Ceny transferowe - jak sporządzić dokumentację w 2020 roku?
Przeczytasz w 3 minuty

Ceny transferowe – jak sporządzić dokumentację w 2020 roku?

Rok 2019 przyniósł znaczące zmiany w zakresie cen transferowych. O ile sporządzenie dokumentacji w ubiegłym roku do pewnego momentu mogło nastąpić na nowych bądź starych zasadach, o tyle w 2020 roku należy stosować przepisy ustawy CIT, które weszły w życie w od 1 stycznia 2019 roku. Co to oznacza dla podatników?

Kiedy należy sporządzić dokumentację cen transferowych?

Z obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych należy wywiązać się do końca 9 miesiąca po zakończeniu roku obrotowego. W praktyce oznacza to, że dokumentację za rok podatkowy rozpoczynający się 1 stycznia 2019 złożymy na koniec września 2020. Co istotne, w bieżącym roku, podatnik nie może już dokonywać wyboru, wedle jakich zasad chce sporządzić dokumentację TP, musi zatem dostosować się do nowych przepisów. W dużej mierze sprowadza się to do konieczności złożenia nowego elektronicznego formularza TP-R oraz złożenia Oświadczenia TP. To właśnie na podstawie TP-R podatnicy mogą być typowani przez organy podatkowe do kontroli.

Sprawozdanie TP-R a nowy formularz

Jakie informacje powinny znaleźć się w nowym formularzu TP-R? Dotyczą one przede wszystkim informacji finansowych podatnika oraz odnoszących się do podmiotów powiązanych. Uwzględnić należy również dane dotyczące stosowanych metod i cen transferowych. Znaczenie ma jednocześnie uwzględnienie wskaźników rentowności. Jak zatem widać, wypełnienie nowego formularza TP-R wiąże się z koniecznością prowadzenia szczegółowych ewidencji dotyczących transakcji z podmiotami powiązanymi, w tym informacji na temat ogólnej rentowności podmiotu – z wykorzystaniem wskaźników poziomu zysku, takich jak marża operacyjna, zwrot z aktywów, rentowność kapitału własnego czy marży brutto. W przypadku niektórych firm może to oznaczać zmianę dotychczasowych systemów księgowych w taki sposób, aby dostosować je do wymogów nowych regulacji.

W związku z tym, że formularz TP-R będzie stanowił ogromną bazę danych, ma stać się narzędziem analitycznym dla administracji skarbowej, które umożliwi prowadzenie kompleksowych analiz. Formularz TP-R powinien zostać złożony przez podatników, których obejmuje obowiązek sporządzenia dokumentacji TP, znaczenia nie ma przy tym wielkość przedsiębiorstwa. Co istotne w ograniczonym zakresie dotyczy również podatników zwolnionych z konieczności posiadania tego rodzaju dokumentacji.

Ważne!

Za rok 2019 konieczne będzie złożenia oświadczenia TP pod rygorem odpowiedzialności karnoskarbowej wszystkich członków zarządu o zgodności stosowanych cen transferowych z warunkami rynkowymi.

Zmiana charakteru transakcji z podmiotami powiązanymi

Ważną informację stanowi fakt, iż organy podatkową mogą dokonać tzw. reklasyfikacji transakcji z podmiotem powiązanym i samodzielnie ocenić skutki podatkowe tej zmiany. To jedna z nowości, jakie wynikają z nowelizacji ustawy, która weszła w życie dnia 1 stycznia 2019 roku. To jednak nie wszystko. Organy podatkowe mogą także uznać, że transakcja miała jedynie charakter pozorny bądź w ogóle się nie odbyła. Przysługuje im także prawo do nałożenia dodatkowego podatku (exit fee)
Obowiązek złożenia dokumentacji TP – sankcje

Podatnika, który nie dopełnił obowiązku w zakresie złożenia oświadczenia lub informacji o cenach transferowych mogą dotknąć sankcje karno-skarbowe które mogą wynieść do 720 stawek dziennych.

Znowelizowane przepisy o cenach transferowych wprowadzają także instytucję dodatkowego zobowiązania podatkowego, które może wynieść od 10% do 30 % sumy nienależnie wykazanej lub zawyżonej straty podatkowe lub niewykazanej korzyści podatkowej.

Nowe progi dokumentacyjne

Zmiany w przepisach wprowadzają także nowe progi dokumentacyjne w zakresie cen transferowych, które wynoszą odpowiednio 10 mln i 2 mln. Wyższa kwota dotyczy transakcji towarowych i finansowych, zaś niższa transakcji usługowych i o innym charakterze. Ponadto, podatnicy, którzy mają obowiązek przygotować dokumentację lokalną, muszą jednocześnie przeprowadzić analizą porównawczą, odrębną dla każdej z przeprowadzonych transakcji. Oznacza to zatem, że dokumentacja lokalna ma obowiązek zawierać analizę cen transferowych (benchmark).

Kogo dotyczą zwolnienia z obowiązków dokumentacyjnych?

Wytypowane zostały grupy transakcji, które nie wymagają przygotowania Local Files. Zaliczają się do nich m.in.:

  • transakcje między spółkami tworzącymi podatkową grupę kapitałową,
  • transakcje, których wartość nie stanowi trwale przychodu lub kosztu uzyskania przychodu,
  • transakcje, w których cena została ustalona w trybie przetargu nieograniczonego (nie dotyczy to transakcji kapitałowych bądź wartości prawnych i niematerialnych),
  • transakcje zawierane pomiędzy podmiotami, których powiązanie wynika wyłącznie z powiązań ze Skarbem Państwa.

To tylko kilka z licznych zmian, jakie obejmują ceny transferowe, do których należy bezwzględnie zastosować się składając dokumentacją za rok 2019. Jak się okazuje obowiązek dokumentacyjny dotyczy ok. 20 tys. polskich firm, lecz szacuje się, że nawet 20% z nich nie posiada odpowiedniej dokumentacji. Warto zatem przyłożyć do tego szczególną uwagę ze względu na dodatkowe sankcje, które związane są z obowiązkami dokumentacyjnymi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.