Kobiety wracają na rynek pracy dzięki wsparciu Henkla i Fundacji Miejsce Kobiet
Przeczytasz w 3 minuty

Kobiety wracają na rynek pracy dzięki wsparciu Henkla i Fundacji Miejsce Kobiet

Zakończyła się kolejna, 7. edycja projektu aktywizacji zawodowej kobiet „W drodze do pracy”. Dane Fundacji „Miejsce Kobiet”, partnera merytorycznego inicjatywy, wskazują, że w 3 miesiące od ukończenia szkolenia już 1/3 uczestniczek tej edycji powróciła do pracy.

Statystyki mierzące efektywność projektu aktywizacji zawodowej dla kobiet „W drodze do pracy”, które prowadzimy od początku realizacji programu czyli od 2013 roku, pokazują jego wysoką skuteczność. Średnio co drugiej uczestniczce udaje się powrócić z sukcesem do zawodowej aktywności. Ten projekt doskonale wpisuje się w politykę różnorodności firmy Henkel, w tym wspierania karier kobiet – mówi Dorota Strosznajder, pełnomocnik ds. odpowiedzialności społecznej w Henkel Polska.

U podstaw sukcesu projektu „W drodze do pracy” leży dokładne zrozumienie potrzeb kobiet pozostających długi czas, co najmniej rok, poza rynkiem pracy. Blisko 3-mięsięczny kurs, w trakcie którego uczestniczki biorą udział między innymi w intensywnym, komplementarnym kursie aktywizacji zawodowej „Spadochron”, pozwala im stopniowo nabierać pewności siebie i odbudowywać wiarę we własne kompetencje i możliwości. Kluczowym elementem programu jest stopniowe pokonywanie kolejnych wewnętrznych i zewnętrznych barier, narosłych podczas przedłużającego się pozostawania poza rynkiem pracy. Dzieje się tak za sprawą elementów coachingowych kursu, np. indywidualnych sesji z trenerami i psychologami.

 – Elementem, który okazał się prawdziwym spoiwem programu „W drodze do pracy” jest wzajemne wsparcie, jakie okazują sobie uczestniczki. Wiele z nich, nawet po kursie, spotyka się nadal, mają grupy wsparcia na Facebooku, dzielą się radami, problemami. To bardzo cenna więź, kapitał społeczny, który procentuje. A nas nic tak nie cieszy jak informacja o tym, że kolejna kursantka znalazła pracę. To motywuje do dalszych działań – mówi Agnieszka Kramm, psycholożka i psychoterapeutka, przedstawicielka zarządu Fundacji Miejsce Kobiet, koordynującej projekt.

W ramach każdej edycji projektu „W drodze do pracy” odbywają się także ćwiczenia z autoprezentacji, symulacje rozmów kwalifikacyjnych, spotkania z doradcą zawodowym, zajęcia z przedsiębiorczości oraz kierunkowe szkolenia zawodowe. Dzięki temu uczestniczki nie mają obaw i decydują się podejmować pracę czasami w  zupełnie innym zawodzie, niż przed przerwą. Kilkanaście procent pań, które powróciły na rynek pracy za sprawą programu, zdecydowało się także na otwarcie własnej działalności – taką jak np. spółdzielnia socjalna, sklep z bielizną, doradztwo, działalność edukacyjna bądź artystyczna.

Więcej informacji o projekcie na www.miejscekobiet.plwww.henkel.pl

Informacje o Fundacji

Fundacja Miejsce Kobiet to organizacja non-profit, która działa na rzecz rozwoju osobistego i zawodowego kobiet oraz wyrównywania szans kobiet w społeczeństwie. Najwyższy poziom i profesjonalny przebieg kursów gwarantuje zespół ekspertek – pracowniczek i współpracowniczek Fundacji, w skład którego wchodzą psycholożki, terapeutki, socjolożki i menedżerki, posiadające odpowiednie wykształcenie
i doświadczenie w pracy z osobami bezrobotnymi.

Informacje o firmie Henkel

Henkel aktywnie wspiera w ramach swojej organizacji kulturę różnorodności w odniesieniu do wieku, narodowości i płci pracowników. Jednym z podstawowych celów polityki personalnej w firmie jest wspieranie karier kobiet i stopniowe zwiększanie udziału kobiet w kadrze menadżerskiej. Służą temu liczne programy HR wdrożone w firmie, m.in. projekt networkingowy Women in Leadership, program mentoringu koleżeńskiego dla kobiet, czy rozwiązania organizacyjne takie jak elastyczne formy zatrudnienia, możliwość pracy w niepełnym wymiarze godzin czy korzystanie z tzw. opcji homeoffice.

***

Henkel  jest firmą globalną, o zrównoważonej i różnorodnej ofercie produktów i usług. Dzięki wiodącym markom, innowacjom i technologiom spółka zajmuje czołowe pozycje rynkowe zarówno w sektorze przemysłowym jak i dóbr konsumpcyjnych. Henkel Adhesive Technologies (dział klejów budowlanych i konsumenckich oraz technologii dla przemysłu) jest światowym liderem rynku klejów. Działy Laundry & Home Care (środków piorących i czystości) oraz Beauty Care (kosmetyków) zajmują wiodące pozycje na wielu rynkach świata i w wielu grupach asortymentowych. Firma, założona w 1876, działa i odnosi sukcesy od ponad 140 lat. W 2016 Henkel odnotował przychody ze sprzedaży na poziomie 18,7 mld oraz skorygowany zysk operacyjny na poziomie 3,2 mld EUR. Wartość przychodów ze sprzedaży trzech najważniejszych marek Henkla – Persil, Schwarzkopf oraz Loctite – przekroczyła 6 mld EUR. Firma zatrudnia na całym świecie ok. 50 000 pracowników, tworzących zaangażowany i zróżnicowany zespół, o silnej kulturze korporacyjnej, wspólnym systemie wartości
i dążeniu do kreowania trwałej wartości. Jako uznany lider zrównoważonego rozwoju Henkel zajmuje czołowe miejsca w wielu międzynarodowych indeksach i rankingach. Akcje uprzywilejowane spółki wchodzą w skład niemieckiego indeksu giełdowego DAX. Więcej informacji na www.henkel.com oraz www.henkel.pl

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.