Sprzedaż samochodu a polisa OC i AC
Przeczytasz w 2 minuty

Sprzedaż samochodu a polisa OC i AC

Podejmujesz decyzję o sprzedaży auta. Poza zamieszczeniem ogłoszenia i znalezieniem nabywcy, należy pamiętać jeszcze o kilku ważnych czynnościach, na przykład o załatwieniu formalności związanych z wykupionym na cały rok ubezpieczeniem OC i AC. Poniżej garść informacji na temat tego, jak sprawnie przeprowadzić proces sprzedaży pojazdu.

Przede wszystkim transakcję należy sfinalizować umową kupna-sprzedaży, której wiele wzorów można znaleźć w internecie. Następnie należy zawiadomić właściwy wydział komunikacji o zbyciu auta. Zazwyczaj wymagana jest osobista wizyta w urzędzie wraz z kopią umowy. Należy to zrobić jak najszybciej, aby nie być ściganym za wykroczenia dokonane przez nowego właściciela pojazdu.

Obowiązkowe ubezpieczenie samochodu

W pierwszej kolejności należy pamiętać o poinformowaniu firmy ubezpieczeniowej o sprzedaży auta. Powinno to nastąpić w ciągu 30 dni. Sprzedający musi przedstawić dokumenty potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia OC oraz sprzedaży auta. Jest również zobligowany do przekazania informacji na temat nabywcy. Ubezpieczyciel ma bowiem prawo do rekalkulacji składki ubezpieczeniowej – musi uwzględnić zniżki bądź zwyżki nowego właściciela.

Dalszy ciąg wydarzeń jest uzależniony od rodzaju ubezpieczenia. Przypadek polisy OC reguluje Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Podczas sprzedaży auta wszystkie prawa i obowiązki zbywcy przechodzą na kupującego. Dotyczy to również ubezpieczenia obowiązkowego, które kończy się dopiero w momencie upływu określonego w umowie terminu. Nabywca jednak nie zawsze jest usatysfakcjonowany warunkami przeniesionej polisy. W takiej sytuacji może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia OC. Ma na to 30 dni od zakupu pojazdu. Wówczas sprzedającemu przysługuje zwrot składki za niewykorzystany okres.

Podsumowując, kupujący może zdecydować się na przeniesienie lub wypowiedzenie ubezpieczenia. Jeżeli nie podejmie żadnych działań, umowa automatycznie przechodzi na nowego właściciela. Sprzedający musi jedynie przekazać kupującemu wszystkie dokumenty związane z ubezpieczeniem. Umowa nie ulegnie przeniesieniu jeżeli nie zostały uregulowane składki za mijający okres, w sytuacji cofnięcia firmie ubezpieczeniowej praw na wykonywanie działalności bądź w przypadku ogłoszenia upadłości lub likwidacji zakładu ubezpieczeń.

 

A co z Autocasco?

Przypadek zmiany właściciela samochodu, który jest podmiotem ubezpieczenia Autocasco, nie jest uregulowany konkretnymi przepisami. W związku z tym obowiązują tu przepisy Kodeksu Cywilnego dotyczące umów ubezpieczeniowych oraz ogólnych jej warunków. Jeżeli strony transakcji nie postanowią inaczej, to ubezpieczenie AC wygasa w momencie podpisania umowy sprzedaży auta i poprzedni właściciel pojazdu otrzymuje zwrot opłaconych składek.

Istnieje jednak możliwość przeniesienia praw i obowiązków wynikających z umowy ubezpieczenia AC na nowego właściciela samochodu. Warunkiem jest uzyskanie zgody firmy ubezpieczeniowej. Należy podpisać z nabywcą specjalnie przygotowaną umowę i przedstawić ją ubezpieczycielowi w celu akceptacji, chyba że ogólne warunki umowy ubezpieczeniowej nie przewidują takiej sytuacji.

W takim przypadku firma ubezpieczeniowa również ma prawo do ponownej kalkulacji składki, ponieważ musi uwzględnić okoliczności związane z nowym właścicielem pojazdu.

Co po stronie nabywcy?

Poza rozwiązaniem problemu z ubezpieczeniem samochodu, kupno auta, czyli znalezienie się po drugiej stronie, wiąże się z dopilnowaniem kilku innych kwestii. Przede wszystkim należy udać się do wydziału komunikacji odpowiedniego dla naszego miejsca zameldowania, aby zarejestrować nowy samochód. Powinniśmy to zrobić w ciągu 30 dni od zakupu. Ponadto mamy 14 dni na opłacenie podatku od czynności cywilno-prawnych, o ile w umowie kupna-sprzedaży nie zostało wskazane, że uczyni to sprzedający lub wartość samochodu nie przekracza 1 000 zł. Aby opłacić podatek musimy udać się do Urzędu Skarbowego
z wypełnionym formularzem PCC-3.

Procedura sprzedaży czy zakupu samochodu nie jest trudnym procesem. Należy tylko pamiętać o kilku ważnych czynnościach i terminach, po których wykonaniu pozostanie nam tylko cieszyć się nowym nabytkiem – samochodem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.