnego Zgromadzenia Członków SBE, większością głosów, do Zarządu SBE powołane zostały: Marta Dunin-Michałowska na stanowisko Prezesa Zarządu oraz Żaneta Berus na stanowisko Członka Zarządu. Olga Krzemińska-Zasadzka została powołana przez Zarząd do funkcji Wiceprezesa.

Głosowanie nad kształtem nowego Zarządu zostało wprowadzone do porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Branży Eventowej po złożeniu dymisji przez dotychczasowego Prezesa Stowarzyszenia – Andrzeja Bagniuka.

„Misją Stowarzyszenia Branży Eventowej jest pozytywny wkład w budowanie i rozwój polskiej branży eventowej. Realizacja tej misji wiąże się z licznymi obowiązkami i działaniami o charakterze wizerunkowym i edukacyjnym, które wymagają dużego zaangażowania i poświęcenia. Moje obowiązki poza Stowarzyszeniem nie pozwalają mi na przeznaczenie na pracę na rzecz SBE satysfakcjonującej ilości czasu, dlatego podjąłem decyzję o tym, by oddać przewodnictwo nad SBE w ręce osób, które mogą poświęcić się temu odpowiedzialnemu zadaniu w większym wymiarze. Nadal pozostaję członkiem SBE i będę kibicował nowemu Zarządowi w jego działaniach na rzecz realizacji misji Stowarzyszenia” – powiedział składając dymisję Andrzej Bagniuk.

Marta Dunin-Michałowska została wybrana na stanowisko nowego Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Branży Eventowej większością głosów Walnego Zgromadzenia Członków SBE.

„Prezes SBE to odpowiedzialna i wymagająca funkcja. Jako przedstawicielka polskiej branży eventowej od dawna angażuję się w jej rozwój, edukację rynku oraz działania zmierzającego do tworzenia pozytywnego wizerunku branży. Dlatego, mimo licznych zajęć związanych z prowadzeniem własnej firmy, postanowiłam podjąć wyzwanie i przyjąć wybór Walnego Zgromadzenia Członków SBE. Bardzo dziękuję za powierzone mi zaufanie i zobowiązuję się do wypełniania tej misji – bo tak tę funkcję traktuję – najlepiej, jak to możliwe” – powiedziała po wyborze na stanowisko Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Branży Eventowej Marta Dunin-Michałowska (poza SBE Prezes Mea Group).

Wiceprezesem Zarządu została Olga Krzemińska-Zasadzka, dotychczasowy Członek Zarządu.

„Stowarzyszenie Branży Eventowej to organizacja, która zrzeszając trzy główne filary rynku eventowego – agencje eventowe, podwykonawców i lokalizacje – dąży do jego integracji, profesjonalizacji i przede wszystkim budowania obowiązujących, spójnych standardów jakości. Naszym celem, jako Zarządu SBE, było i będzie wspieranie naszych członków i tworzenie dla nich sprzyjających warunków biznesowych w nadal młodej, ale dynamicznie rozwijającej się polskiej branży eventowej” – powiedziała Olga Krzemińska-Zasadzka po wyborze na Wiceprezesa Zarządu SBE.

Na stanowisku Wiceprezesa Zarządu pozostał na kolejną kadencję Adam Zagajewski, a w funkcji Członka Zarządu – Anna Nowakowska. Do Zarządu SBE weszła natomiast, reprezentująca EXPO XXI Warszawa, Żaneta Berus. Lokalizacja, którą zarządza dołączyła do grona członków SBE w lipcu 2014 r.

„Jako reprezentantka lokalizacji, czyli istotnego podmiotu na rynku usług eventowych, cieszę się ogromnie z wyboru do Zarządu, dzięki któremu będę mogła mieć bezpośredni wpływ na pozytywne zmiany w polskiej branży spotkań. Na nowym stanowisku dołożę wszelkich starań, aby przyczynić się do budowania lepszych warunków do działalności eventowej w Polsce, a także do tworzenia nowych standardów jakości w obsłudze Klientów przez lokalizacje oraz we współpracy z nimi” – podsumowała swój wybór do Zarządu SBE Żaneta Berus, Prezes Zarządu i Dyrektor Zarządzający EXPO XXI Warszawa.

Z obecności w Zarządzie zrezygnował natomiast i swoją kandydaturę wycofał Robert Pływacz z Agencji RAKI, który swoją decyzję umotywował względami zdrowotnymi. Agencja RAKI pozostaje członkiem SBE, a Robert Pływacz będzie angażował się w jego działalność, ale w mniejszym wymiarze niż wymagała tego dotychczasowa funkcja w Zarządzie Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie Branży Eventowej za swoje główne cele stawia budowanie pozytywnego wizerunku polskiego rynku organizacji eventów, popularyzację i profesjonalizację zawodu Event Managera oraz edukację w tym zakresie. Wszystkie zachodzące w Stowarzyszeniu zmiany, w szerszym wymiarze podyktowane są wcześniejszą decyzją SBE o intensyfikacji swoich dotychczasowych działań oraz tworzeniu nowych inicjatyw w bieżącym roku oraz kolejnych latach.  Zaplanowane działania mają charakter edukacyjny, wizerunkowy oraz integrujący przedstawicieli polskiego rynku eventowego i stopniowo są wprowadzane w życie. Do ważnych, zrealizowanych przez SBE w 2014 roku inicjatyw należą: zakończenie II i rozpoczęcie III edycji Studium Event Management przy Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, zainicjowanie i organizacja cyklu debat branżowych we współpracy z magazynem BRIEF, poruszających istotne dla branży tematy i problemy, a także organizacja I edycji poświęconej event marketingowi konferencji branżowej – Event Biznes. Druga edycja wydarzenia planowana jest przez Stowarzyszenie Branży Eventowej na pierwszą połowę 2015 roku. 17 marca 2015 roku na Stadionie Narodowym SBE zorganizuje także, w ramach Meetings Week Poland, konferencję zatytułowaną „Zarządzanie bezpieczeństwem wydarzeń”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.